Naslovna » VP danas » suradnja s MUP-om

suradnja s MUP-om

Suradnja s Ministarstvom unutarnih poslova

Vojnoj policiji OSRH-a u njezinom razvoju puno je pomogla dobra i stalna suradnja sa svim strukturama MUP-a. već na prvom sastanku svih zapovijednika postrojbi VP s načelnikom UVP-a pukovnikom Matom Laušićem, 18. siječnja 1992. bio je nazočan inspektor Stjepan Krpičak, načelnik Sektora za poslove policije u MUP-u. Na radnom sastanku suradnja s policijom MUP-a postavljena je kao imperativ s tri osnovna cilja: usklađivanje odnosa i ovlasti, izobrazba i edukacija vojnih policajaca i zajedničko djelovanje.

VP je u policiji MUP-a imala pravog mentora i partnera. Međusobna suradnja uspostavlja se na svim razinama, uključujući sva područja djelovanja VP-a.

Suradnja je najizrazitija kod vršenja očevida određenih kaznenih djela ili prometnih nezgoda, kada su u početku supomoć u tome pružali pripadnici MUP-a, a stručno i tehnički osposobljeni za te poslove.

Pripadnici vojne policije školuju se u obrazovnim ustanovama MUP-a. U Policijskoj akademiji MUP-a već 1992. tečaj za prometnike i tečaj za operativce u Kriminalističkoj vojnoj policiji pohađaju vojni policajci.

Časnički kadar VP-a školuje se na višoj školi za unutrašnje poslove i fakultetu kriminalističkih znanosti. Valja napomenuti da su se svi tečajevi i izobrazba u obrazovnim centrima MUP-a besplatni.

Suradnja na operativnoj razini, izvršenju svih važnih zadaća, posebice zadaća osiguranja velikih javnih, športskih i drugih manifestacija između VP-a i policije MUP-a uvijek je bila više nego izvrsna.

Ovlaštene strukture MUP-a pružale su i veliku pomoć u opremanju postrojbi VP-a sa specijalističkom policijskom opremom i sredstvima.

izvor:Knjiga vojna policija u domovinskom ratu

 

Comments

comments