Naslovna » naslovnica » Nastavno središte Vojne policije

Nastavno središte Vojne policije

Početkom 1992. godine, stvoreni su uvjeti za redovno služenje vojnog roka u Hrvatskoj vojsci, te su 24. siječnja 1992. godine utemeljena Nastavna središta za obuku i odgoj vojnika u Koprivnici, Jastrebarskom, Požegi, Puli, Sinju i Zagrebu. Vojni rok se služi 10 mjeseci u tri dijela: temeljna izobrazba u trajanju od 2 mjeseca, specijalistička izobrazba u trajanju od 2 mjeseca i završna izobrazba u trajanju od 6 mjeseci.

Prvi naraštaj hrvatskih vojnika – novaka upućen je na služenje vojnog roka početkom ožujka 1992. godine. Bio je to ponos i oduševljenje, jer su vojni rok služili u slobodnoj i priznatoj Hrvatskoj, hrvatskom narodu i pod hrvatskom zastavom.

Temeljna i specijalistička izobrazba provodi se u Nastavnim središtima, a završena u postrojbama Hrvatske vojske. U to vrijeme veći dio vojnika je završnu izobrazbu proveo u postrojbama na prvoj crti bojišnice.

Organizirano se pristupa pripremama za specijalističku obuku ročnika po programu Vojne policije. Uprava Vojne policije zatražila je prijavu kandidata iz postrojbi Vojne policije za nastavni kadar u radu s ročnicima. Imenovano je povjerenstvo za izradu prvog nastavnog plana i programa obuke i komisija za odabir nastavnog kadra buduće Nastavne satnije Vojne policije.

Povjerenstvo u sastavu, Matko Balić, poručnik Branko Cvitanović i vojni policajac Ante Šimatović izradili su „Privremeni nastavni plan i program specijalističke izobrazbe za ročnike Vojne policije“, koji je odobren od načelnika UVP-a, 20. travnja 1992. godine. Od 80 prijavljenih kandidata, za rad u Nastavnoj satniji, odabrano je 19 djelatnika.

Na temelju traženih kriterija, na dužnost zapovjednika Nastavne satnije postavljen je Matko Balić.

Djelatnici su izmješteni u objekte MORH-a, u Skradu, gdje je 2.svibnja 1992. godine održan sastanak s načelnikom i zamjenikom načelnika UVP-a u svezi realizacije nastavnog plana i programa i priprema za prihvat novaka. Prvi naraštaj vojnika novaka, pristigao je 7. i 8. svibnja 1992. godine.

U početku Nastavna satnija radi u Skradu, a nakon uređenja objekata u lipnju preseljava se u vojarnu u Delnicama.

Nastavna satnija VP-a po mnogo čemu se razlikovala od ostalih postrojbi u vojarni. Najviše po prepoznatljivom vizualnom izgledu, kao i po strogoj primjeni Službovnika OS RH-a i velikoj motivaciji djelatnika. Ročnici koji su završili specijalističku izobrazbu odlaze u postrojbe Vojne policije gdje se provodi završna izobrazba. Već iz prvog naraštaja ročnika, 5. najboljih vojnika prihvaća mogućnost i ostaju u Nastavnoj satniji kao instruktori i nastavnici.

Uprava Vojne policije razvoju Nastavne satnije daje veliko značenje i pruža potpunu potporu u opremanju, popuni s nastavnim kadrom i u razvoju programa izobrazbe.

Nastavna satnija je jezgre razvoja strateške odrednice Vojne policije, obuke i izobrazbe.

U Nastavnoj satniji VP-a početkom 1993. godine proveden je prvi tečaj za djelatne Vojne policajce iz svih postrojbi VP-a koji do tada nisu imali vojnopolicijske izobrazbe. Tečaj je dao odlične rezultate i bio je temelj za stvaranje budućih programa izobrazber i obuke djelatnika.

Dobri rezultati Nastavne satnije, potvrdili su potrebu stvaranja jednog vojnopolicijskog središta za obuku i izobrazbu svih specijalnosti Vojne policije, ročnika, djelatnika, dočasnika i časnika.

Nastavno središte Vojne policije utemeljeno je 20. svibnja 1993. godine s ustrojbenim cjelinama:

Zapovjedništvo

1. Nastavna satnija

2. Nastavna satnija

Specijalistički tečaj dočasnika VP-a

Specijalistički tečaj časnika VP-a

Logistički vod

U ljeto 1993. godine dolazi do popune središta s novim kadrovima. Nagli razvoj Nastavnog središta s novim kadrovima. Nagli razvoj Nastavnoh središta nastavljen je nakon prelaska središta iz Delnica u Zagreb, 12. rujna 1993. godine.

Za prvog vršitelja dužnosti zapovjednika Nastavnog središta VP-a od 1. lipnja do 30. rujna 1993. postavljen je poručnik Ante Šimatović, a za prvog zapovjednika imenovan je 1. listopada 1993. bojnik Branko Katalinić.

Nastavno središte Vojne policije preuzelo je objekte vojarne u Orničkom odvojku bb, gdje se stvaraju materijalni i logistički uvjeti za provođenje novih programa izobrazbe.

S velikim entuzijazmom i motivacijom, djelatnici NSVP-a i polaznici izobrazbe iz svojih postrojbi Vojne policije, vlastitim radom uredili su dvoranu za tjelesni odgoj i borilačke športove, trim kabinet, zatvorenu streljanu za samokres. Izgrađeni su tereni za tenis, odbojku u pijesku i uređen okoliš vojarne.

U nastavno središte Vojne policije ugrađen je prepoznatljiv duh, a najbolje oslikan u etičkom kodeksu Vojne policije. Za sve pripadnike Vojne policije, od Osijeka do Dubrovnika, Središte postaje integralno mjesto, ne samo izobrazbe i obuke, nego i prikupljanja iskustava, upoznavanja, širenja zajedništva, druženja i prijateljstava vojnih policajaca.

Nastavne planove i programe izobrazbe stvarali su djelatnici UVP-a i predavači u Nastavnom središtu VP-a na temelju iskustava iz Domovinskog rata i razvoja Vojne policije te po uzoru na izobrazbu u MUP-u i u Vojnim policijama razvijenih zemalja.

U Nastavnom središtu VP-a provodi se:

– specijalistička izobrazba ročnika

– tečaj za ovlaštene službene osobe

– specijalistička izobrazba časnika

– tečaj prometne VP

-tečaj za vođe skupina

Za zapovjednike u satnijama NSVP-a, voditelje tečaja i nastavnike izabrani su najbolji dočasnici i časnici iz drugih postrojbi Vojne policije.

Za prva tri naraštaja tečaja za ovlaštene službene osobe predavači su bili istaknuti nastavnici s Fakulteta kriminalističkih znanosti.

Nastavnici koji rade u NSVP-u polagali su ispite iz određene pedagoške skupine predmeta. Dio nastave izvode i zapovjednici postrojbi Vojne policije i časnici Uprave VP-a s višegodišnjim iskustvom u radu.

Na tečaju dočasnika i časnika u određenom dijelu nastavnog programa izvođači nastave su sami polaznici, gdje se svi pripremaju za izvođenje teme, a voditelj tečaja prije početka nastave odabire predavača.

U svezi postizanja visoke kakvoće nastave izvršene su česte posjete HVU-u, Dočasničkoj školi u Jastrebarskom, Fakultetu kriminalističkih znanosti i Pedagoškom fakultetu u Zagrebu. Sa svima je uspostavljena dobra suradnja i razmjena iskustava oko primjene novih metoda izvođenja nastave i pedagoških standarda.

U dosadašnjem razvoju središta stvoreni su izazovni nastavni planovi i programi. Polaznici su stavljeni u poziciju subjekta nastave, obuka je većinom individualna što visoko motivira polaznike da daju maksimum od sebe.

Praktična izobrazba provodi se kroz organizirano taborovanje na Vježbalištu Vojne policije kod Slunja. Stečeno teorijsko znanje i iskustvo nastoji se primjeniti u izvođenju metodskog uvježbavanja. Većina vježbi koje se izvode nastale su na temelju izučavanja dosadašnjih akcija Vojne policije i metodsko-pokaznih vježbi koje su provodile postrojbe VP-a.

Nastavno središte Vojne policije nema svoj ratni put, iako su većina djelatnika Središta sudionici teških borbi u Domovinskom ratu. U svakoj izvršenoj zadaći Vojne policije svoj udio imaju i djelatnici NSVP-a.

Nastavno središte Vojne policije je sa svojim sredstvima i pripadnicima, koji su bili na izobrazbi, izvršavalo dvije vrlo zahtjevne i složene zadaće osiguranja: Prvi mimohod OS RH, 1995, te mimohod „Pobjednički bedem“ 1997.

Za vrijeme operacije „Bljesak“ i „Oluja“, sve raspoložive snage Nastavnog središta Vojne policije, bile su u pripravnosti kao pričuvna postrojba Uprave VP-a. Kako je Vojna policija svoje zadaće u borbenim operacijama dobro planirala i pripremila, nije bilo potrebe za angažiranjem Nastavnog središta Vojne policije.

Nastavno središte Vojne policije je središte športskih aktivnosti Vojne policije. Športske ekipe Vojne policije okupljaju se i pripremaju u Središtu. NSVP je samostalno sudjelovalo na mnogim športskim natjecanjima Hrvatske vojske i državnim natjecanjima u vojnom streljaštvu. U 1997. NSVP je pobjednik natjecanja u vojnom streljaštvu u Zagrebačkoj županiji, a iste je godine na državnom prvenstvu zauzeo visoko 5. mjesto u ciljanju iz vojničke poluautomatske puške. Veliki je uspijeh i 3. mjesto na 5. športskim igrama Vojne policije, 1996. u Rijeci.

Nastavno središte VP-a do sada je organiziralo brojen športske, kulturne i humanitarne akcije. Redovita je akcija dobrovoljnog darivanja krvi u čemu je sudjelovalo više od 1000 davatelja. Davanje krvi bilo je jako značajno, posebno u ratnim godinama.

Nastavno središte VP-a bilo je nositelj svih priprema hodočasnika Vojne policije za sudjelovanje na Vojnom hodočašću u nacionalnom svetištu u Mariji Bistrici.

Prikupljanje znanja i iskustava, osposobljavanje nastavnika, izučavanje vojnih znanosti i transmisija znanja, bit će i dalje glavna djelatnost središta.

Uvažavajuću činjenicu da se Hrvatska želi uključiti u „Partnerstvo za mir“ i druge europske i svjetske asocijacije, postaje razumljiv imperativ za stvaranje suvremene visokoprofesionalne vojske i elitnih postrojbi Vojne policije u čemu će i središte imati svoju ulogu. Središte je u dosadašnjem razvoju izraslo u vanjskopolicijsko učilište gdje su se izučavala iskustva iz Domovinskog rata i rada Vojne policije. Nadalje će se nastojati na hrvatske tradicije nadograđivati NATO standarde, kako bi kadar, koji će završavati izobrazbu u središtu, bio prepoznatljiv u svom djelovanju.

izvor:Knjiga vojna policija u domovinskom ratu

Comments

comments

Pogledajte

Posjet UBVVPDR-Podružnice Karlovac

Sukladno Planu obilazaka Podružnica UBVVPDR, dana 28. svibnja 2024., u vremenu od 16:15 do 19:00 …

Komentiraj