Naslovna » Mimohod » Postroj pješačkih postrojbi,povijesnih postrojbi, kadeta i ratnih zastava – FOTO GALERIJA

Postroj pješačkih postrojbi,povijesnih postrojbi, kadeta i ratnih zastava – FOTO GALERIJA

Postroj službenih zastava čine pripadnici Počasno-zaštitne bojne Oružanih snaga Republike Hrvatske odjevenih u povijesne odore koji nose zastave Republike Hrvatske, Predsjednice Republike Hrvatske, Europske unije (EU), Sjevernoatlantskog saveza (NATO), Ministarstva obrane RH, Ministarstva unutarnjih poslova RH, Ministarstva branitelja, Glavnog stožera Oružanih snaga RH, Zapovjedništva za potporu, Hrvatskog vojnog učilišta „Petar Zrinski“, Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Hrvatske vatrogasne zajednice, Grada Zagreba i Grada Knina.

Postroj zastava ratnih postrojbi čine pripadnici Gardijske oklopno-mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske Oružanih snaga RH koji nose zastave postrojbi iz Domovinskog rata.

Postroj zastava predstavlja ratne postrojbe koje su branile i obranile suverenitet RH.

U postroju je sudjelovalo 168 zastava ratnih postrojbi Oružanih snaga RH i 19 zastava ratnih postrojbi MUP-a RH koje su nositi pripadnici Bojne protuzračne obrane, Inženjerijske bojne, Vojnoobavještajne satnije, Zapovjedne satnije, Logističke satnije i Satnije veze Gardijske oklopno-mehanizirane brigade.

Postrojem je zapovijedao bojnik Robert Poljak, zamjenik zapovjednika 1. mehanizirane bojne Sokolovi Gardijske oklopno-mehanizirane brigade. Bojnik Poljak pripadnik je Oružanih snaga i sudionik Domovinskog rata od 1991. godine.

Postroj hrvatskih povijesnih postrojbi predstavlja našu bogatu vojničku povijest. Svojom raskošnom opremom i starinskim oružjem, simbolima i dostojanstvenom ljepotom, rječitije od svega podsjeća i govori o slavi hrvatskih ratnika, o njihovim pobjedama, hrabrosti, ponosu i prkosu.

U postroju hrvatskih povijesnih postrojbi sudjelovali su: Sinjski alkari, Bjelovarski graničari – Husari 1756., Karlovačka husarska pukovnija, Varaždinska husarska graničarska pukovnija, Kravat pukovnija iz Zagreba, Domagojevi strijelci iz Vida kod Metkovića, Đurđevački graničari Đuroki, Frankopanska garda iz Ogulina, Gradska straža Bakar, Hrvatska bratovština Bokeljska mornarica 809., Hrvatski sokol Osijek, Hrvatski sokol Vinkovci, Karlovačka građanska garda, Keglevićeva straža Kostel iz Pregrade, Kliški uskoci, Križevačka djevojačka straža, Požeška građanska straža, Samoborska narodna garda, Serežani iz Županje, Trenkovi panduri iz Požege, Turopoljski banderij, Varaždinska građanska garda, Viteški red Kumpanjija iz Smokvice na Korčuli, Viteško udruženje Kumpanjija iz Blata na Korčuli te Zrinska garda Čakovec.

Postroj kadeta čine pripadnici Kadetske bojne Časničke škole Hrvatskog vojnog učilišta (HVU) “Petar Zrinski”. Hrvatsko vojno učilište “Petar Zrinski” visokoobrazovna je vojna ustanova Oružanih snaga RH ustanovljena na samom početku Domovinskog rata. Jedna od sastavnica učilišta je i Kadetska bojna Časničke škole, koja je osnovana 2003. godine.

Misija bojne je provedba integriranog oblika civilno-vojnog školovanja kojim se školuju kandidati za časnike za potrebe popune Oružanih snaga RH.

Program civilno-vojnog školovanja “Kadet” obuhvaća kadete s područja RH koji se školuju na odabranim civilnim fakultetima Sveučilišta u Zagrebu i Splitu od prve godine do završetka studija. Istodobno, kadeti uz program odabranog fakulteta moraju pohađati i završiti propisanu vojnu obuku. Nakon završetka školovanja kadeti stječu civilno zvanje, a nakon završetka Temeljne časničke izobrazbe stječu čin poručnika te započinju svoju časničku karijeru.

Od 2014. godine Sveučilište u Zagrebu u suradnji s Hrvatskim vojnim učilištem pokrenulo je sveučilišne preddiplomske studijske programe Vojno vođenje i upravljanje i Vojno inženjerstvo. Programi su ciljano namijenjeni za obrazovanje budućih časnika koje nakon završetka studija čeka siguran posao u postrojbama OSRH, na ustrojbenim mjestima prvih časničkih dužnosti. Uz hrvatske kadete, na HVU školuju se i kadeti prijateljskih nam zemalja Bosne i Hercegovine, Makedonije i Crne Gore.

Postrojem je  zapovijeda0 bojnik Tomislav Kasumović, zapovjednik Kadetske bojne. Bojnik Kasumović pripadnik je Oružanih snaga RH od 2003. godine. Vojnu karijeru započeo je u Vojnoj policiji gdje je obnašao više zapovjednih dužnosti.

Pješački postroj sastavnica OS RH, MUP-a RH i DUZS-a čine postroji bojne “Tigrovi”, bojne “Gromovi”, bojne “Kune”, bojne “Pauci”, bojne “Sokolovi”, 2. bojne “Pume”, bojne “Vukovi”, Zapovjedništva specijalnih snaga, Hrvatske ratne mornarice, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane, Vojne policije, Specijalne policije MUP-a i postroj Interventne policije MUP-a RH.

Pješački postroj bojne “Tigrovi”

Pješački postroj bojne “Tigrovi” čini pripadnici 1. mehanizirane bojne “Tigrovi” Gardijske motorizirane brigade Hrvatske kopnene vojske. Pripadnici postroja naoružani su jurišnom puškom VHS-2, a zapovjednik pištoljem HS-2000.

1. mehanizirana bojna “Tigrovi” smještena je u vojarni “Predrag Matanović” u Petrinji i sljednica je 1. gardijske brigade “Tigrovi”. Legendarni “Tigrovi” svoj su ratni put započeli 1990. godine kao postrojba za posebne namjene MUP-a RH. Branili su gotovo svaki kutak Domovine. Od Pakraca i Plitvica na samom početku Domovinskog rata, preko trokuta Vukovar − Ilok − Vinkovci, Banovine, zapadne Slavonije, Dubrovačkog primorja i Like, ključne uloge u operacijama “Maslenica”, “Bljesak” i “Ljeto-95”, pa sve do sudjelovanja u vojno-redarstvenoj operaciji “Oluja”. “Tigrovi” su tijekom operacije “Oluja” presjekli tzv. Republiku Srpsku Krajinu na pravcu Lička Jasenica − Saborsko − Slunj − Plitvice. Dana 6. kolovoza 1995. godine izbili su na državnu granicu i spojili se sa snagama 5. korpusa Armije BiH. Čuveni stisak ruke zapovjednika Tigrova i 5. korpusa Armije BiH bio je simbol da je zadaća provedena, ali i da je bihaćko područje spašeno od prijeteće humanitarne katastrofe.

Postrojem je zapovijedao bojnik Zdenko Fiala, zapovjednik Bojne. Bojnik Fiala pripadnik je Oružanih snaga RH od 2002. godine.

Pješački postroj bojne “Gromovi”

Pješački postroj bojne “Gromovi” čine pripadnici 2. mehanizirane bojne “Gromovi” Gardijske motorizirane brigade Hrvatske kopnene vojske. Pripadnici postroja naoružani su jurišnom puškom VHS-2, a zapovjednik pištoljem HS-2000.

2. mehanizirana bojna “Gromovi” smještena je u vojarni “Predrag Matanović” u Petrinji i sljednica je 2. gardijske brigade Gromovi.

Legendarni “Gromovi” svoj su ratni put započeli u svibnju 1991. godine. Borili su se neprekidno u Lici, Kordunu i na Banovini, branili i obranili najznačajniji strateški prostor obrane RH koji obuhvaća trokut Zagreb − Sisak − Karlovac. Tijekom 1992. godine “Gromov” su dali značajan doprinos deblokadi Dubrovnika, oslobodivši Ivanicu. Za vrijeme operacije “Maslenica” – “Gromovi” su spriječili protuudar protivnika i sačuvali oslobođena područja, a njihov je doprinos obrani novigradskog područja nemjerljiv. “Gromovi” su sudjelovali u oslobađanju zapadne Slavonije u svibnju 1995. godine u sklopu operacije “Bljesak”. Za vrijeme operacije “Oluja” “Gromovi” su djelovali na glavnom smjeru napada Petrinja − Maja − Dvor, gdje su uz ostale snage Zbornog područja Zagreb uspjeli slomiti jak otpor protivnika, osloboditi Petrinju, blokirati Glinu, presjeći glavni smjer povlačenja protivnika prema Dvoru i time stvoriti uvjete za predaju 21. kordunskog korpusa vojske tzv. Republike Srpske Krajine.

Postrojem je zapovijedao bojnik Roman Kelnerić, zapovjednik Bojne. Bojnik Kelnerić pripadnik je Oružanih snaga RH od 1993. godine.

Pješački postroj bojne “Kune”

Pješački postroj bojne “Kune” čine pripadnici Tenkovske bojne “Kune” i Oklopne bojne Gardijske oklopno-mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske. Pripadnici postroja naoružani su jurišnom puškom VHS-2, a zapovjednik pištoljem HS-2000.

Slavne “Kune” svoj su ratni put započele krajem travnja 1991. godine. Tijekom čitavog rata uspješno su branile Slavoniju i Baranju, dajući nemjerljiv doprinos obrani šireg područja Osijeka, Vinkovaca, Vukovara, ali i Nove Gradiške. Nakon pada Vukovara “Kune” zaustavljaju prodor protivnika na crti Jarmina − Borinci − Žankovac − Nuštar i tu crtu održavaju sve do kraja rata. Kune su sudjelovale i u obrani drugih područja Lijepe Naše. Imale su vrlo važnu ulogu u operaciji “Maslenica” gdje su provele zračni desant i napad iz pokreta na protivnika koji je krenuo u protuudar.

Nakon toga, “Kune” preuzimaju obranu zadarskog zaleđa, što provode vrlo učinkovito. Osiguravaju novootvoreni pontonski most koji je povezivao sjever s jugom Hrvatske. Nakon povlačenja postrojbe sa zadarskog područja, dio snaga ostaje angažiran na Velebitu, a ostatak započinje pripreme za oslobađajuće aktivnosti. Početkom svibnja 1995. godine “Kune” imaju ključnu ulogu u pobjedničkoj operaciji Bljesak u zapadnoj Slavoniji. Tenkovska satnija “Kuna” među prvima je ušla u oslobođene Okučane. Za vrijeme operacije “Oluja” – “Kune” su imale zadaću ne poduzimati aktivna djelovanja, nego odbiti protivničke protunapade i uporno braniti Slavoniju.

Postrojem je zapovijeda bojnik Valentin Skroza, zapovjednik Tenkovske bojne “Kune”. Bojnik Skroza sudionik je Domovinskog rata od 1990. godine.

Pješački postroj bojne “Pauci”

Pješački postroj bojne “Pauci” čine pripadnici 2. motorizirane bojne “Pauci” Gardijske motorizirane brigade Hrvatske kopnene vojske. Pripadnici postroja naoružani su jurišnom puškom VHS-2, a zapovjednik pištoljem HS-2000.

2. motorizirana bojna “Pauci” Gardijske motorizirane brigade smještena je u vojarni “Kralj Zvonimir” u Kninu i sljednica je 4. gardijske brigade “Pauci”.

Legendarna Četvrta ustrojena je krajem travnja 1991. godine. Svoj je ratni put gradila
na bojištima juga Domovine. Od važnijih ratnih djelovanja 1991. ističu se obrana Kruševa i Vrlike, osvajanje vojarni u okolici Ploča, akcije na drniškoj i sinjskoj bojišnici i obrana šireg dubrovačkog područja. “Pauci” su zajedno s 1. gardijskom brigadom Tigrovi i drugim postrojbama HV-a tijekom 1992. sudjelovali u oslobađanju dubrovačkog zaleđa. U siječnju 1993. imali su ključnu ulogu u oslobađanju okupiranih područja u zadarskom zaleđu u sklopu operacije “Maslenica”, u kojoj su pokazali svoju punu silu, učinkovitost i visoku taktičku zrelost. No, svu svoju snagu i spremnost brigada pokazuje tijekom operacije “Zima-94”, akcije “Skok-2” te operacija “Ljeto-95” i “Oluja”. Dana 5. kolovoza 1995. pripadnici 4. gardijske brigade zajedno s pripadnicima 7. gardijske brigade oslobađaju grad Knin.

Postrojem je zapovijedao bojnik Ante Carminatti, zapovjednik Bojne. Bojnik Carminatti pripadnik je Oružanih snaga RH i sudionik Domovinskog rata od 1991. godine.

Pješački postroj bojne “Sokolovi”

Pješački postroj bojne “Sokolovi” čine pripadnici 1. mehanizirane bojne “Sokolovi” Gardijske oklopno-mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske. Pripadnici postroja naoružani su jurišnom puškom VHS-2, a zapovjednik pištoljem HS-2000.

1. mehanizirana bojna “Sokolovi” Gardijske oklopno-mehanizirane brigade smještena je u vojarni “Našice” u Našicama i sljednica je 5. gardijske brigade “Sokolovi”.

Iako je 5. gardijska brigada “Sokolovi” ustrojena tijekom listopada 1992., njezina ratna prošlost seže daleko prije jer je sastavljena od dragovoljaca i iskusnih hrvatskih ratnika i branitelja legendarnog Vukovara, Vinkovaca, Osijeka, Đakova, Slavonskog Broda, Valpova, Belišća, Nove Gradiške i drugih hrvatskih gradova. Godine 1993. učinkovito su djelovali u zadarskom zaleđu gdje su tijekom i nakon operacije Maslenica uspješno odbijali protivničke napade i u nekoliko navrata uništavali ubačene protivničke izvidnike i diverzante. Krajem 1993. odlaze na Južno bojište gdje postižu izvrsne rezultate, čime pokazuju da su sposobni djelovati u svim vremenskim uvjetima i na različitim terenima.

“Sokolovi” su 1995. godine aktivno sudjelovali u oslobađanju zapadne Slavonije u sklopu operacije „Bljesak „ovladavši komunikacijom Okučani − Nova Gradiška i zarobivši veće količine neprijateljske tehnike, streljiva i minsko-eksplozivnih sredstava. Za vrijeme vojno-redarstvene operacije “Oluja” – “Sokolovi” su imali zadaću ne poduzimati aktivna djelovanja, nego odbiti protivničke protunapade i uporno braniti Slavoniju.

Postrojem je zapovijedao pukovnik Ivan Miloš, zapovjednik Bojne. Pukovnik Miloš pripadnik je Oružanih snaga RH i sudionik Domovinskog rata od 1991. godine.

Pješački postroj bojne “Pume”

Pješački postroj bojne “Pume” čini 101 pripadnika 2. mehanizirane bojne “Pume” Gardijske oklopno-mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske. Pripadnici postroja naoružani su jurišnom puškom VHS-2, a zapovjednik pištoljem HS-2000.

2. mehanizirana bojna “Pume” smještena je u vojarni „Našice” u Našicama i sljednica
je 7. gardijske brigade “Pume”.

Legendarne “Pume” ustrojene su krajem 1992. godine, a većinu sastava činili su iskusni i prekaljeni ratnici, pripadnici 5. bojne 1. brigade Tigrovi. Tijekom 1993. godine “Pume” su angažirane na širem karlovačkom, zadarskom i šibenskom području gdje uspješno drže crtu obrane. Tijekom 1994. godine “Pume” brane područje između kanjona Krke i planine Velebit. Krajem godine na planinskim obroncima Dinare tijekom operacije „Zima-94“ postrojba pokazuje svoju punu silu, učinkovitost i visoku taktičku zrelost. Unatoč ekstremno niskim temperaturama, visokom snijegu i višekratnim protivničkim napadima Pume su zadržale dostignute crte obrane na Dinari. Krajem proljeća 1995. godine u operaciji “Skok-1” – “Pume” zauzimaju povoljnije položaje na Dinari i time ispunjavaju nužne preduvjete za provedbu oslobodilačkih operacija. U operaciji “Ljeto-95” u srpnju 1995. godine “Pume” razbijaju protivničku obranu i oslobađaju Bosansko Grahovo. U VRO “Oluja” pripadnici 7. gardijske brigade “Pume” prvi su ušli u Knin i izvjesili hrvatsku zastavu na kninsku tvrđavu. “Pume” su u ratnim i surovim vrletima Dinare svojom hrabrošću, domoljubljem i žrtvom spajali sjever i jug Hrvatske i vodili ga do konačne vojne pobjede.

Postrojem je zapovijedao pukovnik Željko Marinov, zapovjednik Bojne. Pukovnik Marinov pripadnik je Oružanih snaga RH i sudionik Domovinskog rata od 1991. godine.

Pješački postroj bojne “Vukovi”

Pješački postroj bojne “Vukovi” čine pripadnici 1. motorizirane bojne “Vukovi” Gardijske motorizirane brigade Hrvatske kopnene vojske. Pripadnici postroja naoružani su jurišnom puškom VHS-2, a zapovjednik pištoljem HS-2000.

1. motorizirana bojna “Vukovi” smještena je u vojarni “Eugen Kvaternik” u Gospiću, a sljednica je 9. gardijske brigade Vukovi. Krilatica postrojbe je „Primus inter pares” (Prvi među jednakima).

“Vukovi” su ustrojeni krajem 1992. godine od postrojbi koje su obranile Liku i zaustavile protivničko nadiranje prema Velebitu i Jadranskom moru. Postrojba je od svog utemeljenja do konačnog oslobođenja stalno na prvoj crti bojišta na Velebitu i u Lici, gdje je temeljni stup obrane. No “Vukovi” su branili i druge dijelove naše Domovine. Sudjelovali su u operaciji “Maslenica” početkom 1993. godine, gdje su u kratkom vremenskom roku ovladali područjem Rovanjska − Jasenice i Tulovim gredama. Nakon neprekidnih okršaja s protivnikom u širem području Gospića i Otočca krajem ljeta 1993. godine “Vukovi” su nositelji glavnog udara operacije Medački džep. Njome je protivnik odbačen od Gospića i više u tom području nije bio opasnost. Krajem zime 1994. godine “Vukovi” “ sprečavaju protivnika u ovladavanju kota na Ljubovu i time ga sprečavaju da ostvari pretpostavke za ovladavanjem Ličkog polja. Tijekom 1995. godine “Vukovi” sudjeluju u operacijama “Ljeto-95” i “Oluja”, ovladavaju protivničkim položajima na Velebitu, sudjeluju u oslobađanju Gračaca i Srba, oslobađaju Udbinu i Donji Lapac i izbijaju na državnu granicu s BiH.

Postrojem je zapovijedao bojnik Ivan Gojmerac, zapovjednik Bojne. Bojnik Gojmerac pripadnik je Oružanih snaga RH i sudionik Domovinskog rata od 1991. godine.

Pješački postroj Zapovjedništva specijalnih

Pješački postroj Zapovjedništva specijalnih snaga čine pripadnici Zapovjedništva specijalnih snaga. Pripadnici postroja naoružani su jurišnom puškom VHS-2, a zapovjednik pištoljem HS-2000.

Snage za specijalne operacije daju jedinstvenu sposobnost vojnih ciljeva i provedbe zadaća kojima se, manjim snagama, postižu strategijski učinci. One se organiziraju, obučavaju i opremaju za izravne akcije, specijalno izviđanje, motrenje i vojnu pomoć.
Zapovjedništvo specijalnih snaga relativno je mlada ustrojstvena cjelina Oružanih snaga. Sastoji se od Zapovjedne satnije, dvije grupe specijalnih snaga, Komando satnije i Satnije za obuku.
Ustrojeno je 15. prosinca 2014. godine i sljednik je nekadašnje Bojne za specijalna djelovanja. Bojna za specijalna djelovanja ustrojena je 2000. godine spajanjem Središta za posebne borbene vještine iz Šepurina i dijelom pripadnika iz 1. hrvatskog gardijskog zdruga koji je svojim ustrojem bio višenamjenska postrojba Oružanih snaga RH.

Postrojem je zapovijedao bojnik Ivica Kolobarić, zapovjednik 1. grupe specijalnih snaga Zapovjedništva specijalnih snaga. Bojnik Kolobarić pripadnik je Oružanih snaga RH i sudionik Domovinskog rata od 1991. godine.

Pješački postroj Hrvatske ratne mornarice

Pješački postroj Hrvatske ratne mornarice čine pripadnici HRM-a. Pripadnici postroja naoružani su jurišnom puškom VHS-2, a zapovjednik pištoljem HS-2000.

Hrvatska ratna mornarica je grana Oružanih snaga RH čija je uloga obrana suvereniteta, teritorijalne cjelovitosti te zaštita nacionalnih interesa i suverenih prava RH na moru. HRM ima razvijene sposobnosti za protupovršinsko, minsko-protuminsko, ograničeno protupodmorničko djelovanje te stalni senzorski i fizički nadzor Jadranskog mora, zaštite suverenih prava i provedbu jurisdikcije RH u Zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu i epikontinentalnom pojasu. Osim navedenog, HRM aktivno provodi zadaće traganja i spašavanja na moru, evakuacije i prevoženja morem ljudi i sredstava te sudjeluje u gašenju šumskih požara na obalnom rubu i otocima.

HRM čine Obalna straža RH, Flotila HRM-a, Bojna obalne službe motrenja i obavješćivanja, Pomorska baza Split, Središte za obuku HRM-a i Zapovjedna satnija HRM-a. HRM je formiran 12. rujna 1991. godine kao grana Oružanih snaga s ciljem objedinjavanja i rukovođenja cjelokupnim bojnim djelovanjima na moru i otocima.

Tijekom Domovinskog rata Hrvatska ratna mornarica istaknula se brojnim akcijama od kojih su najvažnije: boj u Splitskom kanalu 14. i 15. studenog 1991. godine, deblokada Dubrovnika u srpnju 1992. godine, te svim ostalim operacijama koje su izvođene u zahvatu obalnog ruba od 1992. do 1995. godine od kojih su najvažnije oslobađanje južnog Jadrana i operacija “Maslenica”.

Postrojem je zapovijedao kapetan korvete Dražen Guć, časnik za pomorsku doktrinu u Središtu za obuku HRM-a.Kapetan korvete Guć pripadnik je Oružanih snaga RH i sudionik Domovinskog rata od 1991. godine.

 Pješački postroj Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane

Pješački postroj Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane sastavljen čine pripadnici svih postrojbi HRZ-a i PZO-a. Pripadnici postroja naoružani su jurišnom puškom VHS-2, a zapovjednik pištoljem HS-2000.

HRZ i PZO grana je Oružanih snaga RH čija je temeljna zadaća nadzor i zaštita zračnog prostora RH. Osim toga HRZ i PZO razvija i održava sposobnosti za sudjelovanje u združenim operacijama i operacijama odgovora na asimetrične ugroze. Pruža pomoć civilnoj zajednici u gašenju požara zrakoplovima, prirodnim katastrofama i elementarnim nepogodama, traganju i spašavanju i hitnim medicinskim prevoženjima. HRZ i PZO sastoji se od Zapovjedništva, Zapovjedne satnije, dvije zrakoplovne baze, Središta za obuku “Rudolf Perešin” i Bojne zračnog motrenja i navođenja.

HRZ i PZO ustrojavao se od samog početka rata, od samostalnih zrakoplovnih vodova u čijem su sastavu bili poljoprivredni avioni. Preletom Rudolfa Perešina u listopadu 1991. na hrvatsku stranu u HRZ i PZO priključuju se piloti Hrvati iz tadašnje JNA. Do 1995. HRZ i PZO doseže opremljenost dviju eskadrila borbenih aviona MiG-21, dviju eskadrila transportnih helikoptera Mi-8 i jednom eskadrilom borbenih helikoptera Mi-24. Od važnijih djelovanja vrijedi istaknuti potporu opkoljenom Vukovaru 1991. avionom AN-2 te operaciju Maslenica 1993. godine kada je prvi put uspješno proveden helikopterski desant. U operaciji Oluja postrojbe HRZ-a i PZO-a sudjeluju na glavnim pravcima napada kao udarna snaga, uspješno djelujući po protivničkim središtima veze i zapovjednim mjestima.

Postrojem je zapovijedao pukovnik Dalibor Benko, zapovjednik Bojne zračnog motrenja i navođenja HRZ-a i PZO-a. Pukovnik Benko pripadnik je Oružanih snaga RH i sudionik Domovinskog rata od 1992. godine.

Pješački postroj Specijalne policije MUP-a RH

Pješački postroj Specijalne policije MUP-a RH čine pripadnici Specijalne policije. Pripadnici postroja naoružani su jurišnom puškom VHS-2, a zapovjednik pištoljem XDM-9.

Zadaće su Specijalne policije borba protiv svih oblika terorizma, rješavanje talačkih i drugih kriznih situacija, rješavanje otmica zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava na kopnu i vodi, uhićenje počinitelja najtežih kaznenih djela, posebno osiguranje visokih državnih dužnosnika, zaštita određenih osoba, helikopterske operacije, snajperske operacije, pronalaženje, deaktiviranje i uništavanje formacijskih i improviziranih eksplozivnih naprava na zemlji i pod vodom, ronilačke intervencije te potrage i spašavanja.

Specijalna policija bila je prva organizirana postrojba na početku Domovinskog rata koja je pružila oružani otpor agresoru nakon prvih barikada i napada na policijske postaje od Banovine, Pakraca, Plitvica, Kijeva, preko dubrovačkog primorja i Velebita. Bila je nositelj i sudionik najtežih oslobađajućih operacija “Maslenica”, “Medački džep” i “Bljesak”. U operaciji “Oluja” zona odgovornosti napadnog djelovanja Specijalne policije bila je planirana kroz pet pravaca. Glavni cilj u prvoj etapi operacije bio je ovladavanje mjestom Gračac, repetitorom Ćelavac, komunikacijom Obrovac − Gračac te komunikacijom Gračac − Medak − Gospić, a u drugoj etapi oslobađanje svih gradova u zoni djelovanja i izlazak na državnu granicu RH.

Postrojem je zapovijedao viši policijski inspektor Kruno Mihalinčić, zapovjednik voda Specijalne policije. Viši policijski inspektor Mihalinčić pripadnik je MUP-a RH od 1993. godine.

Pješački postroj Interventne policije MUP-a

Pješački postroj Interventne policije MUP-a čine pripadnici MUP-a. U njemu su pripadnici Interventne policije MUP-a RH i polaznici Programa srednjoškolskog obrazovanja za zanimanje policajac/policajka. Odjeveni su u odore Temeljne i Interventne policije. Pripadnici postroja naoružani su jurišnom puškom VHS-2, a zapovjednik pištoljem XDM-9.

Poslovi Temeljne i Interventne policije prevencija su i održavanje javnog reda i mira, zaštita sloboda i prava građana, pružanje pomoći drugim državnim tijelima u ostvarivanju temeljnih prava i sloboda, kontrola i regulacija prometa, protueksplozijska zaštita, osiguranje mirnih okupljanja i javnih prosvjeda, sportskih natjecanja i drugih manifestacija, pružanje pomoći u slučaju elementarnih i drugih nesreća.

Policijski službenici Interventne policije obavljaju složenije policijske poslove iz djelokruga rada policije, a posebno su obučeni i opremljeni za sprečavanje narušavanja i uspostavljanje narušenog javnog reda i mira i osiguranja visokorizičnih javnih okupljanja.

Postrojem je zapovijedao policijski narednik Nenad Županić, zapovjednik interventnog voda Interventne jedinice policije Policijske uprave krapinsko-zagorske. Policijski narednik Nenad Županić pripadnik je Ministarstva unutarnjih poslova RH od 15. lipnja 1993. godine.

Pješački postroj vatrogasaca

Pješački postroj vatrogasaca čine pripadnici Državne vatrogasne intervencijske postrojbe Državne uprave za zaštitu i spašavanje, vatrogasni zapovjednici, vatrogasci i vatrogaskinje iz javnih vatrogasnih postrojbi, dobrovoljnih vatrogasnih društava te iz gospodarstva.

Hrvatsko vatrogastvo okuplja sve snage vatrogastva − javne vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva, vatrogasne zajednice županija, gradova i općina, te Hrvatsku vatrogasnu zajednicu kao najvišu instituciju koja zastupa vatrogasne organizacije na području RH.

Kao operativna snaga Državne uprave za zaštitu i spašavanje ustrojena je Državna vatrogasna intervencijska postrojba, čije se baze nalaze u Dubrovniku, Splitu, Šibeniku i Zadru, a priprema i provodi zadaće za izravno djelovanje u vatrogasnim intervencijama − prije svega pri gašenju požara otvorenog prostora, ali i drugih složenih vatrogasnih intervencija. Njezina je uloga važna u pružanju neposredne pomoći u slučaju katastrofa, velikih nesreća i nesreća s opasnim tvarima.

Hrvatsko vatrogastvo čini 1891 dobrovoljno vatrogasno društvo, 65 javnih vatrogasnih postrojbi te 59 postrojbi u gospodarstvu. Ima oko 150 000 članova, od čega oko 60 000 operativnih vatrogasaca. Vatrogasne profesionalne i dobrovoljne postrojbe godišnje interveniraju na oko 30 000 izvanrednih događaja − požarne i tehničke intervencije.

Postrojem je zapovijedao Slavko Tucaković, glavni vatrogasni zapovjednik RH.

Pješački postroj Državne uprave za zaštitu i spašavanje (DUZS)

Pješački postroj Državne uprave za zaštitu i spašavanje (DUZS) čine djelatnici DUZS-a, pripadnici Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja, pripadnici Hrvatskog Crvenog križa, pripadnici postrojbi civilne zaštite, pripadnici Saveza izviđača Hrvatske te vodiči s potražnim psima.

DUZS je središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite i vatrogastva. Kao operativna snaga ustrojena je Državna intervencijska postrojba civilne zaštite RH, za izvršavanje zadaća traganja i spašavanja iz ruševina i spašavanja na vodi, za RKBN zaštitu te za potporu nastradalima u slučaju katastrofe i velike nesreće. Područni uredi za zaštitu i spašavanje nadležni su za izvršenje zadaća DUZS-a na području županija. DUZS surađuje s udrugama građana od posebnog značaja za zaštitu i spašavanje.

U sastavu Hitne medicinske službe zaposleno je 993 liječnika, od čega 116 specijalizanata hitne medicine, 2076 medicinskih sestara/tehničara i 961 vozač.

Hrvatska gorska služba spašavanja dobrovoljna je i humanitarna udruga javnog značaja s ciljem spašavanja i pružanja prve pomoći u planini i na drugim nepristupačnim područjima.

Hrvatski Crveni križ zadaće ispunjava uz pomoć volontera, članova i zaposlenika.

Ured za upravljanje u hitnim situacijama Grada Zagreba formiran je sa zadaćom ustrojavanja i održavanja modernog sustava zaštite, spašavanja i civilne zaštite u gradu Zagrebu.

Savez izviđača Hrvatske dobrovoljna je i neprofitna udruga za neformalni odgoj i obrazovanje djece i mladih te najveća organizacija za djecu i mlade u RH.

Spasilački i potražni psi s vodičima osnivanjem DUZS-a ulaze u postrojbe civilne zaštite.

Postrojem je  zapovijedao dr. sc. Robert Mikac, zapovjednik civilne zaštite RH. Mikac je također proveo više godina u postrojbama Vojne policije na zapovjednim dužnostima kao i opm ISAF Afghanistan.

[shashin type=”album” id=”19055″                       ” size=”600″  columns=”max”]

Comments

comments

Pogledajte

Obilazak UBVVPDR-PPGŽ

Sukladno Planu obilazaka Podružnica UBVVPDR, dana 18. lipnja 2024., u vremenu od 12:30 do 14:00 …

Komentiraj