Naslovna » Postrojbe » 71.bojna » 71. bojna Vojne policije

71. bojna Vojne policije

Prve postrojbe Vojne policije na području odgovornosti 5. Operativne zone Rijeka, javljaju se već pri osnivanju ZNG-a, odnosno pri brigadama koje nastaju na tom području.

Dana 24. kolovoza 1991. godine Dražen Bobinac osniva u Otočcu vod za posebne namjene ZNG-a, koji 19. listopada 1991. godine prelazi u vod VP-a pri 133. brigadi sa zapovjednikom Milanom Grahovcem sve do 1. veljače 1993. godine, kada vod prelazi u 2. satniju 71.bVP-a, pod zapovijedanjem Ivice Devčića.

U gospiću se u 9. mjesecu 1991. godine osniva vod VP-a pri 118. brigadi sa zapovjednikom Stipom Rukavinom, a kasnije zapovijedanje preuzima Luka Matanić.

Dana 15. rujan 1991. godine u Senju je osnovano Hrvatsko vojno redarstvo pod zapovijedanjem Marina Prpića. Ono se nalazilo u sklopu senjskog bataljuna, a kasnije djeluje kao vod VP-a pri 155. brigadi pod zapovjedništvom Branka Kuzmića.

Dana 28. listopada 1991. godine osnovan je vod Vojne policije pri 119. brigadi u Puli pod zapovijedanjem Branka Cvitanovića.

Dana 5. listopada 1991. godine na Platku kod Rijeke osniva se vod Vojne policije pri 128. brigadi pod zapovijedanjem Danijela Pečeka. Dana 2. prosinca 1991. godine pripadnici voda odlaze u Gospić, a 25. prosinca 1991. godine vod se izmješta u mjesto Klanac kod Gospića.

Dana 10. prosinca 1991. godine u Delnicama osniva se vod VP-a pri 138. brigadi pod zapovijedanjem Slavka Havaića.

Dana 1. siječnja 1992. godine iz Rijeke odlazi skupina ljudi u Brinje gdje osnivaju vod VP-a pri 111. brigadi pod zapovijedanjem Branka Smiljanića.

U veljači 1992. godine u Pazinu je osnovan vod VP-a pri 154. brigadi pod zapovijedanjem Ivice Nekića.

Osnivanje 71. bojne Vojne policije

U to vrijeme, u Rijeci se nalaze postrojbe korpusa JNA kao stalna prijetnja građanima. Državno vodstvo RH-a željelo je očuvati od razaranja i žrtava područje Rijeke i okolnih gradova. Postrojbe Hrvatke Vojske koje su osnivane u Rijeci i Istri odlaze ne ličku bojišnicu, a dio postrojbe vrši blokadu vojarni JNA i osigurava odlazak neprijateljske vojske.

 Mobilizacijskim pozivom Sekretarijata narodne obrane Rijeka, 17. Studenoga 1991. Godine okupilo se u hotelu „Učka“ na Učki četrdesetak ljudi koji su se već i prije spomenutog datuma dragovoljno javili za službu u redove HV-a.

Od 17. Studenoga 1991 do 23. Prosinca 1991. godine sprovodi se vojnopješačka i vojnopolicijska obuka, a postrojba se priprema za djelovanje.

Dana 10. Prosinca 1991. godine postrojba dolazi u vojarnu „Trsat“ u Rijeci te sudjeluje u preuzimanju vojarne.

Dana 3. Studenoga 1991. godine, putem mobilizacije od Sekretarijata za narodnu obranu Rijeka u tada već ustrojenu postrojbu Vojne policije jačine voda dolazi još oko 40 ljudi. Time tadašnja postrojba Vojne policije osnovana pri 5. Operativnoj zoni Rijeka dobiva na masovnosti i prerasta od formacije voda u satniju koja broji oko 70 ljudi, sa zapovijednikom Mijom Borčićem.

Navedena satnija u razdoblju od 11. Prosinca 1991. Do 21. Siječnja 1992. godine obavlja sve potrebito iz djelokruga rada VP-a. Tijekom prosinca 1991. godine počinju stizati prvi dijelovi vojnopolicijske opreme iz MUP-a odnosno uprave VP-a iz Zagreba.

Paralelno s opisanim zbivanjima, u sklopu 5. Operativne zone Rijeka djeluju i samostalni vodovi Vojne policije pri brigadama.

Objedinjavanjem vodova VP-a koji su djelovali pri brigadama, satnija prerasta u bataljun Vojne policije.

Dana 15. Travnja 1992. godine po zapovijedi UVP-a Zagreb, na mjesto zapovjednika 71. bVP-a dolazi bojnik Goran Vrban dotadašnji zapovjednik satnije Vojne policije u Osijeku. On uspiješno nastavlja rad svog predhodnika. Tada dolazi do značajnijih promjena u radu 71. bVP-a.

71. bojnu Vojne policije tada sačinjavaju sljedeće niže ustrojbene cijeline

 Zapovjedništvo

Kriminalistička VP

Prometni vod

Logistički vod

Sanitetska služba

1 Satnija i 2 Satnija

 Dana 1. Veljače 1993. godine postrojba se organizira po novom ustroju po kojem se ukida 2. satnija u Rijeci, a osniva 2 satnija u Gospiću. Postrojba se proširuje i osnivanjem antiterorističkog voda, kao i desetine štitnotragačkih pasa, te novim odsjecima u zapovjedništvu.

Glavne zadaće na prvoj crti ličke bojišnice izvršavaju pripadnici 2. satnije iz Gospića i Otočca. Zapovjedništvo postrojbe nalazi se u Rijeci, a po potrebi je izmješteno u Gospić.

Postrojba izvršava vojnopolicijske zadaće na području Primorsko-gornske, Ličko-senjske i Istarske županije. Glavna prometnica koja je spajala sjeverni i južni dio Hrvatske bila je pod stalnim nadzorom 71. bVP-a, a po njoj se odvijao sav vojni promet prema Dalmaciji.

Dana 8. Travnja 1995. godine za zapovjednika 71. bVP-a postavljen je natporučnik Luka Matanić, dotadašnji zapovjednik 2. satnije Gospić, koji nastavlja s uspješnim radom i zapovijedanjem postrojbom.

Bojeva djelovanja 71.bVP-a

Prvi teren na koji odlaze djelatnici postrojbe u travnju 1992. godine je područje Slavonije. Donji Miholjac i Valpovo gdje pripadnici obavljaju vojnopolicijske zadaće osiguranja puteva i prometa u zoni bojišnice i nadzor štovanja primirja.

Sljedeći teren na koji odlazi dio postrojbe jačine voda u kolovozu 1992. godine je „Južno bojište“ gdje pripadnici postrojbe sudjeluju u bojevim zadaćama obrane Dubrovnika. U jednoj od akcija u zaleđu Dubrovnika 27. Kolovoza 1993. godine, smrtno stradavaju od neprijateljske bombe dva pripadnika Dean Prodan i Dragutin Kauzlarić, a nekoliko ih je ranjeno.

U rujnu 1992. godine dio pripadnika postrojbe odlazi na područje Slavonskog Broda gdje obavljaju zadaću osiguravanja povlačenja civilnog stanovništva i branitelja iz Bosanskog Broda u Hrvatsku.

U studenome 1992 godine, slijedi odlazak u Vrpolje odnosno babine Gredu, gdje pripadnici postrojbe osiguravaju prijelaz skelom preko Save u BiH.

U prosincu 1992 godine dio pripadnika postrojbe odlazi u Biograd, a zatim u Stankovce i Zemunik Donji gdje obavljaju vojnopolicijske zadaće koje se sprovode u sklopu priprema za skorašnju akciju „Maslenica“.

Dana 22. Siječnja 1993 godine Hrvatska je briljantnom izvedbom akcije oslobodila dio okupiranog sjeverodalmatinskog područja. U navedenoj akciji „Maslenica“ sudjelovali su pripadnici naše postrojbe obavljajući bojeve i vojnopolicijske zadaće. Tijekom čitave 1993 godine obavljale su se smjene djelatnika 71.bVP-a na crti bojišnice u zadarskom zaleđu u selima Suhovare, Pavići i Smokoviću. Pripadnici postrojbe obavljaju bojeve adaće držanja položaja, izviđanja u dubini neprijatelja, te pomaku crte bojišnice. U navedenoj akciji bili su uklučeni i vodiči pasa s psima. Tijekom trajanja akcije postrojba bilježi samo nekoliko lakše ranjenih pripadnika što pokazuje profesionalnost i spremnost djelatnika za obavljanje svih postavljenih zadaća.

Najviše napadano područje u ovom dijelu Republike Hrvatske bila je Lika. Djelatnici postrojbe 2 satnije Gospić i voda VP-a Otočac 71.bVP-a obavljaju redovite vojnopolicijske zadaće te pretrese terena, izviđanja u dubinu neprijatelja, nazočnost pri razmjenama ratnih zarobljenika u području stalnih ratnih djelovanja u razdoblju od 1991 do 1995 godine.

Dana 13. Listopada 1991. godine u bojevoj akciji čišćenja Starog Sela kod Otočca od neprijatelja, poginuo je pripadnik Vojne policije pri 133. Brigadi Mate Devčić, Tomo Dujmović je ranjen i preminuo 21. Studenog 1991 godine u KBC Rijeka.

U rujnu 1993 godine djelatnici 2 satnije Gospić sudjeluju u akciji „Medački džep“ obavljajući vojno policijske zadaće, kntrolu puteva i prometa u prostoru provođenja akcije, prilikom oslobađanja Divosela i petnaestak okolnih zaselaka.

Do kraja 1993 godine 71. bVP-a je angažirana u borbenim zadaćama na hrvatskom jugu, gdje su poginula 2 pripadnika postrojbe, Dean Bašić i Zvonimir Katalinić.

Ubrzo zatim uslijedila je vojnoredarstvena akcija „Bljesak“ u svibnju 1995 godine u kojoj je oslobođena zapadna Slavonija. U „Bljesku“ su sudjelovali pripadnici Kriminalističke vojne policije 71. bVP-a, čija je zadaća bila kriminalistička obrada ratnih zarobljenika, te utvrđivanja identiteta počinitelja ratnih zločina.

U kolovozu 1995 godine otpočela je vojnoredarstvena operacija „Oluja“. Hrvatska vojska krenula je u oslobađanje svojih okupiranih teritorija Banovine, Korduna, Like i dalmatinskog zaleđa u južnom dijelu Hrvatske.

Djelatnici postrojbe bili su uključeni u bojeve i vojnopolicijske zadaće na širem području Like. Pripadnici AT voda 71. bVP-a obavljali su bojeve zadaće napredujući s pripadnicima riječke 128. brigade HV-a prema Korenici koju su oslobodili, te ulaze u Lički Osik s ostalim postrojbama ZP-a Gospić, 111 i 118 brigade HV-a.

Nakon oslobađanja ranije okupiranih dijelova RH-a u svim većim gradovima i mjestima ustrojavaju se postrojbe Vojne policije, čija je zadaća bila osiguravanje mjesta i njegovih stanovnika, te prometnica od možebitnih zaostalih neprijateljskih diverzantskih skupina i pojedinaca raspadnute „vojske Krajine“. U tom smislu, zapovjedništvo 71. bVP-a ustojava spomenute postrojbe u Gračacu, Korenici, Donjem Lapcu, Plitvicama i Udbini.

Mirnodopske zadaće 71. bVP-a

Nakon uspješno obavljenih brojnih ratnih zadaća za pripadnike 71. bVP-a nije bilo predaha. Radilo se na podizanju bojeve spremnsti i na specijalističkoj izobrazbi potrebitoj za uspješno obnašanje svih potencijalnih budućih bojevih zadaća, ali i obavljanje tekućih vojnopolicijskih zadaća.

Stoga veći broj pripadnika odlazi na vojnopolicijsku izobrazbu u Zagreb u Nastavno središte VP-a, te Hrvatska vojna učilišta i Policijsku akademiju MUP-a u Zagreb.

Trajna zadaća i obveza svih pripadnika 71. bVP-a je skrb za obitlji trinaestorice pripadnika koji su dali živote Domovni, te za sve ranjene i oboljele pripadnike postrojbe.

Zapovjedništvo 71. bVP-a zajedno sa zapovjedništvom brigade ZMIN-a je inicijator sakupljanja velike humanitarne pomoći za djecu poginulih pripadnika VP-a i HRZ-a. Pri tome je održano deset velikih humanitarnih koncerata pod nazivom „Od srca djeci“, te organizirano više zajedničkih druženja na Krku, Plitvicama, Bjelolasici, Medulinu i Begovom Razdolju.

Temeljni ciljevi 71. bVP-a u budućnosti su jačanje profesionalnosti, izobrazbe, podizanje bojeve spremnosti, održavanje visoke nacionalne savijesti i spremnosti za izvršenje svake zapovijedi Vrhovnika. Domljublje, umijeće, spremnost i iskustvo djelatnika 71. bVP-a jamstvo su da će se u tome uspijeti.

izvor:Knjiga vojna policija u domovinskom ratu

Comments

comments

Pogledajte

Obilazak UBVVPDR-PPGŽ

Sukladno Planu obilazaka Podružnica UBVVPDR, dana 18. lipnja 2024., u vremenu od 12:30 do 14:00 …

Komentiraj