Naslovna » naslovnica » Službeni psi Vojne policije

Službeni psi Vojne policije

SPECIJALNOST VOJNE POLICIJE

Službeni psi Vojne policije prvi se put spominju početkom 1992. godine i otada dolazi do razvoja specijalnosti vodiča službenih zaštitno-tragačkih pasa. Prvo postrojavanje zaštitnotragačke postrojbe održano je u lipnju 1992. u vojarni “Trstenik” kod Ivanje Reke. U sastavu 66. bVP-a ustrojena je 1993. u vojarni u Dugom Selu Nastavna satnija za uzgoj, dresuru, preddresuru i obuku službenih zaštitno-tragačkih pasa VP-a i obuku vodiča pasa.

Dan postrojbe, koja je do danas zadržala tradiciju i profesionalnost Vojne policije stvorenih u ratu, obilježava se 1. ožujka.

Službeni psi angažiraju se na zadaćama osiguranja velikih javnih i sportskih manifestacija, u okviru ophodno- pozorničke službe i protudiverzijske zaštite (PDZ) te na borbenim zadaćama. Iste godine u sklopu vojarne u Dugom Selu započinje izgradnja namjenskih objekata. Nastavne satnije za smještaj službenih pasa i djelatnika. Radovi su završeni 1994. godine.

Tijekom Domovinskog rata neprekidno su obučavani vodiči i zaštitno-tragački psi svih postrojbi VP-a. Sudjelovali su u oslobodilačkim operacijama naših Oružanih snaga: Maslenica, Bljesak, Ljeto 95, Oluja, Maestral, Južni potez kao i u Mimohodu OS RH. Od 1997. godine u Nastavnoj satniji započinje obuka prvog naraštaja vodiča i službenih vojnopolicijskih pasa za detekciju eksploziva i opojnih droga. Centar za uzgoj i dresuru vojnih pasa u Požegi i Nastavna satnija 66. bVP-a povezani su 1. kolovoza 2000. u jednu postrojbu. U skladu s preustrojem iz 2003. godine Nastavna satnija postaje Obučni centar vodiča i službenih pasa “Satnik Krešimir Ivošević”.

OBUČNI CENTAR VODIČA I SLUŽBENIH PASA

Današnji Obučni centar vodiča i službenih pasa “Satnik Krešimir Ivošević” dio je Nastavnog središta za obuku VP-a “Bojnik Alfred Hill”. Čine ga Zapovjedništvo, Vod za uzgoj, preddresuru i selekciju (uzgoj i selekcija za sve specijalnosti uporabe i odgoj štenadi od okota do prve godine), Vod za obuku i dresuru (obuka vodiča i školovanje službenih pasa svih specijalnosti) i Opslužni vod (koji ima veterinarsku ambulantu). Centar ima smještajne kapacitete za djelatnike i polaznike obuke te boksove za više pasmina: njemački ovčar, belgijski ovčar-malinoa, rottweiler, labrador i nizozemski ovčar. Naše oružane snage jedne su od malobrojnih u svijetu koje imaju službene pse iz vlastitog uzgoja.

CENTAR OBUČAVA VODIČE I SLUŽBENE PSE ZA SLJEDEĆE ZADAĆE:

detekcija eksploziva, droga i duhana odnosno duhanskih proizvoda, zaštitno-tragački psi, zaštitni psi i tragački psi, čuvarski psi te instruktorski tečaj i tečaj za markiranta (markirant je osoba na kojoj psi testiraju svoju agresivnost). U Centru se provode i specijalističke doobuke vodiča i službenih pasa za različite načine i uvjete transporta (padobranska obuka, transporti zrakoplovima, helikopterima, brodovima itd.). Obučavaju se vojni radni psi i njihovi vodiči za potrebe VP-a i OS RH, kao i Ministarstva pravosuđa (Upra-va za zatvorski sustav) te Ministarstva inancija (Carinska uprava).

Izobrazba i obuka provode se isključivo vlastitim kadrom za sve specijalnosti uporabe službenih pasa u OS RH. Svake se godine provodi obvezatno godišnje licenciranje svih operativnih vodiča i službenih pasa. U sklopu licenciranja provodi se zdravstveni i operativni pregled pasa i polaže licencija radi utvrđivanja operativne mogućnosti vodiča i službenih pasa za tekuću godinu te određuje njihova daljnja perspektivnost uporabe.

U veterinarskoj ambulanti provodi se cjelovito preventivno veterinarsko zbrinjavanje službenih pasa kao i saniranje lakših ozljeda, a Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu provodi dodatnu zdravstvenu skrb o psima te edukaciju veterinara Centra. U Centru se o psima skrbi doživotno što znači i kad odu u mirovinu. Često se događa da pas prilikom odlaska u mirovinu i dalje ostaje sa svojim vodičem. Svi se uginuli službeni psi pokapaju na groblju službenih pasa unutar Centra. Centar osim navedenog organizira i provodi stručne seminare, sudjeluje u natjecanjima (sportskim i radnim) te organizira natjecanje Kup “Satnik Krešimir Ivošević”.

MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI CENTRA

Od veljače 2003. godine postrojbe VP-a OS RH sudjeluju sa svojim vodom u međunarodnim mirovnim operacijama (misija ISAF u Kabulu, Afganistan, kao dio Multinacionalne satnije VP- a), a tri su službena psa dio ustroja toga voda. U misiji se koriste psi za detekciju eksploziva i psi za detekciju droga. Vodiči i službeni psi zahvaljujući procesu obuke osposobljeni su za djelovanje u međunarodnom okružju.

Dobro je razvijena međunarodna suradnja s drugim zemljama, među ostalima sa Švicarskom, Danskom i Slovenijom, a redovito je i sudjelovanje na međunarodnim vojnim natjecanjima pasa. Od svibnja do prosinca 2009. godine u Centru su obučavani vodiči i službeni psi za detekciju eksploziva Iračkih snaga sigurnosti. Obuka je provedena sa psima koji su uzgojeni u Obučnom centru. Nabavljena je i sva potrebna specijalistička oprema za pse koja je zajedno sa psima nakon završetka obuke donirana iračkoj strani.

VP grbovi finale za tisak ispravljeni_Page_19

http://www.ubvvpdr.hr/wp-content/uploads/2014/03/HV-BR.18-godina-II-14.8.1992-Vojnik-i-Pas-.pdf

Comments

comments

Pogledajte

Bivši pripadnici Vojne policije, članovi Udruge,  odali su počast zapovjedniku obrane Sunje, Žarku Peši

Bivši pripadnici Vojne policije, članovi Udruge,  odali su počast zapovjedniku obrane Sunje, Žarku Peši. U …