Naslovna » Postrojbe » 68.bojna » 68. bojna Vojne policije

68. bojna Vojne policije

Od početka „balvan revolucije“, ideolozi „velike Srbije“ dolaze u Slavoniju i pripremaju pobunu u cilju zauzimanja Hrvatske do njihove zamišljene tzv. „granice Virovitica – Karlovac – Sisak – Karlobag“. Otvoreno se prijeti da u tim granicama neće biti mjesta za Hrvate. Jasno je da će se Slavonija morati braniti oružjem.

U Vukovaru, Osijeku, Vinkovcima, Slavonskom Brodu, Novoj Gradiški, Požegi i drugim mjestima vrše se pripreme za obranu. Nakon zločinačkog ubojstva hrvatskih policajaca u Borovu Selu, u graničnom području prema Srbiji je ratno stanje. Jugoslavenska armija vrši mobilizaciju svojih korpusa u Srbiji i Vojvodini, koje građani Beograda s cvijećem ispraćaju u osvajački rat. Zajedno s njima preko Dunava dolaze i skupine četničkih bandi. U kolovozu 1991. Banjalučki korpus JA kod Stare Gradiške prelazi u Republiku Hrvatsku i rušilački kreće prema gradovima u tom području. Organizirani i naoružani Srbi napadaju Daruvar, Pakrac i Lipik te blokiraju područje Papuka. Jedina veza središnje Hrvatske i Slavonije je preko Virovitice.

U svim dijelovima Slavonije otpor srpskoj agresiji je hrabar i odlučan. Ustrojavaju se postrojbe ZNG-a, a potom HV-a. Od ljeta do prosinca 1991. ustrojen je veći broj postrojbi VP-a jačine voda i satnije koje su u sastavu brigada ZNG-a i HV-a ili kao samostalne postrojbe:

Satnija VP-a Osijek

Satnija je ustrojena po zapovijedi zapovjednika 106. brigade ZNG-a RH-a, Eduarda Bahaci. Zapovjednik satnije bio je Goran Vrban.

12. prosinca 1991. je jedan vod s 80 ljudi stavljen je pod zapovijedanje Zapovjedništva obrane grada. Također su osnovani ispostave, u Čepinu, sa zapovjednikom Ivanom Delijom, u Antunovcu sa zapovjednikom Perom Čižićem, te odjeljenje Baranjaca u Tvrđavi kojima je zapovijedao Ante Vukoja.

Vod VP-a pri 109. brigadi HV-a Vinkovci

Vod je ustrojen 1. rujna 1991. pri 109. brigadi HV-a u Vinkovcima a zapovjednik je bio Boris Valjin. Vod je djelovao na velikom području, od Antina do Nuštra i Cerića, od Vinkovaca do Županje, Đeletovaca i Lipovca. Vod je prerastao u satniju koja se istaknula pri osvajanju Vinkovačke vojarne, kada su ranjena trojica pripadnika satnije.

Vod VP-a pri 102. brigadi HV-a Našice

Vod je ustrojen iz sastava ZNG-a Našice i treće gardijske brigade 23. rujna 1991. nakon zauzimanja vojarne u Našicama, prema zapovijedi zapovjednika 107. brigade Slavka Barića. Prvi zapovjednik bio je Filip Tomljenović. Tijekom Domovinskog rata vod je angažiran borbama u zapadnoj Slavoniji te obrani Osijeka i Nuštra.

U Orahovici je 1. prosinca 1991. iz sastava voda ustrojena desetina VP-a sa zapovjednikom Darkom Marunicom.

Vod VP-a pri 108.brigadi HV-a Slavonski Brod

Vod VP-a u Slavonskom Brodu ustrojen je po zapovijedi zapovjednika 108. brigade Josipa Zvirotića 1. studenog 1991. od specijalnog voda za posebne namjene, a za zapovjednika je imenovan Slavko Belanđija.

Vod VP-a pri 101. brigadi HV-a Županja

Vod VP-a u Županji ustrojen je 15. studenog 1991. po zapovijedi zapovjednika 131. brigade HV-a Mire Vlašića, a za zapovjednika je imenovan Živko Božić.

Na području sadašnjeg djelovanja 68. bVP-a ustrojene su i postrojbe:

Vod VP-a pri 136. brigadi HV-a Slatina

Zapovjednik Jozo Šantak,

Vod VP-a pri 139. brigadi HV-a Slavonski Brod

Zapovjednik Darko Palenkić,

Vod VP-a pri 63. samostalnom bataljunu ZNG-a RH-a Požega

Zapovjednik Ivan Kvaternik,

Vod VP-a pri 122. brigadi HV-a Valpovo

Zapovjednik Zdravko Fekter,

Samostalna satnija VP-a Nova Gradiška

Zapovjednik Ante Šolić.

Pripadnici postrojbi VP u vrijeme najjačih napada hrabro brane Osijek, Nuštar i Vinkovce. VP iz Slavonskog Broda je na okučanskom ratištu. Samostalna satnija VP je udarna snaga obrane Nove Gradiške. U prosincu 1992. HV oslobađa područje Papuka, a u borbama sudjeluju postrojbe postrojbe VP iz Našica, Požege i Nove Gradiške. Istovremeno vode se odlučujuće borbe za Osijek, Nuštar i Vinkovce.

Po zapovijedi ministra obrane Gojka Šuška od 7. prosinca 1991. ustrojena je 68. bVP u Osijeku,a prvim zapovjednikom imenovan je gospodin Vladimir Burić koji je razriješen dužnosti 1. siječnja 1992. Na njegovo mjesto zapovjednika bojne imenovan je Ante Glija, ratni zapovjednik Nuštra, koji pristupa ustroju zapovjedništva, inspekciji stanja i uvezivanju svih vojnopolicijskih postrojbi u jedan sastav.

Od tog trenutka počinje sustavno djelovanje svih postrojbi koje su do ustroja 68.bVP radile svaka za sebe. Najveća potvrda bila je da se vodovi i drugi postroji vojne policije objedine i da zapovjedi primaju s jednog mjesta sve postrojbe. Taj problem rješava se ustrojem 5 satnija u čiji sastav ulaze i podređuju se vodovi po brigadama:

1.satnija u Osijeku

zapovjednik Goran Vrban

2.satnija u Osijeka

zapovjednik Miroslav Pauzar

3.satnija u Vinkovcima

zapovjednik Franjo Čopčić

4.satnija u Slavonskom Brodu

zapovjednik Slavko Bilandžija

5.satnija u Požegi

zapovjednik Ivica Mikulić

kriminalistička VP

voditelj Ivan Bertagin

desetina ZT-a pasa

zapovjednik Željko Gostić

U ovakvom načinu ustrojstva zapovjednici satnija objedinjavali su rad vodova u svojoj zoni djelovanja, a zapovjedništvo 68.bVP je preko njih zapovijedalo i primalo izvješća koja su obrađivana i slana Upravi VP.

1.ožujka 1992. pripadnici 68. bVP prisegnuli su Domovini u Đakovu pred ministrom obrane Gojkom Šuškom.

U sustavu združenih snaga VP iz ravne Slavonije odlaze u krševito dubrovačko zaleđe, u Ravne kotare i na sva druga bojišta gdje je hrvatski narod vodio borbu za svoju opstojnost.

U kratkim razdobljima između borbenih i vojnopolicijskih zadaća postrojba se ustrojava, oprema i uvježbava.

U operaciji „Bljesak“ pripadnici 68.bVP u zajedničkom djelovanju s drugim postrojbama VP-a izvršavaju sve temeljne zadaće Vojne policije. Nakon završetka vojnog djela operacije „Bljesak“ 68.bVP u Okučanima ustrojava svoju izdvojenu privremenu postaju i na oslobođenom području uspostavlja potpuni nadzor i osiguranje u suradnji s djelatnicima MUP-a RH. Iskustva i djelovanja VP-a na oslobođenom području Okučana bila su dragocjena za postupanje na kasnije oslobođenim područjima.

Za vrijeme operacije „Oluja“ postrojba je angažirana u operacijama  „Zid“ i „Feniks“.

Poslije „Oluje“ trebalo je rješavati problem okupiranog područja hrvatskog Podunavlja i Baranje. Postrojba je izvršavala brojne zadaće u procesu mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja, pri čemu je dala svoj veliki doprinos.

Hrvatska zastava došla je u Vukovar, u „Vlaku mira“ 8. lipnja 1997. S Vrhovnikom dr. Franjom Tuđmanom bili su tada pripadnici 68.bVP i to je njihova konačna pobjeda.

Život domovini dalo je 13 vojnih policajaca 68.bVP.

Vojna policija u Vukovaru

U vrijeme najžešćih napada okupatorske i srbočetničke armije na Vukovar, polovicom rujna 1991. pokazala se potreba za osnivanjem postrojbe VP, koja bi trebala svojim radom učvrstiti obranu i organizaciju obrane grada i njegovih stanovnika.

19. rujna 1991. zapovjednik obrane grada Mile Dedaković Jastreb radi na žurnom ustrojavanju postrojbe VP ZNG-a za grad Vukovar.

Realizaciji ove zapovjedni pristupilo se već sljedećeg dana 20. rujna 1991. u suradnji s PU Vukovar koja je osigurala svoja dva pripadnika da zajedno s još nekoliko pripadnika ZNG-a pristupe ustroju 1. odjeljenja VP pri 204. brigadi ZNG-a.

Ovo odjeljenje djelovalo je pod zapovjedništvom Drage Adžage, popunjavajući istovremeno biranim borcima sa svih crta obrane Vukovara i Borova Naselja. Ubrzo je od odjeljenja nastao elitni vod VP-a osposobljen za izvršavanje najtežih zadaća i poslova VP-a.

Zbog ukazanih potreba za brojnijom, mobilnijom i djelotvornijom postrojbom VP-a, prišlo se povećanju postrojbi. Za zapovjednika satnije VP-a u Vukovaru, imenovan je Alfred Hill. VP razvija svoja odjeljenja po čitavom gradu.

Pripadnici VP-a imali su odgovarajuće oznake i službene iskaznice s brojevima. To je bila jedna od prvih postrojbi VP-a ZNG-a.

Svakodnevne zadaće bile su: odlazak na najteže dijelove vukovarskog ratišta, sprječavanje neprijateljskog proboja u grad na najkritičnijim dijelovima bojišnice, mobilizacija sposobnih muškaraca i njihovo uključivanje u obranu Vukovara.

Dana 17. studenog 1991. kada je svima bilo jasno da se Vukovar više ne može braniti i kada su veliki dio grada već ušle četničke snage, pripadnici vukovarske VP ne želeći se predati, krenuli su organizirano u proboj iz opkoljenog i do temelja porušenog grada.

Većina policajaca nakon dvodnevnog i mukotrpnog probijanja kroz četničke redove uspjela je doći do Vinkovaca.

U postrojbu VP-a, u Vukovaru, bilo je uključeno oko 90 ljudi. U obrani Vukovara i Borova Naselja, izvršavajući sve zadaće na crti bojišnice koje su poduzimane samostano u najtežim danima opsade grada, postrojba je imala 21 poginulog i nestalog, 30 ranjenih, a 35 vojnih policajaca je zarobljeno i odvedeno u srbijanske logore. Među poginulima je i zapovjednik satnije Alfred Hill koji je život Domovini dao 16.10.1991.

Po zapovijedi vrhovnog zapovjednika i ministra obrane o okupljanju vukovarskih veterana i ponovnom ustroju 204. „A“ brigade HV-a, pripadnici VP iz Vukovara okupljaju se i 15. ožujka 1992. godine počinju radom kao postrojba VP iz Vukovara pri 204. „A“ brigadi.

Daljnjim radom i popunom postrojbe nastaje samostalna satnija VP-a pri 204. „A“ brigadi, u kojoj se na zapovjedna mjesta postavljaju vukovarski vojni policajci – veterani koji svoja ratna znanja i iskustva prenose na mlade i novoprimljene vojne policajce.

Ustrojem 5. gardijske brigade, vojni policajci iz Vukovara su u samostalnoj satniji pri 5. brigadi. Od 1. ožujka 1993. godine najveći broj vukovarskih vojnih policajaca pristupa 74. sVP-u i 67. bVP-u.

izvor:Knjiga vojna policija u domovinskom ratu

Comments

comments

Pogledajte

Obilazak UBVVPDR-PPGŽ

Sukladno Planu obilazaka Podružnica UBVVPDR, dana 18. lipnja 2024., u vremenu od 12:30 do 14:00 …

Komentiraj