Naslovna » VP danas » pukovnija VP

pukovnija VP

16521_1581074955501281_7696347095503893335_n

Pukovnija Vojne policije (PVP) je slijednica bojni Vojne policije OSRH. Od listopada 2004. godine Vojna policija je rod borbene potpore. Razvoj OSRH je pred nju postavio nove zahtjeve te je bilo nužno odrediti i nove vojno-policijske specijalnosti. Svaki segment njezina rada zahtijeva stručne ljude točno određenog profila, specijalizirane i osposobljene za specifična područja. Neovisno o specijalnostima, vojni se policajci Pukovnije Vojne policije u svim segmentima svog posla vode načelima objektivnosti i pravilima struke te poduzimaju brojne preventivne mjere. O njihovoj uspješnosti ovisi sigurnost ne samo djelatnika MORH-a i OSRH nego i stranih vojnih i civilnih izaslanstava koje dolaze u službene i protokolarne posjete. Osim u zemlji pripadnici Pukovnije Vojne policije vojno-policijske poslove raznih specijalnosti obavljaju i u međunarodnoj vojnoj operacijaji ISAF u Afganistanu.

 Misija i zadaće Pukovnije Vojne policije

Pukovnija Vojne policije provodi vojnopolicijske poslove određene zakonima i podzakonskim aktima RH te „Pravilnikom o djelokrugu rada, dužnostima i ovlastima pripadnika Vojne policije“. Na temelju „Pravilnika o određivanju štićenih osoba, objekata i prostora MO i GS OSRH i provedbi mjera protuobavještajne i sigurnosne zaštite“ zadaća pukovnije je osigurati visoku razinu sigurnosti kategoriziranih objekata i osoba MORH i OSRH. Prilikom posjeta stranih vojnih i drugih izaslanstava MORH i OS RH vrši osiguranja u mjestu i pokretu, ima stalno spremne snage za brzo djelovanje. Postrojba provodi pripremu, obuku, upućivanje, smjenu i povratak pripadnika Pukovnije Vojne policije iz područja operacija i zadaća u inozemstvu.

 Zadaće Pukovnije Vojne policije

Nadzor pridržavanja i provedbe zakonske i podzakonske regulative RH u MORH i OS RH,

Razvoj i održavanje sposobnosti postrojbe za sudjelovanje u OPM/MM u rasponu od održavanja do nametanja mira,

Suradnja s civilnim institucijama i ministarstvima RH,

Osiguravanje KIS potpore i neprekinutosti rada sustava veza unutar PVP,

Osiguravanje propisane i zapovjeđene razine sigurnosti vojnih objekata i instalacija te osiguranja štićenih osoba u mjestu i u pokretu,

Provedba vojnopolicijskih zadaća, poslova i protudiverzijske zaštite,

Obuka vodiča pasa i dresura službenih pasa za potrebe VP OS RH, postrojbi OS RH, Ministarstava RH i po potrebi stranih oružanih snaga.

Povjesnica Pukovnije Vojne policije

Već u samim počecima stvaranja HV, odnosno Zbora narodne garde (ZNG) javlja se potreba za stvaranjem postrojbi koje će obnašati vojno-policijske zadaće i biti potpora organima redarstvene vlasti RH. Prema nalogu MORH-a i zapovijedi zapovjednika ZNG od 27. kolovoza 1991. godine formira se ZAŠTITNA BOJNA GS HV s temeljnom zadaćom osiguranja MORH i GS GV, danas GS OSRH.

“Zaštitna bojna“ obavlja zadaće osiguranja i poduzima zakonske mjere prema pripadnicima ZNG-(HV), počinitelja kaznenih i drugih nedopuštenih djela”

Navedena zapovijed i citirana zadaća iz te zapovijedi predstavlja prvi povijesni dokument o nastanku postrojbi VP kao nositeljima izvršenja vojno-policijskih zadaća u RH. Zaštitna bojna GS HV 5. listopada 1991. godine mijenja naziv u 66. BOJNA VOJNE POLICIJE.

Postrojba djeluje i razvija se pri MORH, kasnije GS OSRH, a preustrojem OSRH od 1. srpnja 2007. godine ulazi kao glavna okosnica zajedno sa svim ostalim bojnama Vojne policije OSRH u novu postrojbu – Pukovniju Vojne policije HKoV-a.

Od 1. prosinca 2014. Pukovnija Vojne policije postaje pristožerna postrojba GS OS RH.

Postrojba VP OSRH (PVP) je prva postrojba OSRH koja je ocjenjena kao „Operativno kompatibilna“ sa zemljama članicama NATO-a te je prva postrojba OSRH koja je izvan granica RH uputila postrojbu u MO ISAF u veljači 2003. godine.

 

Pukovnija Vojne policije pravni je slijednik ratnih postrojbi Vojne policije

danas:

zapovjednik PVP pukovnik Mate Radoš

načelnik stožera PVP pukovnik Josip Beljan

prvi dočasnik PVP stožerni narednik Igor Kovačević

 

drugi zapovjednik PVP brigadir Mijo Validžić od 2012. do 2015.

načelnik stožera PVP pukovnik Josip Beljan

prvi dočasnik PVP časnički namjesnik Damir Berislavić / stožerni narednik Igor Kovačević

 

prvi zapovjednik PVP brigadir Željko Ljubas od  2008.  do  2012.

načelnik stožera PVP pukovnik Mate Radoš

prvi dočasnik PVP časnički namjesnik Damir Berislavić

 

http://www.ubvvpdr.hr/pukovnija-vojne-policije-hkov-a/

http://www.ubvvpdr.hr/pukovnija-vojne-policijeu-kabulu-obiljezena-18-obljetnica-vojne-policije-osrh/

http://www.ubvvpdr.hr/brigadir-zeljko-ljubas-predao-duznost-zapovjednika-pukovnije-vojne-policije-pukovniku-miji-validzicu/

Comments

comments