Naslovna » foto » PUKOVNIJA VOJNE POLICIJE HKoV-a

PUKOVNIJA VOJNE POLICIJE HKoV-a

PUKOVNIJA VOJNE POLICIJE HKoV-a

Sigurnost i zaštita na prvom mjestu

Sigurnost i zaštita objekata MORH-a i GSOSRH, a samim time i svih koji ondje rade povjerena je djelatnicima 2. satnije VP Pukovnije Vojne policije HKoV-a. Osiguranje se provodi neprekidno, 24 sata na dan, 365 dana u godini…

Kompleks objekata Ministarstva obrane RH i Glavnog stožera OSRH s obzirom na korisnike i sadržaj procjenjuje se kao najvažniji objekt od interesa za OSRH te je stoga i najštićeniji vojni objekt u zemlji. Sigurnost i zaštita objekata MORH-a i GSOSRH, a time i svih koji ondje rade povjerena je djelatnicima 2. satnije VP Pukovnije Vojne policije HKoV-a. Osiguranje se provodi neprekidno, 24 sata na dan, 365 dana u godini. Iznimaka nema. Riječ je o vojnim policajcima s kojima se prvima susrećete kad ulazite u Ministarstvo obrane, onima kojima pokazujete akreditacije, koji nadziru što unosite u zgradu, provjeravaju vozila.
Svima nam se bar jednom dogodilo da smo bili u žurbi i da nam je traženje i pokazivanje akreditacije vojnom policajcu, pokraj kojega u Stančićevoj svakodnevno prolazimo i koji nas poznaje, bilo dodatno gubljenje vremena. Malokad smo pomislili da to rade baš radi naše sigurnosti. Upravo njihovo inzistiranje na proceduri i pridržavanju svih važećih propisa, pravilnika, odluka i zapovijedi dokaz je njihove profesionalnosti.

O kakvom je opsegu posla riječ najbolje govori podatak da je, primjerice, tijekom 2008., kako se to službeno kaže, obavljeno gotovo 35 000 provjera i utvrđivanja identiteta osoba predmeta, ne uključujući i vozila koja se pregledavaju pri ulasku u kompleks objekata MORH-a i GSOSRH. Zapovjednik 2. satnije VP Pukovnije Vojne policije HKoV-a, koja je smještena u vojarni “Croatia” u Zagrebu, a jedan njezin vod i u Bjelovaru, jest pukovnik Josip Beljan. Satnija provodi sve vojno-policijske zadaće u svom području djelovanja kao što su osiguranje, traganje, dovođenje, upravljanje i nadzor prometa vojnih vozila, istraživanje i suzbijanje kriminaliteta. No, ističe pukovnik Beljan, najviše su i s najviše ljudi angažirani upravo na poslovima osiguranja kompleksa objekata MORH-a i GSOSRH. U provedbi vojno-policijskih zadaća surađuju sa svim segmentima sigurnosnog sustava u OS, te drugim ministarstvima i tijelima državne uprave koji se bave poslovima sigurnosti.

Iskusni profesionalci


Zapovjednik osiguranja u kompleksu MORH-a i GSOSRH, stožerni narednik Damir Pavlović

Ljudi, napominje zapovjednik satnije, imaju dovoljno, a riječ je, o kaže, visokomotiviranim, iskusnim profesionalcima. “Imamo izvrsnu kombinaciju kad je o dobnoj strukturi riječ. Stariji i iskusniji svoja znanja prenose mlađima, i to kako ona vojna tako i stručna.” Vrhunska psihofizička spremnost, izuzetna moć zapažanja, smirenost, staloženost, sposobnost predviđanja nekih situacija, poznavanje svih zakonskih i podzakonskih akata – samo su neke od osobina što ih moraju imati vojni policajci koji rade na osiguranju. Mnogo toga stječe se iskustvom, kojega onima što sudjeluju u provedbi zadaće osiguranja kompleksa objekata MORH-a i GSOSRH ni u kom slučaju ne nedostaje.

Cjeloviti sustav osiguranja štićenog objekta, pa tako i ovog najštićenijeg, između ostalog obuhvaća, objasnio nam je prvi dočasnik satnije časnički namjesnik Božo Radat, sustave fizičke, tehničke, protudiverzijske i protupožarne zaštite. Najviše ljudi, napominje, angažirano je u sustavu fizičke zaštite, koja se provodi preko stražarske službe, prijavne službe na predviđenim ulazima za osobe, prijavne službe na nadzorno-propusnim postajama predviđenima za motorna vozila, preko prometno-nadzorne službe, protudiverzijske zaštite i ophodne službe. U poslu im je izuzetno važna i tehnika. Opremljeni su onom najboljom, ali na prvom je mjestu uvijek čovjek, napominje zapovjednik osiguranja u kompleksu MORH-a i GSOSRH, stožerni narednik Damir Pavlović. Objekti su štićeni i iznutra i izvana. “Do sada se nije dogodio niti jedan događaj koji bi imao za posljedicu ugrožavanje bilo objekta bilo osoba koje štitimo, a to dovoljno govori koliko je taj kompleks što ga osiguravamo siguran”, ističe stožerni narednik Pavlović, koji redovito obilazi svoje ljude dok su na zadaći te uvijek mora imati sve konce u rukama. Pavlović također dodaje da kompleks MORH-a i GSOSRH ne osigurava i ne štiti samo Vojna policija. “Svi koji rade u tom kompleksu svojim postupcima, primjerice samo nošenjem akreditacija na vidnom mjestu, sudjeluju u sigurnosti objekta. Mi razumijemo da je uposlenicima ponekad teško poštovati sve sigurnosne procedure prilikom ulaska u objekt ili tijekom boravka u njemu, ali moraju i oni razumjeti nas koji radimo na sigurnosti objekta i osoba”, ističe Pavlović. Drugim riječima, jedan od bitnih elemenata, napominje prvi dočasnik satnije Radat, jest sama sigurnosna kultura svih uposlenika.

Cjeloviti sustav osiguranja štićenog objekta, pa tako i ovog najštićenijeg, između ostalog obuhvaća sustave fizičke, tehničke, protudiverzijske i protupožarne zaštite. Najviše ljudi angažirano je u sustavu fizičke zaštite, koja se provodi kroz stražarske službe, prijavne službe na predviđenim ulazima za osobe, prijavne službe na nadzorno-propusnim postajama predviđenim za motorna vozila, preko prometno-nadzorne službe, protudiverzijske zaštite i ophodne službe.
Svaki segment osiguranja što ga provode izrazito je zahtijevan i zahtijeva u svakom trenutku koncentriranu i psihofizički potpuno spremnu osobu. Rade u tri smjene, a smjena im počinje mnogo prije nego dođu na samu poziciju osiguranja

Njihovo je da svoju zadaću obave profesionalno. “Za osiguranje nije bitno poznajemo li mi vas ili ne. Naše je da štitimo objekt i osobe u njemu jer ih netko i posve nesvjesno, ne svojom krivicom niti namjerom, može ugroziti. Primjerice, visokopozicionirana ste osoba koja u kompleks ulazi motornim vozilom. Podrazumijeva se da vas svi poznaju, no moguće je da je na vaše vozilo, dok je bilo negdje drugdje parkirano, netko postavio eksploziv jer je znao da ćete ući u kompleks Ministarstva. Bez obzira na to što vas poznajemo, mi moramo pregledati vozilo, i to radi vas samih i svih koji ondje rade. Upravo zato što vas štitimo ne možemo biti tolerantni u smislu da svoj posao ne obavimo po svim pravilima službe”, tumači pukovnik Beljan.

Priprema prije provedbe

Svaki segment osiguranja koji provode izrazito je zahtijevan i zahtijeva u svakom trenutku koncentriranu i psihofizički potpuno spremnu osobu. Rade u tri smjene, a smjena im počinje mnogo prije nego dođu na sam položaj osiguranja. Naime, prije dolaska na poziciju, u satniji provode pripremu prije provedbe (priprema i otprata smjene). Riječ je o aktivnosti koja, objasnio je časnički namjesnik Radat, uključuje provjeru pojedinca i opreme, provjeru poznavanja i vještinu uporabe sredstava tehničke i protudiverzijske zaštite, koju primjenjuju prilikom zadaće te se u zadnjoj fazi pripreme ljudi koji odlaze na dužnost informiraju o svim važnim događanjima koja će se odvijati u štićenom kompleksu za vrijeme njihova angažiranja kao i o saznanjima iz prethodne smjene. Pri provjeri pojedinca, gleda se njegova psihofizička pripremljenost za rad (utvrđuje se njegova PF spremnost i sposobnost za rad), jer su, napominje Radat, upravo vojni policajci na osiguranju oni koji prvi dolaze u kontakt s visokim vojnim dužnosnicima, stranim vojnim izaslanstvima, samim uposlenicima MORH-a i GS-a kao i posjetiteljima – strankama koje dolaze u MORH. Zatim se gleda kompletnost i ispravnost osnovne i specijalističke opreme, sredstava i naoružanja. Sve se to uvijek obvezno radi prije odlaska na osiguranje bez obzira na to što je riječ o iskusnim vojnim policajcima, ističe Radat. Ako netko dođe u smjenu a da nije potpuno spreman, primjerice nije dovoljno odmoran, ne šalje se na dužnost.


Osiguranje na glavnom ulazu u zgradu MORH-a

Tri stupnja osiguranja

Uz redovito, ima još nekoliko varijanti ili stupnjeva osiguranja. Na višu razinu osiguranje se podiže kad u MORH i GSOSRH dolaze u posjet strana vojna izaslanstva. Najviša razina osiguranja bila bi u slučaju nekih ugroza. Iako na sreću toga nije bilo, dobro je znati da su i za to spremni. Zapovjednik 2. satnije, pukovnik Beljan, napominje također da se model osiguranja tijekom proteklih godina mijenjao. Razina osiguranja je na višu razinu dignuta izrazito dobrom tehničkom opremom, kao i činjenicom da se smanjio broj ulaza u objekte. “Smanjenje broja ulaza uvelike je pridonijelo sigurnosti uposlenika. Svi su zaštićeni i tehničkom i ljudskom zaštitom, te mogu reći da je to sada, kad je o sigurnosti riječ, optimalno”, zaključio je pukovnik Beljan.

Napomenimo i to da osim ove zadaće, najvažnije i najsloženije, djelatnici 2. satnije Vojne policije obavljaju i stacionarno osiguranje nekih drugih, Oružanim snagama važnih vojnih objekata. Djelatnici satnije sudjeluju uz to u svakom kontingentu i u međunarodnoj misiji ISAF u Afganistanu te i ondje stječu iskustva koja su im itekako vrijedna u obavljanju svakodnevnih zadaća u zemlji.

 

Comments

comments

Pogledajte

2. Memorijalna hodnja “Alfred Hill” za žrtve Vukovara

Pripadnici Pukovnije vojne policije krenuli su na  pješačku hodnju od Zagreba do Vukovara u čast …