Naslovna » Dom.rat » 1994.autoritet se ne kupuje

1994.autoritet se ne kupuje

1994.Autoritet se ne kupuje nego gradi

U 1994. postrojbe VP i UVP ulaze s rezultatima ustroja, sustava vođenja i zapovijedanja, reda , stege, izgleda i ponašanja pripadnika, kakvoćom izvršenja zadaće iz djelokruga rada VP i borbenih zadaća koje po ocjeni nadređenih svrstavaju VP u red najustrojenijih najosposobljenijih postrojbi HV. Postignuti rezultati i takva ocjena proizvod su jasne vizije ustroja i razvoja VP zacrtane još 1991. uz mukotrpan, ustrajan rad i zalaganje pripadnika postrojbi VP i UVP kao i svekolike pomoći i potpore nadređenih u MORH i vrhovništvu RH.

Težišne zadaće VP u 1994. usmjerene su ka željenom cilju. VP OS RH treba se ustrojem i razvojem dovesti na razinu razvoja suvremenih VP oružanih snaga zapadnih zemalja.

Na prijedlog UVP 19. veljače 1994. ministar obrane Gojko Šušak donosi Pravilnik o ustroju i radu VP OS RH, koji nedvojbeno regulira ustroj, sustav vođenja i zapovijedanja, ovlasti i način primjene ovlasti vojne policije.

Vrši se raščlamba postojećeg ustroja VP u cilju postizanja boljih rezultata u sustavu vođenja i zapovijedanja, opremanja, metodologije rada i upravljanja osobljem, i pripremanja novog ustroja VP.

Nisu se promijenila tri strateška pravca daljnjeg razvoja VP, nego samo redoslijed, stručna edukacija, materijalno tehničko opremanje i „čišćenje“ vlastitih redova.

Od početka Domovinskog rata, nastanka VP, ustrojavanja i razvoja u 1992.  i izvršenja svih zadaća u 1993. , razvoj VP bio je u jedinstvenom zamahu, bez i jednog dana predaha.

Govoreći o proteklom od dvije i pol godine, u kojem je VP postala respektabilni dio OS, načelni UVP, brigadir Mate Laušić je 14. siječnja 1994. za „Hrvatski vojnik“ rekao:

„Jesam i nisam zadovoljan. Ako nemamo u vidu činjenice da su doista prošle samo nešto više od 2 godine, što je samo jedan bljesak, mikrotrenutak u povijesti, onda s tim što smo učinili ne mogu biti zadovoljan. Međutim, kada se vratimo na sam početak i prisjetim se kako smo bili opremljeni i kadrovski ekipirani učinjeno je mnogo. Imali smo ¾ pričuvnih pripadnika koji su izrasli kao vojnici u Domovinskom ratu, a samo ih je mali dio, negdje 5-7%, imao iz bivše vojske specijalnost vojni policajac, mogu biti zadovoljan. Svi su ti ljudi, prvi pripadnici VP, činili jednu šaroliku skupinu koju su spajale želja, htijenje, čast i poštenje. Od njih je trebalo izvući najkvalitetnije, školovati ih, pravilno usmjeriti i strogo ih držati u okviru vojnopolicijskih zadaća, ali od njih tražiti i izvršavanje klasičnih borbenih zadaća. Gotovo 95% pripadnika VP bili su borci Domovinskog rata i to od početka, najčešće kao dragovoljci. I za njih je život ratnika, borca pa stoga im borbeno iskustvo ne nedostaje. Pred sve postrojbe VP i dalje se postavljaju i postavljat će se još dugo one sasvim borbene zadaće na crti obrane Hrvatske. Mogu s ponosom reći da su postrojbe VP vrlo djelotvorno sudjelovale u svim akcijama HV tijekom 1993. Polučili smo znakovite rezultate i ušli smo u red onih postrojbi HV koje su dale najveći doprinos u tim borbenim akcijama. Također u ustroju su Antiterorističke postrojbe VP čija je namjena izvršenje borbenih zadaća.“

Za unapređenje rada VP promišljaju se novi organizacijski i metodološki postupci: pokazivati veću aktivnost u prevenciji, podizati ukupnu razinu stručnosti i educirati organizacijske segmente za izvršenje specijalizirane zadaće.

U lipnju 1994. UVP donosi zapovijed kojom se postavlja nova organizacija službe. Ukidaju se nadzorne točke, reducira službu osiguranja, ukida pješačka ophodnja, uvode se motorizirane ophodnje VP koje u smjenskom sustavu rada neprekidno izvršavaju vojnopolicijske zadaće, nadzor javnog reda i mira, nadzor vojnog prometa, intervencije po pozivu, realiziranje potraga i vršenje očevida na mjestima kaznenih djela i prometnih nezgoda.

Ubrzo se osjetila kakvoća u izvršavanju vojnopolicijskih zadaća, a pripadnici VP su kroz smjenski sustav rada dobili vrijeme za odmor i obuku. Stvoreni su uvjeti za korištenje godišnjih odmora i upućivanja većeg broja pripadnika na izobrazbu.

U NSVP osim specijalističke obuke ročnika, započinju i specijalistički tečajevi za djelatnike VP. Prvi specijalistički tečaj djelatnika održan je 17. lipnja 1994. ,a do kraja godine provedena su još dva.

Provodi se subspecijalistička izobrazba pripadnika ATVP-a u alpinizmu i ronjenju. ATVP osposobljavaju se za djelovanje u svim klimatskim uvjetima, djelovanju na vodi i u planinskom terenu.

U 66.bVP, po svim segmentima razvijena je Nastavna satnija, s vodom za uzgoj pasa, vodom za preddresuru i dresuru pasa i obuku vodiča. Za potrebe Nastavne satnije izgrađeni su novi namjenski objekti.

U suradnji s MUP-om provedena je izobrazba prvih djelatnika VP za zadaće protudiverzijske zaštite.

Razvoj svih segmenata, specijalnosti, i subspecijalnosti VP prati adekvatno opremanje s posebnom opremom i sredstvima.

1994. bila je ratna godina. Na crti bojišnice, u zoni odgovornosti Zbornog područja Karlovac Južnog bojišta, neprekidno se nalazi 8.lakojurišna brigada VP. Pripadnici te brigade izvršili su sve borbene zadaće s uspjehom, da bi u srpnju 1994. ušli u sastav 1.hrvatskog gardijskog zbora.

Združene snage VP sastavljene od svih specijalnosti s borbenim oklopnim vozilima, službenim psima i udarnom snagom ATVP-a stalno su na hrvatskom jugu, na izvršenju policijskih i borbenih zadaća.

Dijelovi 72.bVP sudjeluju u borbenim djelovanjima u akciji „Zima-94“ na Dinari.

Pripadnici VP vrše zadaću osiguranja predsjednika RH i vrhovnog zapovjednika OS RH, Vrhovnika dr. Franje Tuđmana za vrijeme službenog posjeta opkoljenom ratom razorenom Sarajevu i u područjima u srednjoj Bosni. Izvršava se i zadaća osiguranja prolaska predsjednika RH autocestom kroz okupirano područje Zapadne Slavonije.

Dinamičan razvoj VP nameče potrebu novog ustrojstva koji stupa na snagu 10. kolovoza 1994. Novim ustrojem ukidaju se vodovi VP u pričuvnim brigadama HV-a. u sastavu bojni i samostalnih satnija VP razvijaju se pričuvne postrojbe.

U 66.bVP ukidaju se Služba dežurstva i Kriminalistička VP jer postrojba nema svoju posebnu zonu odgovornosti. Postrojba ima zadaću osiguranja objekata i ustanova MORH-a, vojnih osoba i dužnosnika RH, te izvršavanje borbenih i drugih zadaća diljem RH u cilju jačanja drugih postrojbi VP u njihovim zonama odgovornosti.

Time je završen proces ukrupnjavanja i uvezivanja postrojbi VP u jedinstven sustav. Zahvaljujući upravljanju i zapovijedanju s jednog mjesta od UVP, uspješno se primjenjuje modularni pristup i integriranje specijalističkih segmenata u privremene združe sastave VP. Istovremeno svaka postrojba za sebe posjeduje funkcionalnu sposobnost i samostalnost.

U 1994., OS RH, pa tako VP postaju suvremene, dobro opremljene i uvježbane vojne postrojbe. Na iskustvima iz prvih godina rata, sa zanosom, vjerom i snagom uz mnogo rada gradi se autoritet HV i VP.

Isčekuje se 1995.

izvor:Knjiga vojna policija u domovinskom ratu

Comments

comments