Naslovna » Dom.rat » 1993.sposobni za zadaće

1993.sposobni za zadaće

Jaki zamah razvoja VP-a nastao u 1992. i 1993. donosi brojne rezultate i uspjehe. Ostvaruju se zacrtane strateške zamisli i vizije ustrojstva, razvoja specijalnosti, opremanja i izgradnje prepoznatljivosti. Združene snage VP-a su na najtežim ratištima gdje izvršavaju borbene zadaće.

Početak 1993. obilježava stupanje na snagu novo ustrojstvo VP-a kojeg je 20. siječnja 1993. odobrio ministar obrane Gojko Šušak.

Novim ustrojem bataljuni VP postaju bVP-e. Ukinut je mobilizacijski razvoj 69. bataljuna VP-a pri Operativnoj zoni Bjelovar i 70. bataljuna VP pri Operativnoj zoni Karlovac. Te postrojbe ulaze u sastav 67. bVP-a. Sve postrojbe VP-a, satnije i vodovi koji su djelovali pri HRM-u ulaze u sastav nove postrojbe 73. bVP-a, a svi vodovi koji su djelovali pri HRZ-u ulaze u sastav nove 74. satnije.

U 66. bVP-a ustrojava se Antiteroristička satnija, a u 67., 68., 71. i 72. bVP-u Antiteroristički vodovi VP-a.

Samostalne satnije VP-a koje su djelovale pri „A“ brigadama HV-a, ukinute su, a njihovi pripadnici ušli su u sastav bojnih VP-a.

Okosnica svih postrojbi VP-a do tada bio je pričuvni sastav. Novim ustrojem u bojnama i samostalnim satnijama pričuvni sastav se transformira u djelatni. Pričuvni sastav VP-a postaje u ukupno 44. voda VP-a koji su1993. djelovali pri „R“ brigadama HV-a.

Za razmišljanje o novom ustrojstvu VP-a nije bilo vremena. Otpočela je operacija „Maslenica“, a 23. siječnja 1993. na bojišnicu dolazi Združena bojna VP-a.

Nakon dva i pol mjeseca intenzivnog djelovanja VP-a u Sektor Zadar uslijedilo je razdoblje prelaska u novi ustroj, intenzivne obuke, izobrazbe i materijalnog tehničkog  opremanja. 1993. dolazi do potpunog određenja specijalnosti, preustroja UVP-a i nastanka novih odjela i odsjeka.

Uvodi se dužnost zamjenika UVP-a na koju se imenuje pukovnik Marjan Biškić.

Odjel Opće VP preuzima upravljanje i zapovijedanje Općom VP. Za načelnika Odjela Opće VP odabran je bojnik Damir Kozić.

Odjel Prometne vojne policije preuzima upravljanje i zapovijedanje Prometnom VP.

Za načelnika odjela imenovan je natporučnik Ivan Juričić.

Služba za suzbijanje kriminaliteta razvija se u Kriminalističku VP i čini 5-10% ukupnog sastava vojne policije. Prvi načelnik odjela kriminalističkog VP bio je Ante Gugić.

Odsjek za opskrbu zadužen je za opremanje i logističko osiguranje VP-a. za načelnika odsjeka imenovan je satnik Ramadan Beganović.

Odsjek za kadrovske i pravne poslove preuzima funkcije upravljanja odsjeka. Za šefa odsjeka imenovan je bojnik Željko Ivanković.

Antiterorističke postrojbe VP-a razvijaju se u okviru OVP-e. Te postrojbe namijenjene su za brzo i djelotvorno eliminiranje ubačenih neprijateljskih diverzantskih i teroristički skupina, za specijalne akcije u pozadini neprijatelja te za uspješno rješavanje teških problemskih situacija pri izvršavanju redovnih VP zadaća u ruralnim i urbanim sredinama.

U pripremi za ustrojavanjem antiterorističkih postrojbi VP-a provedena su opsežna i zahtjevna testiranja i liječnički pregledi. Praktična provjera psihofizičkih sposobnosti, vojnog umijeća i hrabrosti kandidata za Antiterorističke postrojbe provedena je u borbenim akcijama operacije“Maslenica“.

Istovremeno s odabirom kandidata za ATVP, intenzivno je rađeno na opremanju, odabiru i nabavi specijalističke opreme i sredstava. AT postrojbe VP dobivaju svoj znak i zastavu.

Prva skupna obuka AT postrojbi provedena je od lipnja do rujna 1993.u posebnom kampu koji je uređen na Vidovoj Gori na otoku Braču. Iako su u sastav ATVP-a ušli već prekaljeni borci koji su imali iskustva s brojnih ratišta, pripadnici ATVP-a u izobrazbi su počeli od početka, uvježbavajući temeljna i specijalistička znanja i umijeća. Rad i izobrazbu ATVP-a nadzirao je i vodio satnik Darko Markuz, časnik iz UVP-a.

Nakon obuke u kampu, Antiterorističke postrojbe preuzimaju izvršenje najtežih vojnopolicijskih zadaća i postaju udarna snaga Vojne policije u svim kasnijim borbenim zadaćama. Za samo 8 mjeseci izvršene su sve ustrojbene, kadrovske i materijalne radnje i Antiterorističke postrojbe VP-a organizirane su i osposobljene za brzo i snažno djelovanje na bilo kojem dijelu teritorija RH. U 66. bVP-a ustrojena je nastavna satnija za uzgoj, dresuru, predresuru i obuku službenih zaštitnotragačkih pasa VP i obuku vodiča pasa. U satniji djeluje operativni vod s obučenim psima i vodičima. Uloga zaštitnotragačkih pasa u izvršavanju zadaća OVP-e velika je i značajna. Službeni psi koriste zadaćama osiguranja većih javnih i športskih manifestacija, u okviru ophodno pozorničke službe te na borbenim zadaćama.

U 1993. započinje izgradnja objekata, središta za uzgoj, dresuru i obuku službenih pasa i vodiča u sklopu vojarne i Dugom Selu.

Početkom djelovanja Odjela Prometne VP u UVP, Prometna VP razvija se i uspostavlja svoje temeljne funkcije uz posebnu ulogu motociklističkih postrojbi.

Kao dio Prometne VP u 73. bVP ustrojena je Pomorska VP koja ima iste ovlasti kao i drugi dijelovi VP-a, a svoje zadaće izvršava na moru. U sastavu Pomorske VP su i laki ronioci.

Ubrzo dolazi do organiziranog i agresivnijeg pristupa upravljanja i nadzoru vojnog prometa. Primjenom svih raspoloživih represivnih i preventivnih mjera postižu se sigurnosni, ekonomski i pravni učinci u vojnom prometu.

Aktivnosti Prometne VP manifestirane su kroz regulaciju, nadzore vojnog prometa, preprate i osiguranja pohodnih povorki, osiguranje mjesta prometnih nezgoda i obavljanju očevida. Primjenjujući raznovrsne modele i načina edukacije i izobrazbe pripadnici Prometne VP osposobljavaju se za složenije zadaće i za preventivne operativne akcije.

Prometna VP oprema se kompletima znakova za rad na blokadnim točkama, suvremenijim STOP pločicama, uređajima za auto testiranje, kompletima za vršenje očevida prometnih nezgoda, fotoaparatima, drugom opremom i sredstvima.

Najvažniji zamah u razvoju Kriminalističke VP je u 1993. godini.

Odsjeci i službe Kriminalističke VP i odjel UVP popunjavaju se djelatnicima iz postrojbi i MUP-a. Upravo taj spoj stručnosti i profesionalnosti stečene u radu u VP na terenu s jedne i u radu u civilnoj policiji s druge strane, pokazao se uspješan u daljnjem radu Kriminalističke VP. Sve postrojbe VP-a do razine voda u svom sastavu imaju jednog ili više djelatnika Kriminalističke VP.

Razvoj službi, specijalnosti i subspecijalnosti VP-a prati i adekvatno opremanje s osnovnom i specijalističkom tehnikom i sredstvima. S velikom pažnjom izgrađuje se identitet i prepoznatljivost pripadnika VP-a.

Usporedno s izvršavanjem borbenih zadaća u operaciji „Maslenica“, prelaskom na novi ustroj i razvojem specijalnosti VP-a, u UVP radi na ustroju 8. lakojurišne brigade VP-a. nakon donošenja odluke o ustrojstvu 8. lakojurišne brigade UVP radi na popuni, opremanju i smještaju brigade u vojarnu „Monumenti“ u Puli. Do rujna 1993. ustrojene su sve postrojbe 8. lakojurišne brigade a okosnicu brigade čine djelatnici i pripadnici ostalih postrojbi VP-a. U studenom 1993. brigada se upućuje na borbene zadaće.

Vojarna u ulici Oranički odvojak bb, u Zagrebu u rujnu 1993. postaje vojarna nastavnog središta VP-a. U vojarni je izvršeno potpuno izvršenje dva objekta za potrebe smještaja i rada NSVP-a koje je premješteno iz Delnica u Zagreb.

Još od osnivanja Nastavne satnije u Delnicama vizija je stvoriti jedno središte za obuku i izobrazbu ročnika, vojnika, dočasnika i časnika, djelatnog i pričuvnog sastava za sve specijalnosti VP-a. Premještanjem NSVP-a u Zagreb stvoreni su prvi uvjeti za brz i dinamičan razvoj NSVP-a.

U jesen i zimu 1993. vojni policajci upućuju se izvršavanju vojnopolicijskih i borbenih zadaća u područjima najtežih ratnih djelovanja. Hrvatski narod i Hrvatska država i dalje vode tešku borbu za opstojnost.

U združenim snagama VP-a su pripadnici Opće VP, Prometne VP, Kriminalističke VP a udarna borbena snaga su Antiterorističke snage VP-a. vojna policija potvrđuje sposobnost za izvršenje svih zadaća.

Comments

comments