Naslovna » Postrojbe » 75.bojna » 75. bojna Vojne policije

75. bojna Vojne policije

75. bojna Vojne policije – Dubrovnik

Ustrojena 01. 01. 1999.

Postrojbe Vojne policije bile su organizirane prema teritorijalnom načelu i pratile su ne samo ustrojstvo oružanih snaga, nego i podjelu na županije i općine radi zajedničkog postupanja s djelatnicima MUP-a Republike Hrvatske te drugih speciičnosti povezanih s metodikom postupanja u skladu s djelokrugom rada Vojne policije.

Na području IV. ZP-a Ston djelovale su 5. i 6. satnija 72. bojne VP-a i prema zapovijedi načelnika Uprave VP-a dana 1. siječnja 1999. godine formirana je 75. bojna VP-a Dubrovnik u zoni odgovornosti IV. ZP-a Ston. Zbog potreba službe 5. satnija 72. bVP-a Sinj u svim je segmentima rada i funkcioniranja postrojbe stavljena pod zapovijedanje zapovjednika 6. satnije VP-a Dubrovnik. Postrojba je izvršavala vojnopolicijske zadaće na dodijeljenom području za potrebe ZP-a Ston te imala razvijene postrojbe opće/temeljne, prometne i kriminalističke Vojne policije. Intervencijske snage 75. bojne VP-a ustrojene su 6. listopada 1999. prema zapovijedi načelnika Uprave VP-a kao pilot projekt novog ustroja VP OS RH, a činili su ih: antiterorističke postrojbe (alpinisti, ronioci, padobranci, referenti za PDZ) i podskupina za osiguranja (vozači pratitelji štićenih osoba).

Prema zapovijedi načelnika Službe VP-a od 18. lipnja 2002. godine prestao je rad 75. bVP-a te su se 5. i 6. satnija VP-a 72. bVP-a inkorporirale u sastav 72. bVP-a.

Comments

comments

Pogledajte

Posjet UBVVPDR-Podružnice Karlovac

Sukladno Planu obilazaka Podružnica UBVVPDR, dana 28. svibnja 2024., u vremenu od 16:15 do 19:00 …

Komentiraj