Naslovna » VP danas » služba Vojne policije

služba Vojne policije

Služba Vojne policije je pravni slijednik uprave vojne policije i odjela VP GS OS RH:

Služba Vojne policije nadležna je za područje vojno policijskih poslova te obavlja sljedeće temeljne zadaće:

– razvija doktrinu, taktičke i operativne postupke i procedure postupanja Vojne policije,

– priprema i predlaže propise iz nadležnosti Vojne policije,

– istražuje i sprečava kriminalitet te otkriva počinitelje kaznenih djela u Ministarstvu obrane i OS RH,

– provodi kriminalističke obrade za potrebe Ministarstva obrane i OS RH,

– prati i analizira stanje, kretanje i pojave koje pogoduju nastanku i povećanju kriminaliteta u Ministarstvu obrane i OS RH te predlaže preventivne mjere,

– surađuje s policijom, tijelima pravosuđa i drugim državnim tijelima na polju suzbijanja i istraživanja kriminaliteta,

– planira i usklađuje provođenje posebnih programa sprečavanja općeg i gospodarskog kriminaliteta, kriminaliteta od posebnog vojno-sigurnosnog značaja i zloupotrebe droga u OS RH,

– predlaže potrebne mjere koje se tiču zakonitosti u postupanju i primjeni ovlasti pri provedbi vojno-policijskih poslova,

– sudjeluje u planiranju i provedbi osiguranja osoba, vojnih i drugih objekata posebno važnih za obranu,

– sudjeluje u izradi planova uporabe OS RH u dijelu koji se odnosi na uporabu Vojne policije,

– planira stručni razvoj i usavršavanje pripadnika Vojne policije te predlaže kriterije za popunu,

– sudjeluje u procesima definiranja zahtjeva za razvoj i nabavu specijalne opreme i sredstava za potrebe postrojbi Vojne policije,

– sudjeluje u planiranju, usklađivanju i nadzoru stručnog rada Vojne policije,

– prati i izrađuje raščlambe o stanju stege u OS RH, kao i o stanju sigurnosti vojnog prometa te predlaže preventivne mjere,

– prikuplja i izrađuje izvješća o radu i rezultatima uredovanja Vojne policije i predlaže poduzimanje potrebnih mjera.

načelnici odjela:

general pukovnik Mate Laušić

brigadir Ivan Jurić ( danas brigadni general)

brigadir Vlado Kovačević

brigadir Tihomir Zebec

Linkovi:

http://www.ubvvpdr.hr/2006/09/24/razgovor-brigadir-ivan-juric-nacelnik-uprave-vojne-policije/

http://www.ubvvpdr.hr/2008/08/24/razgovor-brigadir-vlado-kovacevic-nacelnik-odjela-vojne-policije-gs-osrh-a/

http://www.ubvvpdr.hr/2010/09/24/razgovor-pukovnik-tihomir-zebec-black-bear-10-u-hrvatskoj/

Sluzba VP

Comments

comments