Naslovna » naslovnica » IZOBRAZBA DOČASNIKA OSRH, skupnik Mladen Franjkić, Satnija specijalne vojne policije

IZOBRAZBA DOČASNIKA OSRH, skupnik Mladen Franjkić, Satnija specijalne vojne policije

IZOBRAZBA DOČASNIKA OSRH
ZAPOVJEDNICI DESETINA – ODABRANI MEĐU NAJBOLJIMA
OVA JE RAZINA NAMIJENJENA IZOBRAZBI DOČASNIKA ZA DUŽNOST ZAPOVJEDNIKA DESETINE/POSADE TE OSTALIH DUŽNOSTI ISTE RAZINE USTROJBENOG ČINA. CILJ JE POUČITI POLAZNIKE TEMELJNIM I VOJNOSTRUČNIM ZNANJIMA I VJEŠTINAMA U RODU, ODNOSNO SLUŽBAMA TE IH OSPOSOBITI ZA USPJEŠNO OBNAŠANJE DUŽNOSTI…

Druga razina dočasničke izobrazbe, odnosno Temeljna dočasnika izobrazba provodi se u Dočasničkoj školi u Požegi. Ova je razina namijenjena izobrazbi dočasnika za dužnost zapovjednika desetine/posade te ostalih dužnosti iste razine ustrojbenog čina. Cilj je poučiti polaznike temeljnim i vojnostručnim znanjima i vještinama u rodu, odnosno službama te ih osposobiti za uspješno obnašanje dužnosti. “Zapovjednik desetine prvi je obučavatelj vojnika. Ako on nema kompetencije, znanja i vještine kako prenijeti znanje i obučiti vojnika onda ne možemo imati spremne vojnike za provedbu zadaće. Odluka ma koliko bila dobra ne može se provesti ako nemate dobro osposobljene vojnike. Sve kreće od zapovjednika desetine,” napominje stožerni narednik Dražen Brcko, voditelj 2. razine dočasničke izobrazbe. Pojašnjava kako se izobrazba sastoji od dva modula. Opći modul obuhvaća opće vojne predmete i stječu se znanja iz područja vođenja, upravljanja opremom, vojne psihologije, opće taktike, vojne povijesti i vojne topografije te zapovijedanje desetinom. Rodovski dio izobrazbe provodi se kroz 230 nastavnih sati i to u Požegi za pripadnike HKoV-a i službe borbene potpore, u 93. zb u Zemuniku za pripadnike HRZ-a i PZO-a te u pomorskoj bazi Lora u Splitu za pripadnike HRM-a. Inače u tijeku je izobrazba 47 naraštaja u kojem je 58 polaznika.

izjava 2skupnik Mladen Franjkić, Satnija specijalne vojne policije

“Temeljna dočasnička izobrazba ispunila je moja očekivanja. Zahtjevna je. Potrebno je svladati dosta gradiva,” kaže skupnik Franjkić koji ističe odličan timski rad, motiviranost polaznika i instruktora za koje kaže da su vrhunski stručnjaci te im zahvaljuje na dobrom prenošenju znanja. “Stekao sam nova znanja s kojima se nisam prije susretao, teorijska i praktična. Za daljnji dočasnički razvoj ovo je jako bitna škola.” Skupnik Franjkić u OSRH je šest godina, a u Satniji specijalne vojne policije došao je iz bojne Pauci GMTBR-a nakon uspješno završene selekcijske obuke i položenih vojnopolicijskih ovlasti.

izjava 1skupnica Karolina Farago, oklopna bojna GOMBR-a

Izobrazbu je ocijenila odličnom. Instruktori su, ističe izvrsni, a stečena znanja sigurno će joj pomoći u daljnjem radu u postrojbi. Skupnica Farago u OSRH je sedam godina, a trenutačno je na dužnosti zapovjednika BVP-a.

 

Izvor: Hrvatski vojnik

 

Comments

comments

Pogledajte

NALIČJE ŽIVOTA – SAMO DA RATA NE BUDE

Manifestacija koja nosi naziv NALIČJE ŽIVOTA – SAMO DA RATA NE BUDE održati će se …

Komentiraj