Naslovna » Vojna policija » RAZGOVOR – PUKOVNIK TIHOMIR ZEBEC BLACK BEAR 10 u Hrvatskoj

RAZGOVOR – PUKOVNIK TIHOMIR ZEBEC BLACK BEAR 10 u Hrvatskoj

RAZGOVOR – PUKOVNIK TIHOMIR ZEBEC
BLACK BEAR 10 u Hrvatskoj
Ovo je treća u nizu vježbi MNMPBAT-a u kojoj sudjeluju sve njezine članice – Poljska, Slovačka, Češka i Hrvatska.Vježba je isključivo vojnopolicijskog karaktera, a cilj je prikazati realnu situaciju koju vojnopolicijska postrojba može očekivati u misiji. Bit će provedeno oko 70 događaja koji su usko vezani za vojnopolicijske poslove i zadaće, na koje vojni policajci moraju biti spremni odgovoriti

pukovnik Tihomir Zebec,
načelnik Odjela Vojne policije GSOSRH-a i direktor vježbe Multinacionalne bojne vojne policije MNMPBAT Black Bear 10

Republika Hrvatska domaćin je velike međunarodne vojnopolicijske vježbe Multinacionalne bojne vojne policije MNMPBAT Black Bear 10. Ovo je treća u nizu vježbi MNMPBAT-a u kojoj sudjeluju sve njezine članice – Poljska, Slovačka, Češka i Hrvatska. Vježba se, njezin operativni dio, održava od 13. do 22. rujna na vojnom poligonu “Gašinci” gdje je smještena bojna NATO MNMPBAT, operativna postrojba vježbe, i u vojarni “Dračice” u ?akovu gdje se nalazi zapovjedništvo/direktorat vježbe. Odgovornost za provođenje vježbe upravo onako kako je zamišljena, postupke i procese koji će se tijekom nje provoditi, svu koordinaciju i nadzor jest na direktoru vježbe pukovniku Tihomiru Zebecu, načelniku Odjela Vojne policije GSOSRH-a koji nam je nešto više rekao o ovogodišnjoj vježbi, ali i značenju Multinacionalne bojne vojne policije
Ovo je treća u nizu vježbi koje od svog ustrojavanja provodi Multinacionalna bojna vojna policije. Koji je osnovni cilj ovogodišnje vježbe?

Cilj ovogodišnje vježbe jest utvrditi kako ključno stožerno osoblje Multinacionalne bojne planira i priprema dolazak i razmještaj svojih operativnih snaga u područje operacije, osposobljenost Bojne za obavljaje vojnopolicijskih zadaća i njihov odlazak iz područja operacije. Dakle, naglasak vježbe nije samo na radu operativnih postrojbi nego i na Zapovjedništvu Bojne koje mora samostalno isplanirati zadaće, planove aktivnosti i samostalno donositi odluke. Vježba je zamišljena tako da Bojna sama mora isplanirati dolazak u područje operacije, samostalno organizirati kompletan život i rad u kampu i biti operativno sposobna provoditi zadaće koje će dobivati od nadređenog zapovjedništva.

U čemu se ona razlikuje od prijašnjih?

Black Bear 10 znatno je složeniji od prve dvije vježbe. Na ovogodišnjoj vježbi smo otišli korak naprijed – Bojna treba pokazati spremnost i osposobljenost da može u cijelosti samostalno djelovati i provoditi zadaće u području NATO vođenih operacija

Black Bear 10 znatno je složeniji od prve dvije vježbe. Cilj prve vježbe koja je održana u Poljskoj, bio je okupiti postrojbu na jednom mjestu, razmjestiti snage u područje operacije, uvježbati sposobnost pokreta, odnosno dolaska na područje operacije te vidjeti nacionalnu pripremljenost postrojbi Bojne. Na prošlogodišnjoj vježbi u Češkoj nacionalne postrojbe su se počele povezivati u multinacionalnu. Počelo se tako da su zadaće odrađivale postrojbe dviju nacija. Naravno, cijelo vrijeme se osim operativnih postrojbi uvježbavao i stožer Bojne vezano za taktička postupanja, primjenu vojnopolicijskih tehnika i postupaka koje se traže u provedbi NATO vođenih operacija. Na ovogodišnjoj vježbi otišli smo korak naprijed – Bojna treba pokazati spremnost i osposobljenost da može u cijelosti samostalno djelovati i provoditi zadaće u području NATO vođenih operacija.

Koje će sve aktivnosti biti provedene tijekom vježbe?

Vježba je isključivo vojnopolicijskog karaktera, a cilj je prikazati realnu situaciju koju vojnopolicijska postrojba može očekivati u misiji. Proći će se sve temeljne, osnovne, kriminalističke i specijalne zadaće vojne policije – osiguranje konvoja, VIP osoba, mobilni punktovi, zaustavljanje vozila, nadzor prometa, provjera osoba, kriminalistički izvidi, rad sa zadržanim osobama, suradnja s civilnim strukturama vlasti, s civilnom policijom, reakcije na napad prilikom provedbe ophodnji i nadzora i druge zadaće. Bit će provedeno oko 70 događaja koji su usko vezani za vojnopolicijske poslove i zadaće, na koje vojni policajci moraju biti spremni odgovoriti.

Vježba se provodi na dva mjesta. Zašto?


Upravo zato da bi se stvorila realnost vježbe s mogućim angažmanom u misiji i simulacije stvarne situacije u području razmještaja i operacije gdje se zadaće provode. Operativne postrojbe s ukupno 189 pripadnika nalaze se na vojnom poligonu “Gašinci”, dok je Zapovjedništvo vježbe, odnosno direktorat koji upravlja vježbom i u kojem je 82 ljudi smješteno u vojarni “Dračice” u ?akovu. Najčešća situacija u misiji je takva da kada je postrojba u području operacije, nije izravno uz samo zapovjedništvo operacije. Tada nema izravnog fizičkog kontakta između zapovjednika, zapovjedništava i operativne postrojbe. Isto tako ostvarena je i sva komunikacija tijekom vježbe koja se odvija putem interneta. Nema kruženja papira, sve ide elektronički. Veza s postrojbom osigurana je i videolinkom, tako da će zapovjednik MNMP BAT-a tijekom redovitih sastanaka informirati nadređenog zapovjednika putem videokonferencije. Nema izravnih sastanaka, nema izravnih kontakata.

Vježbi su prethodile dugotrajne pripreme. S kim ste sve u OSRH-u surađivali i osim pripadnika VP-a koje još sastavnice OS-a sudjeluju u vježbi?

Bojna u zapovjednom smislu funkcionira na načelu rotirajućih snaga, što znači da se ključni zapovjedni kadar mijenja svake godine. Ove je godine zapovjednik Bojne poljski pukovnik Marek Gryga dok je njegov zamjenik pripadnik OSRH-a satnik Robert Vorih. Sljedeće će godine zapovjednik Bojne biti pripadnik Vojne policije OSRH-a. Isto tako u Memorandumu o razumijevanju zajamčeno je načelo ravnopravnosti. Sve četiri nacije ravnopravne su u procesima donošenja odluka

Vojna policija kao rod borbene potpore u svojem ustroju nema sve potrebne cjeline da bi samostalno mogla provesti ovakvu zahtjevnu međunarodnu vježbu. Tijekom priprema, a i sada tijekom vježbe iznimno dobro surađujemo s Upravom za logistiku, Zapovjedništvom za potporu, HKoV-om koji nam je ustupio ovaj poligon i podupro s potrebnim za vježbu, ZOD-om koji nam pomaže osobljem, te sa svim upravama GSOSRH-a. Isto tako, u vježbi sudjeluje i HRZ koji nam pomaže u davanju zračne potpore, dakle opet da bi situacija bila što realnija onoj u području operacija te Bojna za specijalna djelovanja koja nas podupire sa svojim snagama, a u vježbu je isto tako s svojim osobljem uključen i HRM. Moram istaknuti da je, iako je Odjel Vojne policije GSOS-a glavni nositelj i organizator vježbe, Black Bear 10 vježba kompletne Vojne policije OSRH-a jer u provedbi sudjeluju sve njezine postrojbe.

Na kojem načelu u zapovjednom smislu djeluje Bojna?

Bojna u zapovjednom smislu djeluje na načelu rotirajućih snaga, što znači da se ključni zapovjedni kadar mijenja svake godine. Ove je godine zapovjednik Bojne poljski pukovnik Marek Gryga dok je njegov zamjenik pripadnik OSRH-a satnik Robert Vorih. Sljedeće će godine zapovjednik Bojne biti pripadnik Vojne policije OSRH-a. Isto tako u Memorandumu o razumijevanju zajamčeno je načelo ravnopravnosti. Sve četiri nacije ravnopravne su u procesima donošenja odluka. Sve se radi u dogovoru. Kad se aktivnosti provode u nekoj od zemalja, moraju se poštivati zakoni zemlje domaćina. Operativne postrojbe MNMPBAT-a obučavaju se na nacionalnoj razini, stožer i ključno zapovjedno osoblje na multinacionalnoj razini, a vježba se provodi svake godine u drugoj zemlji.

Na ovogodišnjoj vježbi će prvi put biti provedeno i ocjenjivanje Bojne.


S prošlogodišnje vježbe Black Bear koja je održana u Češkoj

Da, ovo je prvo ocjenjivanje koje će provesti timovi ocjenjivača iz svih zemalja. Timovi ocjenjivača koristit će se programom CREVAL, ali ne u potpunosti i ne cijelim jer je to prvo takvo ocjenjivanje i priprema za certifikaciju postrojbe što se planira provesti 2012. godine. U timu se nalaze predstavnici sve četiri zemlje, koji će zajednički ocjenjivati sve postupke i provedbu zadaća cjelokupnog MNMPBAT-a, što znači da neće ocjenjivati samo zemlju iz koje oni dolaze, a voditelj tima je pukovnik Ivan Hodak. Na temelju tog ocjenjivanja dobit će se slika koja će pokazati koliko je MNMPBAT osposobljen za sudjelovanje u međunarodnim operacijama.

No da bi se Bojna uputila u neku od misija, mora najprije dobiti NATO-ov certifikat…

Da. Memorandumom o razumijevanju točno su određene sve obučne aktivnosti Bojne. Sljedeće godine na vježbi koja će se održati u Slovačkoj bit će provedeno ponovno ocjenjivanje u kojem će sudjelovati i promatrači NATO-a. Ciklus će biti zatvoren 2012. godine u Poljskoj kad će biti provedeno certificiranje MNMPBAT-a, odnosno ocijenjeno je li postrojba u potpunosti spremna za provedbu zadaća u misiji zajedno s drugim postrojbama. Ovdje bih naglasio da je Bojna u procesu pridruživanja Sjeveroistočnom atlantskom korpusu sa zapovjedništvom u Poljskoj. Postrojba, odnosno sve zemlje koje čine MNMPBAT podnijele su zahtjev za pridruživanjem i stavljanje u sustav zapovijedanja Sjeveroistočnog atlantskog korpusa. Dakle, ako bi MNMPBAT išao u misiju, bio bi u tom sustavu zapovijedanja, a to se odnosi i na pružanje sve potrebne logističke i druge potpore.

Što biste izdvojili kao najvažniju prednost ustrojavanja jedne ovakve multinacionalne postrojbe?

Ovakav način rada je u obučnom smislu jedan korak ispred. Kad šaljete nacionalnu postrojbu u misiju, ona multinacionalno radi tek u području operacije i tamo stječe iskustva u radu s drugim nacijama. U Multinacionalnoj bojni VP-a obuku se prolazi kao da ste već u misiji. Primjerice stožer koji priprema vježbu ima 35 pripadnika i svi cijelu godinu rade kao da su u misiji. Sve se radi, priprema i dogovara na multinacionalnom načelu.

Postrojba je otvorena i za druge nacije. Jesu li i druge zemlje pokazale zanimanje za sudjelovanje u radu MNMPBAT-a?


Upravljački stožer vježbe smješten je u vojarni “Dračice” u Đakovu

Mislim da je upravo sada vrijeme da se Bojna u potpunosti otvori drugim nacijama. MNMMPBAT je sada ustrojena, ima svoj cilj, zadaću, mjesto i ulogu. Svaka zemlja koja nam se sada pridruži bit će u maloj prednosti jer neće morati prolaziti “dječje bolesti” koje smo mi prolazili. Multinacionalnu bojnu vojne policije predstavit ćemo i na sastanku zapovjednika vojnih po

 

Comments

comments

Pogledajte

2. Memorijalna hodnja “Alfred Hill” za žrtve Vukovara

Pripadnici Pukovnije vojne policije krenuli su na  pješačku hodnju od Zagreba do Vukovara u čast …