Naslovna » VP danas » Identitet i prepoznatljivost Vojne policije

Identitet i prepoznatljivost Vojne policije

Identitet i prepoznatljivost Vojne policije

Vojna policija se stvarala bez jasnih uputstava i kriterija i bez odgovarajuće opreme. Raspoloživa oprema bila je vrlo skromna.

U 1991. nisu bila određena jasna obilježja VP te su pojedine postrojbe samostalno izrađivale natpise za odore i motorna vozila. Koristile su se i dostupne vrste i količine bijelih opasača, koji su svugdje u svijetu jedno od obilježja VP. U to vrijeme osnovna sredstva VP preuzimaju se od MUP-a RH-a, a koriste se i sredstva bivše JA.

Odmah u početku sustavnog djelovanja VP određuju se strateški pravci razvoja a jedan je, materijalno tehničko opremanje. Strpljivoj i pažljivoj izgradnji identiteta i prepoznatljivosti, vizije i usmjerenja u opremanju dao je osobno general bojnik Mate Laušić, načelnik UVP, koji je u to vrijeme izjavio:

„ Vrlo je važan i izgled VP. On mora biti ogledalo VP i HV-a, jer je eksponiran i kao takav predstavnik je Hrvatskog vojnika. Da bi se policijski zadaci mogli obavljati a pogotovo vojno policijski pripadnici tih službi prvenstveno moraju manifestirati svoju prisutnost, moraju biti vidno obilježeni da pripadaju tim postrojbama. Zato njihova opremljenost podrazumijeva obilježja, znakove i sredstva za obavljanja određenih osnovnih vojno policijskih zadataka, sredstva za vezivanje, kratko oružje, bijele opasače, sredstva veze, motorna vozila itd.“

I već u siječnju 1992. UVP osigurava prva sredstva, bijele opasače s palicama, sredstva za vezivanje, narukavlja za prometnike, STOP pločice i baterijske svjetiljke. Nabavljaju se i službene pločice.

Od tada se zadaći materijalno tehničkog opremanja i izgradnji prepoznatljivosti daje puna važnost. Nositelj te zadaće je Odsjek logistike UVP-a i logističke struke u postrojbama VP-a.

Ubrzo se uvodi i bijela naramenica kao jasno obilježje pripadnosti VP-a. na njoj je znak VP-a a iznad njega natpis postrojbe. Obrub oznaka je žute boje kod dočasnika i časnika a zelene boje kod vojnika. Za AT VP izrađuje se poseban znak koji se našiva na odoru te se izrađuje znak za beretku. Znak AT VP mogu nositi samo profesionalci koji su prošli AT izobrazbu. Kako se vojna policija razvijala i organizirala tako su narastali i zahtjevi u opremanju.

U prvim godinama rata prije svega bilo je važno nabaviti oružje i drugu vojnu opremu.

Poslije toga uslijedila je nabava specijalističke opreme i sredstava, za sve segmente rada VP-a. Specijalistički dijelovi VP-a opremaju se s posebnom borbenom i svakodnevnom odjećom.

U 1994. izrađuje se nova službena značka i znak VP-a, prepoznatljivi sokol s raširenim krilima. S novim znakom VP-a obnavljaju se i druga obilježja. Crna beretka s okruglim znakom VP-a postaje također obilježje VP i nose je svi njezini pripadnici.

Za sudjelovanje u pobjedničkim operacijama 95 postrojbe VP bile su potpuno i kvalitetno opremljene s borbenim i drugim sredstvima.

Svaki pripadnik VP-a koji je bio u zoni borbenog djelovanja imao je zaštitni prsluk i borbenu kacigu visoke razine zaštite. Oružja je bilo na izbor za svaku posebnu zadaću, a nedostatak streljiva je još ranije prevladao.

Strateški pravac razvoja, materijalno tehničkog opremanja određen odmah u početku sustavnog djelovanja VP-a, u cijelosti je ostvaren.

U VP-u postojala je vizija, a sektor Logistike MORH-a sa svim svojim upravama, GSHV-a sa svojom logistikom i logistikom spornih područja pomogli su da se ona ostvari.

U posjetama oružanim snagama Njemačke, SAD-a, Turske i drugih zemalja, potvrđeno je da se u samo pet godina razvoja u ratnim uvjetima, VP OS RH opremila i izgradila svoju prepoznatljivost jednako pa i bolje od vojnih policija tih zemalja.

izvor:Knjiga vojna policija u domovinskom ratu

 

Comments

comments