Naslovna » projekt uvp

projekt uvp

PROJEKT

REKREACIJSKI CENTAR VETERANA VOJNE POLICIJE

„BOJNIK ALFRED HILL”

 ODLUKU
o darovanju Udruzi branitelja i veterana Vojne policije iz domovinskog rata Zagreb
“Stare streljane” u Zagrebu

Republika Hrvatska kao vlasnik prenosi Udruzi branitelja i veterana Vojne policije iz domovinskog rata Zagreb, Ilica 188, bez naknade, nekretnine označene kao z.k.č.br. 3891/2, šuma površine 1050 čhv, upisana u z.k.ul.br. 10113 k.o. Gornje Vrapče, kojoj odgovara k.č.br. 5053 k.o. Gornje Vrapče, površine 3776 m2; z.k.č.br. 3888, šuma, površine 1 kj 1029 čhv, upisana u z.k.ul.br. 10113 k.o. Gornje Vrapče, kojoj odgovara k.č.br. 5055/1k.o. Gornje Vrapče, površine 9417 m2; z.k.č.br. 3891/3, šuma u trdici, površine 572 čhv, upisana u z.k.ul.br. 15841 k.o. Gornje Vrapče, kojoj odgovara k.č.br. 5054 k.o. Gornje Vrapče, površine 2057 m2 i z.k.č.br. 3741/1, šuma, površine 31407 m2, upisana u z.k.ul.br. 16039 k.o. Gornje Vrapče, kojoj odgovara k.č.br. 5061 k.o. Gornje Vrapče, površine 8452 m2, koje u naravi predstavlja prostor “Stare streljane” u Zagrebu.

UBVVPDR sazetak projekta_uredeno pdf

UBVVPDR sazetak projekta,prezentacija

stara streljana vojna plicija,odluka Vlade RH

 

 

Comments

comments