Naslovna » o nama

o nama

MOJA TEMELJNA DUŽNOST VOJNOG POLICAJCA JE SLUŽITI ZAJEDNICI,BRANITI ŽIVOTE I IMOVINU, TE POŠTIVATI PRAVO SVIH NA SLOBODU, JEDNAKOST I PRAVDU

Nastanak Vojne policije OS RH Počeci nastajanja HV, odnosno Zbora narodne garde, obilježeni su potrebom za stvaranjem postrojbi koje će obnašati vojnopolicijske zadaće.

Dana 24. kolovoza 1991. godine Predsjednik RH i Vrhovni zapovjednik OS RH dr. Franjo Tuđman donio zapovijed o ustrojavanju Vojne policije. Od tada pa sve do danas, svjedoci smo brojnih promjena unutar naših vojnopolicijskih redova.
Težimo sustavu snaga koje mogu i ovlaštene su provoditi sve odredbe pozitivnih propisa RH iz područja obrane i sigurnosti RH te istodobno sudjelovati u složenim zadaćama u miru i ratu te neposrednoj ratnoj ugroženosti.

Važno je naglasiti da kroz sve godine mirnodopskog radai djelovanja, nije zabilježen niti jedan događaj koji bi rezultirao težim posljedicama po štićene osobe ili objekte na što smo izuzetno ponosni.

Također, postrojbe VP OS RH prve su obučene i opremljene te upućene u NATO vođenu operaciju ISAF – Afganistan 2003.

Kako je RH postala članica NATO-a, VP OS RH prva je postrojba OSRH koja je na obuku primila i obučila neku stranu postrojbu, p r i p a d n i ke  I ra č k i h  s n a ga  s a  s l u ž b e n i m  p s i m a  u SVPzO “Bojnik Alfred Hill”, centar za obuku službenik pasa “satnik Krešimir Ivošević” u Dugom Selu 2009.

Pripadnici VP kao slijednici nastavljaju svijetlu tradiciju svih ratnih postrojbi VP OS RH iz čijeg sastava je 120 naših suboraca položilo svoje živote za stvaranje Domovine što nikad ne smijemo zaboraviti.

Iz tog razloga osnovali smo udrugu branitelja i veterana Vojne policije iz Domovinskog rata koja će trajno čuvati uspomenu na sve pripadnike Vojne policije dragovoljce, djelatnike, pričuvnike, ročne vojnike i pripadnike Vojne policije koji su sudjelovali u Međunarodnim mirovnim operacijama .

Osnivanje Udruge Branitelja i veterana Vojne policije iz Domovinskog rata

UdrugaBranitelja i veterana Vojne policije iz Domovinskog rata osnovana 14.6.2005. godine a registrirana je 19.8.2005. u Gradskom uredu za općinsku upravu u Zagrebu i upisana u državni registar udruga.

Prvi Načelnik Uprave vojne policije general bojnik u miru Mate Laušić znao je reći: “jednom vojni policajac uvijek vojni policajac…”

To je bio “moto” koji je vodio vojne policajce-branitelje i veterane Domovinskog rata da osnuju svoju udrugu.
Disciplinirano, savjesno i odgovorno kako su u ratu pristupali svim zadaćama tako su i sada vojni policajci veterani pristupili formiranju svoje udruge.

Ciljevi Udruge

okupljanje sudionika Domovinskog rata – bivših i sadašnjih pripadnika VP OSRH; očuvanje identiteta i tradicije Domovinskog rata, zaštita statusa i dostojanstva,promidžba interesa, te pružanje svekolike pomoći svojim članovima; suradnja i povezivanje s odgovarajućim ustrojstvenim oblicima,
međunarodnimorganizacijama dragovoljaca i veterana.

Djelatnosti UBVVPDR-a

obrada i iznalaženje rješenja za zdravstvene, socijalne i druge potrebe svojih članova -sudionika Domovinskog rata i članova njihovih obitelji;pomoć članovima preko stručnih službi MO i OSRH;suradnja s odgovarajućim ustanovama Grada Zagreba i Republike Hrvatske radi ostvarenja potreba i interesa
članova; sudjelovanje u organiziranju obljetnica i značajnih nadnevaka, Dana UBVVPDR-a, i sl.;prikupljanje sredstava za pomoć članovima i ostalim stradalnicima Domovinskog rata; održavanje sjećanja i čuvanje ugleda, časti i dostojanstva djelatnika VP OSRH poginulih u Domovinskom ratu;
organiziranje kulturnih, sportskih i drugih aktivnosti, samostalno ili u suradnji sasrodnim udrugama; uspostavljanje izravnih veza s članovima UBVVPDR-a i skrb o njima ukoliko se nađu u životnim tegobama; vođenje skrbi o invalidima Domovinskog rata iz redova VP OSRH vođenje osobne evidencije članstva; Odaziv
veterana vojne policije je izniman tako da sada iako u inicijalnom dijelu svoga formiranja udruga broji već 1850 članova.

Namjera nam je da u svoje okrilje primiti sve pripadnike uprave i postrojbi Vojne policije iz Domovinskoga rata iz cijele hrvatske te se povežemo sa sličnim udrugama iz zemlje i inozemstva te neprofitabilno i apolitično prvenstveno u strukovnom smislu okupljati i pomagati svim članovima udruge koji to postanu sukladno donesenom i usvojenom Udruga u svojem sastavu kao podružnice ima Županijske organizacije diljem hrvatske:
Zadarske županije, Osječko Baranjsk županije, Grada Zagreba, Varaždinske županije, Primorsko goranska županija, Istarske županije, Sisačko moslavačke županije, Zagrebačke županije, Karlovačke županije.

AKTIVNOSTI UDRUGE

AKCIJA uređenja staračkog doma Sv. Kamila u Vrbovcu

Udruga Branitelja i Veterana Vojne policije iz Domovinskog rata organizirala je radni dio akcije uređenja okoliša staračkog doma Sv. Kamila u Vrbovcu.

Manje oružja

Podružnica Udruge Vrbovec u suradnji sa PU Zagrebačke županije pokrenula je akciju vraćanja eksplozivnih naprava i neprijavljenog oružja koja je održana na području Dugog sela.

Posjet Hrvatskom veleposlanstvu u Rusiji

Predsjednik Udruge posjetio je veleposlanik RH u Moskvi gospodina Nebojšu Koharević. Kako je veleposlanik bio pripadnik VP u Domovinskom ratu, tema razgovora bilo je promicanje Udruge i njenih ciljeva kako na državnoj, tako i na međunarodnoj razini.

Ljetovanje djece

Svake godine u suradnji sa gradom Zagrebom organiziramo ljetovanje djece branitelja grada Zagreba u Brodarici. Djeca osnovno školske dobi smještena su u odmaralištu organizirani su po grupama i svaka grupa ima po dvoje ili troje stručnih voditelja.

Organizirano liječenje

Udruga organizira liječenje u toplicama zajedno sa županijskim organizacijama. Do sada smo organizirali i preko grada Zagreba liječenje u Krapinskim , Varaždinskim toplicama i u Naftalanu.

VUKOVAR, Alfred Hill

16. listopada svake godine u Vukovaru obilježavamo obljetnicu pogibije prvog zapovjednika Vukovarske satnije Vojne policije OSRH bojnika Alfreda Hill-a, polaganjem vijenaca na gradskom groblju u Vukovaru. Obitelji Hill smo uručili povelju “Alfred Hill” i Veliku zlatnu plaketu naše Udruge te zahvalnice pravnim i fizičkim osobama koje su aktivno podupirale rad naše Udruge – Udruge Braniteljai Veterana Vojne Policije iz Domovinskog Rata RH.

Sportske igre branitelja grada Zagreba

Veterani Vojne policije svake godine sudjeluju na na sportskim igrama branitelja grada Zagreba u malom nogometu, streljaštvu i športskom ribolovu. Udruga je sudjelovala na raznim susretima branitelja u RH u organizaciji drugih udruga .

Prijem kod Predsjednika RH

Članovi predsjedništva udruge bili su 19.veljaće 2008. godine na prijemu kod predsjednika RH gosp. Stipe Mesića. Zahvalili smo se na dosadašnjoj pomoći oko dobivanja prostora. Daljnja suradnja biti će kroz rješavanje problema organizacije udruge, te pomoći članovima.

20 godina vojne policije
Udruga , uprava Vojne policije i pukovnija vojne policije  sa umirovljenim pripadnicima i ratnim zapovjednicima VP organizira proslavu 20. godišnjice osnutka VP. Koja će se održati u Zagrebu na HVU Črnomerec u vremenu od 16.08 – 24.08.2011.

Na kraju, umirovljenim pripadnicima VP I pripadnicima VP koji su raspoređeni na druge dužnosti u postrojbama OS RH čestitam Dan VP OS RH i Blagdan Sv. Barolomeja apostola uz puno sreće svima pripadnicima VP i članovima Vaših obitelji!

Comments

comments