Naslovna » naslovnica » Druženje pripadnika 67.bojne Vojne policije

Druženje pripadnika 67.bojne Vojne policije

Druženje pripadnika 67.bojne Vojne policije

26.11.1991.-31.12.2005.

Dana 26.studenog 2011. a prostorijama udruge branitelja i veterana Vojne policije iz Domovinskog rata, veterani 67.bojne Vojne policije okupili su se kako bi zajedno obilježili 20.obljetnicu osnutka i djelovanja postrojbe.

Među okupljenima je bio i bojnik Zlatko Ribarić prvi zapovjednik postrojbe te brigadir Damir Kozić također ratni zapovjednik postrojbe.

67. bojna Vojne policije

Na temelju usmene zapovijedi generala Petra Stipetića, pukovnik Stjepan Mateša zapovjednik operativne zone Zagreb izdao je u studenom 1991. zapovijed o ustrojavanju postrojbe VP-a koja bi bila u sastavu tadašnje OZ Zagreb. Postrojba VP-a koja je namijenjena izvršavanju vojno policijskih zadaća na cijelom području OZ Zagreb dobila je naziv 67. bataljuna VP-a.

Prvi njezin zapovjednik je, pričuvni bojnik Zlatko Ribarić postavljen 19 studeni 1991. Službeni dan postrojbe je 26. studenoga 1991., kada je izvršena mobilizacija najvećeg broja ljudstva. Samo vojačenje novih obveznika započelo je u vojarni „Borongaj“ 24. studenoga, a do 4. prosinca ustrojena je prvobitna struktura postrojbe, te opremljeno, u skladu s tadašnjim mogućnostima, 406 pripadnika postrojbe.

Vrijedno je spomenuti da je osiguranje tog mobilizacijskog zborišta vršio sastav prethodno osnovane SSVP-a pri Zapovjedništvu obrane grada Zagreba.

Dana 27. prosinca 1991. godine postrojba se premješta u vojarnu Črnomerec, danas vojarna „Kralj Tomislav“ u kojoj se i sada nalazi.

Dana 8. prosinca 1991. godine postrojba zaprima prvi zahtjev za vojnopolicijsko uredovanje. Od 19. prosinca 1991. godine kao redovne izvršavaju se zadaće ophodnji gradom i izlasci na intervencije, glede sprečavanja narušavanja javnog reda i mira.

Dana 6. ožujka 1992. postrojba preuzima osiguranje MORH-a i GS OS RH-a. U početnom ratnom vremenu postrojba djeluje na području cijele OZ Zagreb, uključujući područja Pakraca, Novske i Pisarovine.

9. prosinca 1991. se dio postrojbe, veličine satnije, na izvršavanje VP zadaća u Osijeku. U razdoblju travanj-lipanj 1992 ta satnija ima za zadaću nadzor poštivanja primirja na Osječkom bojištu od strane pripadnika HV-a.

Prije ustroja 67. bVP djelovalo je na širem zagrebačkom i Sisačkom području 10 postrojbi VP-a koje su se kasnije tijekom domovinskog rata gasile – ukidale, a pripadnici tih postrojbi zapovjedno su premješteni u 67. bVP ili su razvojačeni.

Redoslijed postrojbi:

Samostalna satnija VP-a – Sektor JUG

Ustrojena je 6. prosinca 1991. pri 153. brigadi. Prvi zapovijednik satnije bio je satnik Jakov Stanušić. Postrojba je priključena 67. bVP-i 1. travnja 1992.

Samostalna satnija pri Zapovjedništvu obrane grada Zagreba

Ustrojena 20. listopada 1991. godine. Prvi zapovjednik bio je poručnik Tihomir Bošnjak. Postrojba je priključena 67. bVP 1. travnja 1992.

Vod VP-a pri 100. brigadi

Ustrojen je odlukom načelnika VP-a 14. ožujka 1992. u Letovaniću. Svoj puni ustroj doživio je na Novogradiškom bojištu 28. travnja 1992. Prvi zapovjednik bio je zastavnik Dvorin Puretić. Postrojba je priključena 67. bVP 18. srpnja 1992.

Vod VP-a pri 101. brigadi

Ustrojen je mobilizacijom 101. brigade 18. rujna 1991. prvi zapovjednik bio je natporučnik Boris Barbarić. Postrojba je priključena 67. bVP 20. srpnja 1992.

Vod VP-a pri 102. brigadi

Ustrojen je mobilizacijom 102. brigade 6. prosinca 1991. prvi zapovjednik bi je vodnik Vladimir Rožić. Postrojba je priključena ssVP-u pri ZOGZ-u u siječnju 1992., a od 1. travnja 1992. priključuju se 67.bVP-a.

Vod VP-a pri 103. brigadi

Ustrojen je mobilizacijom 103. brigade 23. listopada 1991. Prvi zapovjednik bio je poručnik Dražen Mikša. Postrojba je priključena 67. bVP-u 1. prosinca 1994.

Vod VP-a pri 120. brigadi

Ustrojen je mobilizacijom 120. brigade 5. prosinca 1991. Prvi zapovjednik bio je Karlo Snihur.

Vod VP-a pri 149. brigadi

Ustrojen je mobilizacijom 149. brigade 1. ožujka 1992. Prvi zapovjednik bio je vodnik Željko Ruk.

Vod VP-a pri 151. brigadi

Ustrojen je mobilizacijom 151. brigade. Prvi zapovjednik bio je Miroslav Beljak.

Vod VP-a pri 153. brigadi

Ustrojen je na temelju zapovjedi MORH-a 29. listopada 1991. godine. Prvi zapovjednik bio je Ante Lončar.

Vod VP-a pri 161. brigadi

Ustrojen je odlukom zapovjednika 3. Operativne skupine 25. kolovoza 1991. godine. Prvi zapovjednik bio je Zvonimir Kralj. Dana 6. siječnja 1992. godine vod je prerastao u satniju.

Vod VP-a pri 162. brigadi

Ustrojen je odlukom načelnika VP-a 9. ožujka 1992. Prvi zapovjednik bio je Siniša Kristić.

Vod VP-a pri 165. brigadi – Sunja

Ustrojen je mobilizacijom 165. brigade 10. studenog 1991. Prvi zapovjednik bio je Zvonimir Srdojević.

U svibnju 1993. godine ukidaju se dotadašnja 69. bVP-a pri ZP Bjelovar i 70. bVP-a pri ZP Karlovac i pridodaju se 67. bVP-u kao satnije djelatnog sastava. One se u sastavu 67. bVP nalaze do 30. studenog 1994.

U to vrijeme od svibnja 1993. do kraja studenog 1994. 67. bVP pokriva područje od Ogulina do Čakovca. 3. Zborna područja (zagrebačko, bjelovarsko i karlovsko), izvršavajući na tom području sve vojno policijske, ali i vojne zadaće.

1. prosinca 1994. ustrojava se 3. satnija OVP-a sa sjedištem u Sisku gdje se do tada nalazio vod VP-a. Satnija ima detaširane vodove u Jastrebarskom, Dugom Selu i Kutini. Nakon razvojačenja pričuvnog sastava 9. ožujka 1996. godine, 3. satnija s detaširanim vodovima i dalje je nazočna u Jastrebarskom i Dugom Selu te ojačanom desetinom u Kostajnici i Petrinji, nakon operacije „Oluja“. Smanjenjem potreba za nazočnošću vodova VP-a u Jastrebarskom njezini pripadnici izmještaju se u sjedište postrojbe u vojarnu „ Kralj Tomislav“  te u 3. satniju Sisak.

Terenske zadaće

Glavne terenske zadaće postrojbe su djelovanje na osječkom području 1991. i 1992. vojnopolicijske zadaće na slavonsko-posavskom području (Đakovo), brodskom području (Donji Andrijevci), bojna zadaća u sastavu Združene taktičke borbene skupine VP-a u dubrovačkom zaleđu i sudjelovanje postrojbe u borbenim zadaćama u operaciji „Maslenica“ u sastavu borbene bojne VP-a i postizanje jednog od najvećih dotadašnjih uspjeha mlade Hrvatske vojske.

U 1993. i 1994. dijelovi postrojbe su u združenim sastavima VP na hrvatskom jugu.

Povratkom s hrvatskog juga za pripadnike postrojbe započinje vrijeme intenzivne borbene izobrazbe. Bila je to priprema za ono što je uskoro uslijedilo. Vojnoredarstvena operacija „Bljesak“ i oslobađanje zapadne Slavonije. U vrijeme trajanja, ali i nakon operacije „Bljesak“, 67.bVP obavljala je i borbene i vojnopolicijske zadaće.

Tijekom operacije „Oluja“ postrojba sudjeluje u akcijama oslobađanja privremeno okupiranog područja zajedno s 2.gardijskom brigadom HV-a i drugim postrojbama HV-a. Antiteroristički vod izvršavao je u operaciji „Oluja“ i bojnu zadaću pod neposrednim vođenjem generala Petra Stipetića.

Ratne uspjehe, oslobađanje prostora Banovine pratile su i vojnopolicijske zadaće. Prodorom u dubinu privremeno okupiranog područja, ustrojavane su postaje VP-a čiji su pripadnici uz borbeno osiguravanje oslobođenog mjesta i okolice obavljali i sve potrebne vojnopolicijske zadaće. Takve postaje ustrojene su u Petrinji, Glini, Dvoru na Uni i Hrvatskoj Kostajnici za promatranje i nadzor područja gradova Sunje, Topuskog, Vojnića i Virginmost.

U obje operacije značajnu ulogu imali su djelatnici Odsjeka Kriminalističke VP 67.bVP (pojačani kadrom iz Uprave VP-a), primajući i informativno obrađujući ratne zarobljenike. Upravo neki od podataka prikupljeni kriminalističkom obradom bili su vrlo važni, s obzirom na zaostale neprijateljske skupine i u tijeku operacija i nakon njih.

AT vod 67.bVP sudjelovao je u operaciji „Maestral“ od 13. rujna do 5. listopada 1995. Spojen je s AT satnijom 66.bVP pod zapovijedanjem natporučnika Marka Klarića, zapovjednika te satnije. Zapovjednik AT voda zastavnik Damir Antunović, obnašao je dužnost zamjenika zapovjednika združene AT satnije.

Od ustroja bojne do danas kroz postrojbu je prošlo oko 2700 pripadnika ročnog, pričuvnog i djelatnog sastava, ne računajući pripadnike vodova pri brigadama podređenih postrojbi po stručnoj crti.

Deset pripadnika postrojbe izgubilo je život, a invalidima Domovinskog rata do današnjeg dana proglašen je 31 pripadnik postrojbe. Postrojba skrbi o obitelji još 7 poginulih vojnih policajaca koji su bili pripadnici vodova ili satnija pri brigadama HV-a.

Zapovjedno mjesto 67.bojne VP-a tijekom Domovinskog rata

Vojarna „Borongaj“

Od 24. studenog 1991. do 26. prosinca 1991.

Vojarna „Kralj Tomislav“

Od 27. prosinca 1991. godine do danas

Zapovjednici 67.bojne VP-a

Zapovjednici 67.bojne VP-a

1. Zapovjednik
Bojnik Zlatko Ribarić, obnašao tu dužnost
od 19.studenog 1991.-30.travnja 1992.,
a zatim je razvojačen

2. Zapovjednik
Brigadir Damir Kozić, obnašao tu dužnost
od 1. svibnja 1992,-30. lipnja 1993.,
a zatim prelazi na dužnost načelnika Odjela opće vojne policije u Upravi VP-a

3. Zapovjednik
Pukovnik Nikica Oštrina, zapovjednik postrojbe je
od 1. srpnja 1993.-do 15.07.1998./ umirovljen

4.Zapovjednik
Bojnik Vlado Kovačević
od 15.srpnja1998 .-do 29.siječnja.2003./ otišao na novu dužnost u uvp

5 Zapovjednik
bojnik Josip Beljan
od 01.svibnja.2003.-do 01.kolovoza.2005./ otišao na novu dužnost 66.bvp

6 Zapovjednik
2005
Satnik Hrvoje Stanić / nositelj gašenja postrojbe

Oznaka 67.bVp prvi put se pojavila na Svečanoj prisezi 26. svibnja 1992., kada su je pripadnici postrojbe po prvi puta stavili na svoju odoru. Poslije toga nosili su je na svim navedenim bojištima. Znak su kreirali Božo Kokan i Dražen Špadina. Oznaka je naknadno modificirana u dva navrata.

Pripadnici 67.bVP predvođeni dokazanim zapovjednikom pukovnikom Nikicom Oštrinom danas su, upravo kao i u tijeku Domovinskog rata, jamci da će Hrvati i ubuduće, zatreba li, znati braniti i obraniti svoju slobodu.

izvor:Knjiga vojna policija u domovinskom ratu

Comments

comments

Pogledajte

NALIČJE ŽIVOTA – SAMO DA RATA NE BUDE

Manifestacija koja nosi naziv NALIČJE ŽIVOTA – SAMO DA RATA NE BUDE održati će se …