Naslovna » naslovnica » Pravilnik o vojnim odorama , vojne oznake i značke OSRH

Pravilnik o vojnim odorama , vojne oznake i značke OSRH

VOJNE OZNAKE I ZNACKE ORUZANIH SNAGA

MINISTARSTVO OBRANE

2503

Na temelju članka 23. stavka 2. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 73/2013) na prijedlog načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, donosim

PRAVILNIK

O VOJNIM ODORAMA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se vrste vojnih odora, vojne oznake, kriteriji pripadanja, vrijeme, način i prigode u kojima vojnu odoru i pripadajuće vojne oznake nose vojne osobe, umirovljene djelatne vojne osobe te djelatne vojne osobe raspoređene na dužnost izvan Oružanih snaga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu Oružane snage), kao i slučajeve u kojima se ne nosi vojna odora u obavljanju vojne službe.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, bez obzira koriste li se u muškom ili ženskom rodu odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Vojna odora (u daljnjem tekstu odora) je vanjsko obilježje pripadnosti Oružanim snagama, ima zaštitnu funkciju pri obavljanju vojnih zadaća i jedan je od elemenata vojne stege.

Članak 3.

Vojna osoba nosi odoru za vrijeme službe u Oružanim snagama, a po osobnom izboru može dolaziti na posao i odlaziti s posla u civilnoj odjeći.

II. VRIJEME I NAČIN NOŠENJA ODORA

Članak 4.

(1) Djelatna vojna osoba nosi odoru za vrijeme službe kada je:

– imenovana na dužnost, odnosno raspoređena na ustrojbeno mjesto u ustrojstvenu jedinicu Oružanih snaga ili Ministarstva obrane

– upućena na školovanje

– upućena u operaciju potpore miru, operaciju odgovora na krize, humanitarnu operaciju ili drugu aktivnost u inozemstvu

– upućena u međunarodnu organizaciju ili vojno predstavništvo

– upućena na dužnost vojnog izaslanika ili na drugu vojnodiplomatsku dužnost

– stavljena na raspolaganje

– na službi u drugom javnopravnom tijelu

– udaljena iz službe, a obavlja aktivnosti u vezi sa službom.

(2) Ročnik nosi odoru kada se nalazi na dragovoljnom vojnom osposobljavanju ili služenju vojnog roka.

(3) Kadet nosi odoru stupanjem u kadetsku službu u skladu s ugovorom o kadetskoj službi.

(4) Kadeti strani državljani tijekom školovanja u Oružanim snagama mogu nositi odore u skladu s ugovorom o školovanju.

(5) Kandidat za časnika nosi odoru u skladu s ugovorom o osposobljavanju za časnika.

(6) Pričuvnik za vrijeme službe nosi odoru na isti način i pod istim uvjetima kao i djelatna vojna osoba.

Članak 5.

(1) Djelatna vojna osoba nije obvezna nositi odoru u sljedećim prigodama:

– izvan radnoga vremena

– u sredstvima javnog prijevoza za vrijeme službenih putovanja

– kada joj miruje služba u Oružanim snagama.

(2) Ročnik, kadet i kandidat za časnika nisu obvezni nositi odoru za vrijeme odobrenih privatnih izbivanja izvan postrojbe.

(3) Pričuvniku je zabranjeno nošenje odore ako nije pozvan na službu u Oružane snage.

Članak 6.

Iznimno, odoru u obavljanju službe mogu ne nositi:

– vojne osobe koje rade u Kabinetu ministra obrane

– pripadnici počasne-zaštitne postrojbe koji obavljaju poslove i zadaće osiguranja štićenih osoba i objekata

– pripadnici vojne policije koji obavljaju poslove i zadaće osiguranja štićenih osoba

– službene osobe ustrojstvenih jedinica Vojne sigurnosno-obavještajne agencije koje obavljaju operativne poslove izvan vojnih lokacija i građevina

– pripadnici kriminalističke vojne policije tijekom rada izvan vojnih lokacija i građevina na posebnim operativnim poslovima koje obavljaju u skladu s Pravilnikom o vojnopolicijskim poslovima i provedbi ovlasti ovlaštenih službenih osoba Vojne policije.

Članak 7.

(1) Djelatne vojne osobe kojima je služba prestala uz častan otpust, u svečanim prigodama imaju pravo na nošenje odore koju su nosili prije umirovljenja ili časnog otpusta iz Oružanih snaga.

(2) Odore iz stavka 1. ovoga članka nose se u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(3) Svečane prigode propisane su Pravilnikom o obredima u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Članak 8.

(1) Odore se nose propisno i uredno zakopčane. Kada je u odori, vojna osoba ne drži ruke u džepovima osim kratkotrajnog ostavljanja ili uzimanja predmeta iz džepova.

(2) Vojna osoba obvezna je odoru i pripadajuće oznake održavati čistima i urednima.

Članak 9.

(1) Ne propisuje se sezonsko nošenje odora i dopušteno je sve vrste i propisane kombinacije odora nositi tijekom cijele godine.

(2) Iznimno, svečana bijela odora Hrvatske ratne mornarice nosi se u Republici Hrvatskoj ljeti što propisuje zapovjednik Hrvatske ratne mornarice.

Članak 10.

(1) Vojne osobe kada nose odoru i nalaze se na otvorenom prostoru uvijek nose kapu, beretku, šešir ili kapu lađicu (u daljnjem tekstu kapa) propisanu za pojedinu vrstu odore s pripadajućim vojnim oznakama.

(2) Iznimno, kapa se ne nosi:

– na točno utvrđenom otvorenom prostoru u vojarnama i vojnim lokacijama (zona bez kape) o čemu na prijedlog zapovjednika vojarne – vojne lokacije odlučuje zapovjednik razine grane

– na udaljenostima manjim od 50 metara od zrakoplova u pogonu

– kada bi to ometalo sigurnost upravljanja ili rukovanja vojnim vozilima, uređajima i opremom

– na večernjim društvenim događanjima kada se nosi službena ili svečana odora.

(3) Kapa se u zatvorenom prostoru nosi kada vojne osobe obavljaju službene zadaće s osobnim naoružanjem ili u ceremonijalnim aktivnostima kada je zapovjeđeno nošenje kape.

Članak 11.

(1) Zabranjeno je nošenje pojedinih dijelova odore u kombinaciji s civilnom odjećom i obućom te kombinacije pojedinih dijelova različitih vrsta odora.

(2) Odora treba pristajati i odgovarati osnovnim antropometrijskim obilježjima vojne osobe koja ju nosi.

(3) Zabranjeno je samovoljno mijenjati izgled, veličinu, kroj i sastav odore.

(4) Kada se vojnoj osobi ne može na zaduženje izdati odora koja pristaje antropometrijskim obilježjima, dopušteno je obaviti manje prepravke kojima se vidljivo ne mijenja oblik odore. Iznimno, izrada dijelova odore i obuće po nestandardnom razmjerniku naručit će se ako se manjim prepravkama ne može postići pristajanje odore.

(5) Sve vrste odora mogu se prilagoditi, prekrojiti ili izraditi po posebnom razmjerniku prilagođenom za trudnice.

(6) Vojne osobe po odobrenju načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga ili osobe koju on ovlasti, mogu privremeno nositi nestandardne dijelove odora u svrhu probnog nošenja i testiranja u postupku opremanja s odorama.

(7) Vojne osobe mogu uz odoru nositi komercijalne zaštitne kacige kada upravljaju biciklom, motociklom ili vozilima u kojima je propisano obvezno nošenje zaštitne kacige ili kada obavljaju druge radnje za koje je zakonima propisano nošenje zaštitnih kaciga. Vojne osobe će skinuti zaštitnu kacigu odmah nakon prestanka vožnje ili radova i nosit će propisanu kapu.

(8) Po zapovijedi nadležnog zapovjednika, vojne osobe mogu uz odoru nositi označavajuće i reflektirajuće prsluke ili druge označavajuće i reflektirajuće predmete kada je to prikladno ili potrebno u svrhu zaštite, ovisno o mjestu i uvjetima rada i boravka.

Članak 12.

(1) Na odorama se nose odlikovanja i medalje te vojne oznake i značke propisane ovim Pravilnikom.

(2) Ne smatraju se odorom dijelovi odore ako na sebi nemaju vojne oznake propisane ovim Pravilnikom.

(3) Pripadnicima Oružanih snaga zabranjeno je davati odore na korištenje osobama koje nisu pripadnici Oružanih snaga.

III. VRSTE ODORA

Članak 13.

Odore Oružanih snaga su:

1. prikrivna, službena i svečana odora Hrvatske kopnene vojske

2. prikrivna, službena i svečana odora Hrvatske ratne mornarice

3. prikrivna, službena i svečana odora Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane

4. počasna ceremonijalna odora

5. povijesna odora

6. koncertna odora.

Članak 14.

(1) Vojne osobe nose odore grane kojoj pripadaju, a prigodom imenovanja ili rasporeda na dužnost izvan grane u pravilu zadržavaju istu odoru.

(2) Djelatne vojne osobe koje stupaju na prvu dužnost u okviru borbenih rodova zadužuju odoru pripadajuće grane bez obzira na mjesto službe.

(3) Djelatne vojne osobe koje stupaju na prvu dužnost u Zapovjedništvo za potporu, Hrvatsko vojno učilište i pristožerne postrojbe Glavnog stožera Oružanih snaga u pravilu nose prikrivne, službene i svečane odore Hrvatske kopnene vojske.

(4) U slučajevima propisane promjene roda, službe ili struke vojne osobe nose odoru svoje grane s oznakama novog roda, službe ili struke.

Članak 15.

(1) Kadeti nose odore grane za koju se školuju.

(2) Ročnici nose prikrivne odore grane u kojoj se provodi obuka.

1. PRIKRIVNA ODORA

Članak 16.

(1) Prikrivnu odoru nose sve vojne osobe u doba ratnog stanja i stanja neposredne ugroženosti neovisnosti, jedinstvenosti i opstojnosti Republike Hrvatske, u operacijama potpore miru, u pružanju humanitarne pomoći, na obuci i vježbama i u izvršavanju drugih zadaća u terenskim uvjetima u zemlji i inozemstvu.

(2) Prikrivnu odoru u pravilu nose u radno vrijeme sve djelatne vojne osobe u postrojbama do razine brigade. Čelnici ustrojstvenih jedinica odlučuju o nošenju prikrivne ili službene odore u zapovjedništvima i postrojbama Oružanih snaga.

Članak 17.

(1) Prikrivna odora izrađuje se u jedinstvenoj ljetno-zimskoj inačici.

(2) Prikrivna odora izrađuje se od posebnih tkanina u nijansama boja koje odgovaraju mjestu i okruženju obavljanja zadaća.

(3) Za izvršenje posebnih zadaća može se dizajnirati prikrivna odora prilagođena ekstremnim klimatskim uvjetima, okolišu i posebnim taktičkim zahtjevima.

Članak 18.

Osnovni dijelovi prikrivne odore su:

1. kapa

2. košulja

3. hlače

4. jakna

5. čizme

6. remen za hlače

7. majica kratkih rukava

8. vojne oznake.

Članak 19.

(1) Dopunski dijelovi prikrivne odore su: beretka, šešir, vunena kapa, zimska kapa, potkapa, vesta, odijelo za ekstremne klimatske uvjete, kišno odijelo, opasač, rukavice, donje rublje, cipele za posade brodova te kratke hlače i mornarska majica za mornare i dočasnike na brodovima.

(2) Donjim rubljem iz stavka 1. ovoga članka smatra se: majica dugih rukava, duge i kratke gaće, ljetne i zimske čarape i grudnjak za žene.

(3) Dopunski dijelovi prikrivne odore za vojnu policiju su: narukavlje s natpisom »VP«, bijeli opasač i crni opasač s futrolama za pištolj i pripadajuća oprema.

Članak 20.

(1) Pripadnici gardijskih brigada, vojne policije, počasno-zaštitne postrojbe, postrojbe specijalne namjene i vojno-obavještajne postrojbe osim kape nose i beretku u crnoj, crvenoj (bordo), zelenoj i smeđoj boji.

(2) Ostale djelatne vojne osobe uz prikrivnu odoru nose beretku crne boje, a pripadnici Hrvatske ratne mornarice uz prikrivnu odoru nose beretku tamno plave boje.

(3) Pripadnici bojni u gardijskom brigadama koje su sljednice gardijskih brigada iz Domovinskog rata, na beretkama nose metalni grb gardijskih brigada iz Domovinskog rata. Pripadnici ostalih postrojbi u gardijskim brigadama na beretki nose metalni grb Oružanih snaga.

(4) Pripadnici vojne policije, počasno-zaštitne postrojbe, postrojbe specijalne namjene, vojno-obavještajne postrojbe i Središta za međunarodne vojne operacije na beretkama nose metalni znak postrojbe.

(5) Pripadnici ostalih postrojbi Oružanih snaga na beretkama nose metalni grb Oružanih snaga.

(6) Vojnici/mornari zadužuju beretku postrojbe nakon uspješno provedene specijalističke obuke.

Članak 21.

(1) Odjeću u funkciji prikrivne odore čine sve vrste kombinezona i letačka jakna. Kombinezone nose vojne osobe na određenim dužnostima i na zadaćama u kojima postoje posebni funkcionalni, taktički i tehnički zahtjevi u vezi sa zaštitom zdravlja vojnih osoba.

(2) Kombinezon se u pravilu nosi kao gornji dio odjeće, a uz kombinezon se nose čizme ili prilagođena obuća, kapa, propisane vojne oznake kao na prikrivnim odorama i dopunski dijelovi prikrivne odore ovisno o zadaći.

(3) Uz kombinezon za letače nose se kapa lađica i letačka jakna.

Članak 22.

(1) Nadležni zapovjednik ovisno o zadaći, vremenskim uvjetima, mjerama zaštite zdravlja i sigurnosti vojnih osoba uređuje nošenje osnovnih i dopunskih dijelova prikrivne odore.

(2) Dopunski dijelovi prikrivne odore: šešir, vunena kapa i potkapa nose se samo prigodom obavljanja službenih zadaća i nije dopušteno nositi ih za vrijeme dolaska na posao i odlaska s posla.

(3) Nošenje prikrivne kape sa šiltom obvezno je na zadaćama terenske obuke, vježbama i u operacijama, a nošenje kape sa šiltom ili beretke u drugim prigodama određuje nadležni zapovjednik.

2. SLUŽBENA ODORA

Članak 23.

(1) Službenu odoru nose djelatni dočasnici, kadeti, vojni specijalisti te djelatni časnici za vrijeme obavljanja službe kada ne nose prikrivnu odoru.

(2) Službenu odoru iznimno mogu nositi ugovorni pričuvnici u skladu s ugovorom. Vojnici/mornari mogu nositi službenu odoru u obavljanju posebnih zadaća osiguranja i protokolarnih zadaća što će se propisati Uputom o nošenju vojnih odora (u daljnjem tekstu Uputa).

(3) Službena odora izrađuje se u jedinstvenoj ljetno-zimskoj inačici posebno za žene i muškarce.

Članak 24.

Službene odore različitih su boja za pojedine grane:

– za Hrvatsku kopnenu vojsku – maslinastosmeđa

– za Hrvatsku ratnu mornaricu – modra

– za Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i protuzračnu obranu – plavosiva.

Članak 25.

Osnovni dijelovi službene odore su:

1. kapa ili šešir

2. košulja dugih i kratkih rukava

3. hlače ili suknja

4. kaput

5. kravata ili mašna-kravata (u daljem tekstu: kravata)

6. zimska jakna s kapuljačom

7. remen

8. cipele

9. vojne oznake.

Članak 26.

(1) Dopunski dijelovi službene odore su: kratka jakna (vjetrovka crne boje za sve tri grane), vesta, kapa lađica, kišna kabanica, rukavice, donje rublje i remen s uprtačem.

(2) Donjim rubljem iz stavka 1. ovoga članka smatra se: majica kratkih rukava, ljetne i zimske čarape te ženske čarape.

(3) Kadeti i postrojbe Vojne policije uz službenu odoru te pripadnici počasno-zaštitne postrojbe uz službenu i počasno-ceremonijalnu odoru mogu nositi dugi kaput kao dopunski dio službene odore.

(4) Uz službenu odoru mogu se nositi i beretke kako je propisano člankom 20. ovoga Pravilnika.

(5) Kadeti nose posebno dizajniranu službenu odoru.

(6) Uz službenu odoru dopušteno je nositi dopunske dijelove prikrivne odore za Vojnu policiju iz članka 19. stavka 3. ovoga Pravilnika.

Članak 27.

(1) Ovisno o prigodama, uvjetima nošenja i zapovijedima postoje sljedeći načini nošenja službene odore: službena odora tipa A, B i C.

(2) Dijelovi službene odore tipa A su: kapa ili šešir, kaput, košulja, kravata ili mašna-kravata, hlače ili suknja, male oznake odlikovanja i medalja, značka roda službe ili struke te druge vojne značke istaknute na kaputu. Uz službenu odoru tipa A može se nositi zimska jakna. Službena odora tipa A nosi se na službenim sastancima, protokolarnim i ceremonijalnim sastancima, službenim razgovorima, u vojnostegovnom postupku na vojnostegovnom sudu te ostalim prigodama prema zapovijedi nadležnog zapovjednika ili u skladu s vojnim protokolom.

(3) Dijelovi službene odore tipa B su: kapa lađica, košulja kratkih ili dugih rukava, kravata ili mašna-kravata, hlače ili suknja, te vojne značke prigodne za istaknuti na košulji. Ovisno o vremenskim uvjetima uz odoru tipa B nose se kratka jakna i zimska jakna. Odora tipa B nosi se u prigodama prema zapovijedi nadležnog zapovjednika ili u skladu s vojnim protokolom.

(4) Dijelovi službene odore tipa C su: kapa ili šešir, kapa lađica, beretka, košulja kratkih rukava, košulja dugih rukava s kravatom ili kravatom-mašnom, vesta, kaput, kratka jakna i ostali osnovni i dopunski dijelovi službene odore koje je dopušteno po osobnom izboru kombinirati ovisno o vremenskim prilikama i aktivnostima i nositi na propisan način. Službena odora tipa C nosi se u svim prigodama u kojima nije propisano, zapovjeđeno ili protokolom određeno nošenje službene odore tipa A i tipa B.

3. SVEČANA ODORA

Članak 28.

(1) Svečanu odoru nose djelatni dočasnici, vojni specijalisti i djelatni časnici u svečanim prigodama u skladu s Pravilnikom o obredima u Oružanim snagama Republike Hrvatske i u drugim prigodama u skladu sa zapovijedima i vojnim protokolom.

(2) Iznimno, mornari nose svečanu odoru za mornare.

(3) Svečana odora se izrađuje u jedinstvenoj ljetno-zimskoj inačici posebno za žene i muškarce. Iznimka je svečana odora Hrvatske ratne mornarice koja se izrađuje u ljetnoj i zimskoj inačici.

Članak 29.

(1) Svečane odore Hrvatske kopnene vojske su:

za više časnike i generale – tamnosiva

za dočasnike, vojne specijaliste i niže časnike službena odora Hrvatske kopnene vojske tipa A.

(2) Svečane odore Hrvatske ratne mornarice su:

– ljetna svečana odora za djelatne dočasnike, vojne specijaliste i djelatne časnike – bijela

– zimska svečana odora za više časnike i admirale – modra

– za dočasnike, vojne specijaliste i niže časnike službena odora Hrvatske ratne mornarice tipa A.

(3) Svečane odore Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane su:

– za više časnike i generale – tamnosiva

– za dočasnike, vojne specijaliste i niže časnike službena odora Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane tipa A.

Članak 30.

(1) Osnovni dijelovi svečane odore su:

1. svečana kapa ili šešir

2. bijela košulja

3. svečane hlače ili svečana suknja

4. svečani kaput

5. kravata ili mašna-kravata za svečanu odoru

6. zimska svečana jakna

7. remen (iz kompleta službene odore)

8. cipele (iz kompleta službene odore)

9. bijele rukavice

10. vojne oznake.

(2) Dopunski dijelovi bijele svečane odore Hrvatske ratne mornarice su:

1. bijela košulja kratkih rukava

2. bijele cipele

3. bijeli remen.

4. POČASNO-CEREMONIJALNA ODORA

Članak 31.

(1) Počasno-ceremonijalnu odoru nose pripadnici Oružanih snaga pri obavljanju počasno-ceremonijalnih radnji i u posebnim prigodama u skladu s vojnim i civilnim protokolom.

(2) Počasno-ceremonijalne odore počasno-zaštitne postrojbe su službene odore svih triju grana Oružanih snaga prilagođene za obavljanje počasnih zadaća.

(3) Osim osnovnih dijelova službenih odora Hrvatske kopnene vojske, Hrvatske ratne mornarice i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane, počasno-ceremonijalna odora za počasno-zaštitnu postrojbu ima sljedeće dijelove:

– hlače posebnog kroja

– počasna kabanica

– navlaka za kapu

– kožni svečani remen za hlače

– kožni svečani opasač s uprtačem

– tropletnu vrpcu

– bijele rukavice

– vojne oznake.

(4) Časnici uz počasno -ceremonijalnu odoru nose sablju.

(5) Za obavljanje počasno-ceremonijalnih zadaća u iznimnim se prigodama može dizajnirati i kombinirati posebna počasno -ceremonijalna odora.

5. POVIJESNA ODORA

Članak 32.

(1) Povijesnu odoru nose pripadnici počasno-zaštitne postrojbe pri obavljanju počasno-ceremonijalnih radnji u skladu s posebnom zapovijedi.

(2) Povijesna odora vojnika i dočasnika je u crveno-crnoj, a časnika u bijelo-crnoj kombinaciji.

(3) Osnovni dijelovi povijesne odore su:

– crvena ili bijela kapa (čelenka)

– crveni ili crni dugi ogrtač (menten)

– crveni ili bijeli kaput (surka)

– crno-zelena ili crveno-zelena pletena vrpca – kopča (držač mentena)

– bijela pamučna majica

– crne hlače

– bijele rukavice

– crna marama-kravata okovratnik sa zlatnim grbom Republike Hrvatske i zlatnim resama

– ceremonijalne čizme ili cipele

– remen ili držač hlača (tregeri)

– opasač

– bijelo dorukavlje s dvostrukom manžetom

– kabanica s navlakom za kapu.

6. KONCERTNA ODORA

Članak 33.

(1) Koncertna odora je posebno dizajnirana odora za nastupe orkestra Oružanih snaga.

(2) Pripadnici orkestra na nastupima mogu nositi i službene i svečane odore svih grana prilagođene za potrebe orkestra. U obavljanju svakodnevnih zadaća nose odore grane kojoj pripadaju.

IV. NOŠENJE ODLIKOVANJA I MEDALJA NA ODORAMA

Članak 34.

(1) Odlikovanja s lentom i Danicom odnosno odlikovanja s ogrlicom ističu se i nose na svečanoj odori samo u najsvečanijim prigodama kada to zahtijevaju pravila protokola.

(2) Vojne osobe na svečanoj odori nose znak Reda Nikole Šubića Zrinskog i znak Reda bana Jelačića te male oznake ostalih odlikovanja i medalja.

(3) U prigodama ceremonijalnih vojnih aktivnosti kada to zahtijevaju pravila protokola i u skladu s odlukom nadležnog zapovjednika vojne osobe na svečanoj i službenoj odori mogu nositi znak reda i velike medalje.

(4) Vojne osobe na službenoj odori tipa A nose male oznake odlikovanja i medalja.

(5) Na prikrivnoj odori mogu se nositi male oznake odlikovanja i medalja ili znak reda odlikovanja i velika medalja u prigodama ceremonijalnih vojnih aktivnosti kada to zahtijevaju pravila protokola i u skladu s odlukom nadležnog zapovjednika.

Članak 35.

(1) Odlikovanja na odorama nose se i ističu u skladu s Pravilnikom o odlikovanjima i priznanjima.

(2) Medalje na odorama nose se i ističu u skladu s pravilnikom kojim se propisuju vrste vojnih medalja, uvjeti i postupak njihove dodjele.

(3) Male oznake odlikovanja i medalja nose se na lijevoj strani prsa, poredane po važećem slijedu od lijeve na desnu stranu gledano prema nositelju odlikovanja. U jedan red mogu se staviti najviše tri male oznake. Ako odlikovani ima više od tri odlikovanja, ovisno o broju, u red iznad prvog, odnosno svakog sljedećeg reda, stavlja jednu, dvije ili tri male oznake prema važećem slijedu.

(4) Znak Reda Nikole Šubića Zrinskog i znak Reda bana Jelačića nose se iznad malih oznaka odlikovanja i medalja poredani po važećem slijedu od lijeve na desnu stranu gledano prema nositelju odlikovanja. Kada odlikovana osoba na svečanoj odori ističe znak reda, tada ne ističe malu oznaku toga odlikovanja.

(5) Znak reda odlikovanja i velike medalje nose se na lijevoj strani prsa poredane po važećem slijedu od lijeve na desnu stranu gledano prema nositelju odlikovanja. U jedan red stavljaju se tri znaka. Ako odlikovani ima više od tri odlikovanja i medalja, ovisno o broju, u red iznad prvog odnosno svakog sljedećeg reda, stavlja jedan, dva ili tri znaka prema važećem slijedu. Kada odlikovana osoba ističe znak reda i veliku medalju, tada ne ističe malu oznaku toga odlikovanja i medalje.

Članak 36.

(1) Vojna osoba kojoj je dodijeljeno odlikovanje ili medalja strane države ili međunarodne organizacije može na odori nositi male oznake tih odlikovanja ili medalja.

(2) Male oznake odlikovanja i medalja iz stavka 1. ovoga članka uvijek se nose nakon odlikovanja i medalja Republike Hrvatske i samo u slučaju kada se nosi barem jedno od odlikovanja Republike Hrvatske.

V. VOJNE OZNAKE I ZNAČKE ORUŽANIH SNAGA

Članak 37.

(1) Vojne oznake su sastavni dio odora i obvezno se nose na kapama i na vanjskim dijelovima svih vrsta odora.

(2) Vojne oznake i značke i njihov izgled nalaze se u prilogu ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 38.

(1) Na prikrivnoj odori obvezno se nose vojne oznake:

– zastava Republike Hrvatske

– znak Oružanih snaga

– oznake čina

– vrpca s prezimenom

– znak ustrojstvene jedinice.

(2) Na prikrivnoj odori mogu se nositi i vojne oznake i značke:

– oznaka vojnog zvanja

– oznaka vojne vještine

– značka inspektora obrane

– značka Obalne straže Republike Hrvatske

– značka Vojne policije

– značka najspremnijeg pripadnika Oružanih snaga.

Članak 39.

(1) Na službenoj odori obvezno se nose vojne oznake:

– oznake čina

– pločica s prezimenom

– povijesna oznaka Hrvatske vojske ili Hrvatske ratne mornarice (na kaputu)

– zastava Republike Hrvatske (na košulji i vesti).

(2) Na službenoj odori mogu se nositi i vojne oznake i značke:

– značke roda, službe ili struke (na kaputu)

– značka najviše završene vojne škole

– oznaka dužnosti

– značka vojnog zvanja

– značka vojne vještine

– značka inspektora obrane

– značka Obalne straže Republike Hrvatske

– značka Vojne policije

– značka najspremnijeg pripadnika Oružanih snaga.

Članak 40.

(1) Na svečanoj odori obvezno se nose vojne oznake:

– oznake čina

– pločica s prezimenom

– povijesna oznaka Hrvatske vojske ili Hrvatske ratne mornarice.

(2) Na svečanoj odori mogu se nositi i vojne oznake i značke:

– značka najviše završene vojne škole

– oznaka dužnosti

– značka vojnog zvanja

– značka vojne vještine

– značka najspremnijeg pripadnika Oružanih snaga.

Članak 41.

(1) Generali i admirali na reveru kaputa službene i svečane odore nose oznake generala odnosno admirala. Uz oznake generala ili admirala ne nose se značke roda, službe ili struke.

(2) Tropletu vrpcu zlatne ili srebrne boje na službenoj i svečanoj odori nose pobočnici i vojni izaslanici u formalnim prigodama, pripadnici počasno-zaštitne postrojbe za vrijeme obnašanja počasnih zadaća i pripadnici Orkestra Oružanih snaga na nastupima.

(3) Pripadnici ustrojstvenih jedinica koje nemaju svoj zasebni znak na prikrivnoj odori nose znak više ustrojstvene jedinice.

(4) Vojne osobe na službenoj i svečanoj odori mogu isticati značke završenih vojnih škola i osposobljavanja u stranim državama.

(5) Tijekom obavljanja zadaća u međunarodnim organizacijama, u operacijama potpore miru i drugim aktivnostima u inozemstvu pripadnici Oružanih snaga uz obvezne vojne oznake mogu nositi i strane vojne oznake i značke propisane za takve aktivnosti.

(6) Kadeti strani državljani na odorama nose znak zastave države koja ih upućuje na školovanje.

Članak 42.

(1) Način nošenja vojnih oznaka i znački detaljno će se propisati Uputom.

(2) Na odorama dopušteno je nositi samo propisane vojne oznake i značke.

(3) Za uvođenje novih oznaka i znački nadležan je Glavni stožer Oružanih snaga.

VI. KRITERIJI PRIPADANJA

Članak 43.

(1) Kriterijima pripadanja određuje se pripadnost vrste odore vojnim osobama, zaduženje prvog kompleta, kategorizacija odora, mjerila za planiranje zanavljanja odora i razduživanje odora.

(2) Zanavljanje je postupak ponovnog zaduženja novih dijelova odora pri čemu stare odore ostaju na zaduženju.

(3) Mjerila za planiranje zanavljanja služe za određivanje osnovnih i dopunskih kompleta odora radi planiranja potreba i nabave odora. U mjerilima za planiranje odora prikazuju se količine pojedinih dijelova svih vrsta odora i plansko vrijeme za zanavljanje.

Članak 44.

(1) Prikrivne odore kategoriziraju se s obzirom na uporabnu vrijednost, izgled i funkcionalna svojstva u tri kategorije:

– I. kategorija su nove i nekorištene odore

– II. kategorija su ispravne i kratkotrajno korištene odore bez promjena u izgledu i nijansama boja

– III. kategorija su funkcionalno ispravne korištene odore koje su još pogodne za uporabu s prihvatljivim promjenama u izgledu i nijansi boja.

(2) Službene odore, počasno-ceremonijalne i povijesne odore kategoriziraju se s obzirom na uporabnu vrijednost, izgled i funkcionalna svojstva u dvije kategorije:

– I. kategorija su nove i nekorištene odore

– II. kategorija su ispravne i kratkotrajno korištene odore bez promjena u izgledu i nijansama boja.

Članak 45.

(1) Prigodom stupanja u službu u Oružane snage vojnim osobama pripadaju, bez naknade, i izdaju se odore prema grani, rodu, službi ili struci, te rasporedu na dužnost.

(2) Zanavljanje odora bez naknade u pravilu se provodi prema mjerilima za planiranje zanavljanja vodeći računa o odgovornom raspolaganju i racionalnom gospodarenju s odorama.

Članak 46.

(1) Djelatnim vojnim osobama i kadetima u pravilu se kod prvog zaduženja uvijek izdaju odore I. kategorije, a iznimno se može izdavati i odora II. kategorije.

(2) Prigodom zaduženja odora ročnika i pričuvnika te zanavljanja odora djelatnih vojnih osoba i kadeta, kad god je prikladno i u skladu s odredbama ovoga Pravilnika prvo se izdaju na zaduženje odore II. kategorije, a potom odore I. kategorije.

(3) Prikrivne odore III. kategorije mogu se izdavati odnosno koristiti na zadaćama temeljne i specijalističke vojne obuke, intenzivne terenske obuke i na vježbama, na drugim terenskim zadaćama ili radovima i nose se samo u vojnim lokacijama ili na mjestu obavljanja terenskih zadaća i radova.

(4) Pri zanavljanju prikrivnih odora provodi se kategorizacija na način da se osnovni dijelovi odore koje su bile na zaduženju prevode u III. kategoriju i ostaju na zaduženju, ažuriraju se u listama osobnih zaduženja i nose se po odluci nadležnih zapovjednika na zadaćama u skladu sa stavkom 3. ovoga članka.

(5) Zamjena dijelova odora odobrava se u slučaju odstupanja veličine i pristajanja odore te zbog nepopravljivih oštećenja na odorama nastalih na obuci ili zadaćama. Dijelovi odore koji su izgubljeni, oštećeni nepažnjom i neovlašteno prekrajani ne mogu se nadomjestiti ili zamijeniti bez naknade nego se naplaćuju.

Članak 47.

(1) Vojnim osobama iz članka 6. podstavka 1., 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika te vojnim osobama za obavljanje poslova u skladu s propisima o zaštiti na radu i posebnim zahtjevima na radnim mjestima osigurava se druga odgovarajuća odjeća i obuća.

(2) Kriterije pripadanja druge odjeće i obuće iz stavka 1. ovoga članka posebnom odlukom propisuje ministar obrane na prijedlog načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga.

Članak 48.

Pripadnicima Oružanih snaga koji se upućuju u operacije potpore miru, humanitarne operacije i druge aktivnosti u inozemstvu zadužuje se prikrivana odora prilagođena geografsko-klimatskim uvjetima i posebnim zahtjevima tih zadaća.

Članak 49.

(1) Vojne osobe kojima služba prestaje uz nečastan otpust razdužuju sve vrste odora.

(2) Ročnici, kadeti, pričuvnici i djelatne vojne osobe koje u službi nisu provele neprekidno pet godina, pri prestanku službe razdužuju sve vrste odora.

(3) Razduživanje odora vojnih osoba koje su u službi provele neprekidno pet godina i više, propisat će se Uputom.

(4) Otpis i zbrinjavanje razduženih i drugih istrošenih odora obavlja se na način kojim se onemogućuje neovlašteno korištenje otpisanih odora.

VII. OBVEZE I ODGOVORNOSTI

Članak 50.

(1) Načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika donijet će Uputu o nošenju vojnih odora u kojoj će se detaljno propisati uvjeti i način nošenja odora, razduživanje, izgled i nošenje vojnih oznaka i znački te odlikovanja i medalja.

(2) Načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika imenovat će Odbor za vojne odore Oružanih snaga.

(3) Odbor za vojne odore Oružanih snaga postavlja taktičke zahtjeve odora, prati kvalitetu i funkcionalnost, predlaže poboljšanja dijelova odora i mjerila za planiranje zanavljanja te predlaže uvođenje novih ili zamjenskih dijelova odora, vojnih oznaka i znački te osobne opreme.

(4) Načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga ili osoba koju on ovlasti odobrava Mjerila za planiranje zanavljanja odora.

Članak 51.

(1) Zapovjednici odgovorni su za planiranje i iskazivanje potreba za odorama, provođenje kontrole nošenja odora, organiziranje i poduzimanje mjera čuvanja i održavanja te propisivanje i nadzor načina nošenja i korištenja odora u obavljanju specifičnih zadaća grane, roda ili službe.

(2) Zapovjedništvo za potporu obavlja prijam i distribuciju odora, izdavanje odora na zaduženje u skladu s iskazima potreba, standardima izgleda i kriterijima pripadanja, vođenje evidencije i liste osobnih zaduženja odora svih vojnih osoba, čuvanje zaliha odora te razduživanje i zbrinjavanje istrošenih odora.

(3) Ovlaštene službene osobe Vojne policije ovlaštene su provoditi nadzor nad nošenjem odora u vojnim lokacijama, a izvan njih u provedbi vojnopolicijskih poslova i ovlasti.

(4) U slučaju povrede propisa o nošenju i uporabi odore ovlaštene službene osobe Vojne policije iz stavka 3. ovoga članka obvezne su poduzimati propisane mjere.

Članak 52.

(1) Uprava za materijalne resurse vodi projekte opremanja odorama i osobnom opremom, razvoj i modernizaciju odora i osobne opreme u skladu s vojnim standardima u području tekstilne tehnologije i obuće, izrađuje tehničke specifikacije odora i osobne opreme, sudjeluje u procesu nabave odora i osobne opreme, propisuje i organizira uvođenje novih ili zamjenskih dijelova odora i osobne opreme, te organizira provedbu kontrole kvalitete.

(2) Tehničkim specifikacijama načelno se određuju: funkcije odjevnog predmeta – dijelova odora (taktički zahtjevi), tehnički zahtjevi, tehnički opis, materijal za izradu, tehnološki zahtjevi, estetski zahtjevi, pripadne podloge, kriteriji i razmjernik ovjerenog uzorka, obilježavanje i pakiranje, osiguranje kvalitete, razmjernik mjera te izgled i kroj u obliku skica.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 53.

Pri uvođenju novih odora ili promjene dijelova odora, stari dijelovi odora i vojne oznake mogu se i dalje koristiti dok postoje na zalihama ili se ne zanove.

Članak 54.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o vojnim odorama (»Narodne novine«, br. 58/11 i 113/11).

Članak 55.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/14-04/12

Urbroj: 512-01-14-7

Zagreb, 6. studenoga 2014.

Ministar
Ante Kotromanović, v. r.

Comments

comments

Pogledajte

Obilazak UBVVPDR-PPGŽ

Sukladno Planu obilazaka Podružnica UBVVPDR, dana 18. lipnja 2024., u vremenu od 12:30 do 14:00 …

2 komentari

  1. Želim znati dali bivši pripadnici djelatnog sastava Umirovljenici,RVi,Veterani, imaju pravo na svećane odore ( ljetna ,zimska ) hvala

  2. Isto pitanje ko Ante………….???

Komentiraj