Naslovna » VP danas » obuka i izobrazba

obuka i izobrazba

Obuka i izobrazba

Stručno osposobljavanje jedna je od glavnih odrednica razvoja, od početka sustavnog djelovanja VP.

Na kraju 1991. u postrojbama VP je oko 20% djelatnika i 80% pričuvnika. Osim velikog ratnog iskustva kojeg su stekli u teškim borbama 1991. imali su puno entuzijazma i želje. Stručnog, vojnog i vojnopolicijskog znanja bilo je malo. Nije bilo vremena za dugotrajne izobrazbe djelatnika, nego je trebalo ljude, koji su u ratu već obnašali svoje dužnosti, stručno educirati u najvažnijim vojnostručnim temama.

Istovremeno, da bi se moglo ostvariti tada jasno postavljena vizija VP-a, trebalo je imati specijaliste za sva njezina područja života uz veliku pomoć obrazovnog centra MUP-a, već u 1992. organizirani su tromjesečni tečajevi za kriminalističke tehničare, za operativne djelatnike Kriminalističke VP za prometne vojne policajce i pirotehničar.

Obuku u postrojbama trebalo je provoditi istovremeno s izvršavanjem zadaća. Velika je pomoć u edukaciji koju su u početku pružili djelatnici policijskih uprava MUP-a z a vrijeme vršenja očevida i kriminalističkih obrada na terenu. Dio djelatnika VP, svih specijalnosti, određeno vrijeme boravili su u policijskim upravama radeći u sastavu ekipa za vršenje očevida. Tu su spoznali prva iskustva u zahtjevnoj obradi mjesta događaja i nasilnog delikta ili prometne nezgode.

Mnoštvo raznih događaja, zadaća, borbenih zadaća tražili su neodloživo postupanje, učilo se brzo. Već krajem 1992. dio djelatnika VP osposobljen je za složenije policijske zadaće, vršenje očevida, kriminalističke obrade i druge.

Započela je izobrazba u hrvatskim vojnim učilištima gdje časnici i dočasnici dobivaju prva teorijska i vojna znanja.

Sve postrojbe VP-a bile su i borbene postrojbe. Borbena obuka se stalno provodila sa svim specijalnostima VP-a. naglo materijalno tehničko opremanje HV-a s novim oružanim sustavima određivalo je i pravce borbene obuke. Ustrojavanjem Antiterorističkih postrojbi VP-a borbena obuka se pojačava. U početku je ona bila pojedinačna ili skupna. Časnici koji su završili tečajeve i školovanje u Hrvatskom vojnom učilištu, nakon povratka u svoje postrojbe primjenjuju nova znanja u provedbi obuke. Prisutni su već i elementi metodike i taktike iz vojski koje su u sastavu NATO-a.

Dinamičan razvoj ustroja VP izrazito profiliranje specijalnosti uvjetovali su stvaranje NSVP-a i primjenu posebnih programa izobrazbe. U 1993. prelaskom NSVP iz DELNICA U Zagreb stvoreni su materijalni, logistički i kadrovski uvjeti za početak svih oblika specijalističke izobrazbe.

Istovremeno s jačanjem NSVP-a ustrojavaju se u UVP Odjeli i Odsjeci koji preuzimaju ulogu vođenja programa izobrazbe iz svoje specijalnosti. Djelatnici UVP aktivno sudjeluju u procesu izobrazbe kao nastavnici u NSVP-u.

Najveći zamah obuke i izobrazbe je u 1994., sve do početka pobjedničkih operacija 1995.

Odjeli UVP pripremaju i organiziraju specijalističke tečajeve, seminare, raznovrsne vježbe, subspecijalističku obuku.

AT postrojbe VP-a intenzivno se osposobljavaju za specifične zadaće. U suradnji sa specijaliziranim postrojbama OS RH provodi se obuka iz alpinizma, orijentacije i djelovanja AT VP-a u planinskim i zimskim uvjetima. Obuka lakih ronitelja provodi se u moru, rijekama i jezerima u suradnji s postrojbama HRM-a.

Za zadaće traganja i spašavanja posada oborenih zrakoplova u početku se angažira 74.sVP ,a ubrzo po zapovijedi načelnika UVP-a MORH-a u izuzetno važnu i složenu zadaću preuzima AT satnija 66.bVP, čiji su pripadnici prethodno već prošli obuku iz alpinizma.

U Nastavnoj satniji zaštitnotragačkih pasa vrši se stalna obuka i kondiciranje vodiča te preddresura i dresura pasa.

U obrazovnim ustanovama MUP-a RH pripadnici Prometne i Kriminalističke VP pohađaju višemjesečne programe za samostalno vršenje složenijih policijskih zadaća.

Skupina pirotehničara za protudiverzijsku zadaću ojačana je psom za detekciju eksploziva koji vrlo uspješno rješava operativne zadaće i nezamjenjiv je u provedbi brojnih najvažnijih zadaća osiguranja, uključujući i osiguranje Predsjednika RH.

Na iskustvima u radu s psom, uz dobru pripremu vodiča, VP samostalno realizira obuku s još dva psa za detekciju eksploziva.

NSVP 13. ožujka 1994. započeo je prvi tečaj za ovlaštene službene osobe u trajanju 13 tjedana. Na tečaju se naglašeno provodi prateća obuka. Prvobitni program je dorađivan i razvijan.

Nakon jednogodišnjeg iskustva u provođenju tečaja za ovlaštenu službenu osobu i potreba za podizanjem kakvoće rada u postrojbama VP-a, načelnik UVP-a je 4. veljače 1995. donio zapovijed o početku specijalističke izobrazbe dočasnika VP s nastavnim planom i programom od 6 tjedana. Nastavni planovi programi mijenjali su se na temelju prijedloga dočasnika, a na temelju iskustava iz prakse i potreba za stručnim znanjem.

Prvi naraštaj časnika VP-a započeo je s izobrazbom u NSVP-u 1. travnja 1996. s nastavnim planom i programom od 8 tjedana, i predmetima: VP izobrazba, osnove kriminalistike i krivično-materijalno i procesno pravo, vježbovnik OS RH, psihologija i tjelesni odgoj.

Odjel Prometne VP UVP-a priprema i samostalnu izobrazbu vojnih policajaca-prometnika. Prvi tečaj prometne VP započeo je 13. ožujka 1995. a tečaju pristupaju pripadnici PVP nakon završenog tečaja za ovlaštenu službenu osobu. Praktični dio nastave izvođen je u 67.bVP.

Približavajući se modelima i načinima ustroja rada i postupanja vojnih policajaca suvremenih vojski članica NATO-a, sukladno vizijama razvoja VP-a u mirnodopskim uvjetima, 29. kolovoza 1997. započinje tečaj za vođu skupine VP. Na taj se tečaj upućuju vojnici i dočasnici koji su s najboljim uspjehom završili prethodne druge tečajeve u NSVP-a. te u postrojbama postigli najbolje rezultate u radu. Na tom tečaju 90% sati je praktična obuka.

Važan oblik izobrazbe i stjecanja znanja provodi se na seminarima.

VP OS RH je od početka razmještaja međunarodnih snaga u BiH pružala raznovrsnu potporu i pritom ostvarila izvrsnu suradnju s VP IFOR-a. u sklopu te suradnje organizirana su savjetovanja s visokim časnicima VP IFOR-a i predstavljanje ustroja i rada VP Kanade, VB i Danske.

Demonstracije rada VP OS RH izazvale su laganu nevjericu i pritajeno oduševljenje dostignućima, sposobnostima i autoritetu.

Savjetovanje iz Međunarodnog humanitarnog i ratnog prava za VP održano je od 9-11. travnja 1996., uz pomoć Odjela za izobrazbu Političke uprave MORH-a. predavači na savjetovanju bili su visoki dužnosnici Međunarodnog komiteta Crvenog križa i ugledni profesori Međunarodnog ratnog prava. Na kraju savjetovanja dužnosnik Međunarodnog Crvenog križa u Zagrebu, gospodin Rafael Gaetano, zahvalio se, UVP, Političkoj upravi MORH-a, NSVP-a na uspješnoj realizaciji prvog savjetovanja u HV te svim polaznicima uručio diplome.

Seminar o osiguranju štićenih objekata i osoba održan je 25. i 26. veljače 1998. u organizaciji UVP-a, na kojoj su bili nazočni načelnici odjela UVP-a i svi zapovjednici i zamjenici zapovjednika postrojbi VP-a. predavači su bili načelnik i zamjenik načelnika UVP-a, predstavnici MUP-a, UNS-a, HIS-a i SIS MORH-a.

Nakon razmjene iskustava i zbrajanju dosadašnjih rezultata u provođenju osiguranja štićenih objekata i osoba zaključeno je da se značajni dio izlaganja ugradi u nastavne planove i programe izobrazbe u NSVP-u.

Seminar o iskustvima u radu VP Perua održan je 22. svibnja 1998. na kojem je general Alejandro Farčić Barrios upoznao sve načelnike odjela UVP-a, zapovjednike postrojbi VP-a, s poviješću terorizma u Peruu i načinu djelovanja VP-a.

izvor:Knjiga vojna policija u domovinskom ratu

 

Comments

comments