Naslovna » VP danas » osiguranje štićenih osoba i objekata

osiguranje štićenih osoba i objekata

Osiguranje štićenih osoba i objekata

Od svog osnutka VP OS RH u suradnji s drugim čimbenicima MORH-a i GS OS RH sudjeluje u provedbi svih vrsta osiguranja, a neposredno provodi mjere osiguranja svih objekata od posebnog interesa, štićenih osoba i stranih vojnih izaslanstava. Tim zadaćama pripadnici VP-a odgovorili su profesionalno, sigurno na najprezentativniji način.

Rastom međunarodnog ugleda RH povećala se i diplomatska aktivnost koja se ogledala u brojnim vojnim suradnjama s raznim zemljama svijeta, većoj nazočnosti stranih vojnih izaslanstava kao i najviših civilnih dužnosnika na njezinom teritoriju. Njihov boravak u RH uvjetovao je poduzimanje niza mjera i postupaka kako njihova sigurnost ne bi bila ugrožena niti dovedena u pitanje. Isto tako bilo je nužno osigurati i niz objekata od značenja za OS RH, određenih područja, smjerova i dokumenata. Upravo je provedba osiguranja bila jedna od prvih i temeljnih zadaća koju su provodili i danas to čine iznimno uspješno pripadnici VP-a.

Zaštita i osiguranje štićenih osoba i objekata od posebnog značenja za OS RH, zapovjednih mjesta, zona borbenih djelovanja, poligona, zrakoplovnih baza, ratnih luka, stranih vojnih osoba i stranih vojnih izaslanstava za vrijeme službene posjete MORH-a, kompleksna je aktivnost koja obuhvaća plansko i kontinuirano poduzimanje mjera, radnji i postupaka Sektora sigurnosti MORH-a, a poglavito VP OS RH. Tako se osiguranja koja se poduzimaju, po vrstama i mjerama dijele na kontraobavještajno, tjelesnotehničko, zdravstveno i protupožarno.

VP OS RH od dana osnutka u suradnji sa SIS-om, Upravom za zdravstvo, i drugim čimbenicima MO-a i GS OS RH sudjeluje u provedbi svih vrsta osiguranja, a neposredno provodi mjere osiguranja svih objekata od posebnog interesa, štićenih osoba i stranih vojnih delegacija, a uz to nositelj je inicijator primjene tehničkih sustava zaštite na štićenim objektima i prostorima. Tjelesno osiguranje objekata, osoba i stranih vojnih delegacija provodi se angažiranjem svih specijalnosti subspecijalnosti VP OS RH. U pokretu štićene osobe i vojne delegacije osiguravaju se neposrednom pratnjom i mjerama prometnog osiguranja uz angažiranje eskorte vozilima ili motociklima te u kombinaciji s drugim načinima osiguranja. Zadaće osiguranja VP OS RH provodi samostalno i u suradnji sa snagama 1.HGZ, MUP-a RH-a i drugih postrojbi OS RH.

U provođenju mjera tehničke zaštite primjenjuju se suvremena sredstva zaštite kao što su: sredstva za protueksplozijsku zaštitu, sredstva video nadzora, vatrodojavni sustavi, sustavi zaštite od provale, sustavi za detekciju opasnih stvari, sustavi za zaštitu od neovlaštenog iznošenja opreme i druga suvremena zaštitna sredstva.

Tijekom domovinskog rata VP OSRH-a u suradnji sa svim čimbenicima sustava sigurnosti OSRH obavila je sve zadaće na visokoj razini i zapriječila svaku ugrozu štičenih objekata, osoba i vojnih delegacija. To potvrđuje niz pisama zahvale upućenih UVP-u od visokih vojnih i civilnih dužnosnika koji su boravili u RH.

Na savjetovanju po temi: „Osiguranje štićenih osoba i objekata održanom 25. i 26. siječnja 1998. u organizacije UVP-a a u suradnji sa Stožerom osiguranja UNS-a, MUP-a RH-a, Upravom SIS-a, Upravom za zdravstvo VII MVP-a RH-a određene su zadaće i smjernice budućeg razvoja i unapređenja sustava štićenja osoba i objekata.

Rezime dosad narečenog, čime se službe u sustavu osiguranja moraju voditi, je da sigurnost štićenih osoba ni u jednom trenutku ne smije biti dovedena u pitanje. Apsolutne sigurnosti ipak nema, no moguće je poduzeti sve da stupanj sigurnosti zaštite pojedine osobe i objekata bude na najvišoj mogućoj razini. Da su se sve dosadašnje zadaće osiguranja provodile baš tako potvrđuje činjenica da djelatnici VP-a nisu zabilježili ni jedan pokušaj ugroze, te da su ovim zadaćama odgovorili doista profesionalno, sigurno i na najprezentativniji način. Za očekivanje je da će uz primjenu tehničkih sustava zaštite, edukaciju nositelja osiguranja, edukaciju štićenih osoba i njihovih obitelji u poduzimanju mjera samozaštite i načinu ponašanja u izvanrednim okolnostima uz stalnu i djelotvornu suradnju sa svim čimbenicima sigurnosti MORH-a i RH-a, VP OSRH-a izvršavati svku buduću zadaću na još višoj razini nego dosad.

izvor:Knjiga vojna policija u domovinskom ratu

 

Comments

comments