Naslovna » Vojna policija » Posebnosti poljske Vojne policije u usporedbi s ostalim vojnim policijama na svijetu

Posebnosti poljske Vojne policije u usporedbi s ostalim vojnim policijama na svijetu

Posebnosti poljske Vojne policije u usporedbi s ostalim vojnim policijama na svijetu

Prve postrojbe poljske Vojne policije osnovane su početkom 19. stoljeća, kada su se vojnici borili za neovisnost domovine u sastavu napoleonskih snaga. U mnogim slučajevima, vojni policajci su pokazali svoju hrabrost i krvlju potvrdili nemjerljivu odanost svojoj zemlji

Često se misli da je struktura većine Vojnih policija u svijetu slična, ali to nije točno.
Većina nas poznaje nacionalne vojnopolicijske postrojbe u Francuskoj ili karabinjere u Italiji. Stotine tisuća njihovih vojnih policajaca poznati su po svojoj bogatoj povijesti i operacijama diljem svijeta. Turska i Španjolska također imaju slične oblike vojne policije.

Ostale zemlje imaju manje žandarmerije – vojne policije, dostatne za potrebe njihovih oružanih snaga. Svaka od njih ima vlastitu povijest, tradiciju i ulogu u sigurnosnom sustavu zemlje.

Neke od njih imaju ovlast postupiti prema civilima kao i prema vojnim osobama. Takav sustav postoji u Španjolskoj, Francuskoj, Italiji, Portugalu, Nizozemskoj, Rumunjskoj i Turskoj. Velike postrojbe vojne policije u dijelu tih zemalja zadužene su za provedbu zakona nad civilima kao i nad vojnim osobama. U Parizu je, primjerice, izuzetno teško razlučiti policajca od žandara (obje postrojbe imaju gotovo identične ovlasti postupanja).

Podređenost vojne policije razlikuje se među državama. U većini njih, kao što je i logično, Vojna policija je podređena izravno ministru obrane (npr. u Francuskoj, Italiji, Nizozemskoj, Češkoj, Slovačkoj, Bugarskoj). Ipak, u zemljama poput Španjolske i Portugala, nadređeno tijelo je ministarstvo unutarnjih poslova. Također postoji i manji broj zemalja u kojima je vojna policija relativno nisko u ustroju (Velika Britanija, Njemačka – u njihovim kopnenim snagama).

U mnogim zemljama, iako su direktno podređeni ministru obrane, postrojima vojne policije zapovijeda načelnik glavnog stožera.

Vojnopolicijske zadaće također se razlikuju od zemlje do zemlje. U većini njih, usredotočene su na održavanje reda, zakona i stege među vojnim osobama. Ipak, i tu ima iznimki, poput Bugarske u kojoj vojna policija obavlja i zadaće protuobavještajnog djelovanja. S druge strane, u Turskoj je žandarmerija glavna policijska snaga u zemlji. Nizozemski vojni policajci obavljaju i veliki dio zadaća nadzora granice i obalne straže te štite kraljicu.

U Francuskoj i Italiji Vojno policijske snage imaju u svom sastavu zrakoplove, brodove, helikoptere i teška oklopna vozila.

Vojna policija u postrojbama američke Nacionalne garde u Iraku redovito se koristi kao borbena postrojba. I druge zemlje koriste svoje Vojne policajce u misijama i operacijama u inozemstvu, te je dijelu zemalja (Italiji, Nizozemskoj i Njemačkoj) to normalna zadaća.

Ipak, Vojna policija obnaša neke zadaće koje su iste u svim zemljama. To su:

 • prvo, preventivni razmještaj, patroliranje, pratnje, nadzor vojnog prometa i konvoja, intervencije u slučaju narušavanja stegovnih i drugih pravila,
 • drugo, osiguranje mjesta događaja kaznenog djela, prikupljanje dokaznih materija i forenzička testiranja,
 • treće, prevencija počinjenja kaznenih djela, sprečavanje zloupotreba droga, alkohola i mobbinga.

Ove zadaće obnaša 100% vojnih policija u svijetu.

Povijest poljske Vojne policije

Kako izgleda Vojna policija Republike Poljske, u usporedbi s drugim zemljama? Ne baš loše, a u nekim elementima njihov ustroj može poslužiti za primjer i drugim državama.

Prve postrojbe poljske Vojne policije osnovane su početkom 19. stoljeća, kada su se vojnici borili za neovisnost domovine u sastavu napoleonskih snaga. U mnogim slučajevima, vojni policajci su pokazali svoju hrabrost i krvlju potvrdili nemjerljivu odanost svojoj zemlji.

Od 1990. godine Vojna policija obavlja svoje zadaće. Nakon gotovo 50 godina nepostojanja u Poljskoj (socijalne transformacije 80-ih i 90-ih ubrzale su ove procese), Vojna policija se ponovo pojavila. Uložen je znatan napor da bi se promijenio mentalni otpor ne samo civila, nego i vojnih struktura kako bi se Vojna policija ponovo oformila.

Od te 1990. godine Vojna policija Poljske se značajno promijenila. Poljski parlament izglasao je Zakon o Vojnoj policiji, koji je jasno naveo ulogu, zadaće, raspon aktivnosti i funkcije snaga. Temeljem ranije navedenog pravnog propisa, Vojna policija je transformirana u posebnu, specijaliziranu granu unutar Poljskih oružanih snaga. Strogo su definirane i ovlasti i odgovornosti snaga VP. Posljedično, Vojna policija provodi svoje zadaće učinkovitije, jer su ojačane zakonom propisanim smjernicama i naputcima. Ovo je izuzetno važan detalj i ponosni smo što imamo u potpori svog rada takav Zakon.

Zadaće poljske Vojne policije

U skladu sa Zakonom, Vojna policija je ovlaštena vršiti svoje zadaće nad:

 • vojnim osobljem u aktivnoj službi;
 • civilnim zaposlenicima u Poljskim Oružanim snagama;
 • osobama koje se nalaze u vojnim bazama i institucijama;
 • stranim postrojbama koje se nalaze na području Republike Poljske.

Vojna policija je sastavni dio Oružanih snaga Poljske i u isto vrijeme, specijalizirana grana koja je podređena vojnoj hijerarhiji i ponaša se u skladu s vojnim odnosima subordinacije. Zapovjednik je direktno podređen Ministru obrane koji je jedini ovlašten zapovijedati postrojbama Vojne policije.

Glavne zadaće Vojne policije u sferi zaštite snaga su:

 • nametanje vojne discipline,
 • zaštita javnog reda u vojnim bazama i na javnim mjestima,
 • intervencije u slučajevima narušavanja discipline ili javnog reda,
 • sudjelovanje u zaštiti štićenih podataka i informacija,
 • prevencija zločina, prekršaja i drugih patoloških ponašanja,
 • kriminalističke istrage nad počiniteljima kaznenih djela,
 • nametanje administrativnih i ostalih pravila,
 • zaštita osoba.

Navedene zadaće se provode kroz tri osnovne funkcije: prevenciju, istraživanje te administrativne-logističke-tehničke zadaće.

Vojno policijske postrojbe su raspoređene diljem zemlje, uglavnom u mjestima gdje se nalazi koncentracija vojnih snaga. Preko 60 VP postrojbi sastoje se od: Vojno policijskog zapovjedništva, 10 VP teritorijalnih postrojbi, 2 VP odjela, 45 VP odsjeka i 3 postrojbe Specijalne Vojne policije (slika 1.)

Zapovjedništvo Vojne policije surađuje s poljskim Glavnim stožerom, borbenim i drugim zapovjedništvima unutar Oružanih snaga. Vojna policija ostvaruje i intenzivna partnerstva sa središnjim i lokalnim institucijama civilne policije. Također su pojačali kooperaciju s policijom, carinom i vatrogasnim postrojbama.

U Zapovjedništvu vojne policije izrađuje se procjena prijetnji kao i način reagiranja na njih. Tamo se planiraju i načini provođenja operacija svih VP postrojbi.

Zapovjedništvo VP također analizira i daje mišljenja o stanju discipline i kriminaliteta, provedenim istragama nad počiniteljima kaznenih djela kao i načinima prevencije kaznenih djela u Oružanim snagama Poljske.

Ured vojnog tužitelja djeluje sukladno kaznenim prijavama koje im predaje Vojna policija.

U svim VP postrojbama postoji Odjel za prikupljanje podataka koji surađuje s Odjelom kriminalističke VP. Ovaj Odjel prima i prepoznaje prijetnje i sprječava počinjenja kaznenih djela, prekršaja i ostalih prijestupa unutar Oružanih snaga.

Zapovjedništvo Vojne policije planira provođenje operacija podređenih postrojbi VP, izrađuje koncepte i definira načine provođenje istraga, prikupljanja podataka i preventivnih djelovanja. Također koordinira ili provodi traganje neopravdano odsutnih djelatnih vojnih osoba. Štoviše, u suradnji s ostalim granama, odgovorno je za organizaciju i kooperacija podređenih postrojbi.

Teritorijalne postrojbe, odjeli i odsjeci provode izvršni dio zadaća.

Njihove ključne zadaće proizlaze iz Zakona o Vojnoj policiji. Cilj je osigurati učinkovitost istraga i intervencija kao i nametnuti provedbu reda i discipline, te spriječiti počinjenja kaznenih djela.

Specijalne postrojbe Vojne policije

U području međunarodne suradnje, ključni se trenutak dogodio 1999. godine kada je Vojna policija, zajedno s ostatkom poljskih Oružanih snaga, ušla u NATO. Ulaskom je Vojna policija preuzela dio obveza i više nego ikad prije povećala sudjelovanje u ekspedicijskim operacijama. Upravo zbog tog zahtjeva osnovane se tri postrojbe Specijalne Vojne policije u skladu sa svim NATO standardima.

Specijalne postrojbe VP (MPSU) su posebne postrojbe, sposobne provoditi policijske zadaće u zemlji i inozemstvu. Osnovane su iz potrebe za posjedovanjem policijskih postrojbi s vojnim statusom. Još više, odluka o stvaranju takvih postrojbi proizašla je iz potrebe da se razviju operativne pod-postrojbe koje su prilagođene međunarodnim standardima, obučene u skladu s tim standardima, i sposobne provoditi policijske zadaće u misijama održavanja mira, operacijama stabilizacije, ali i u vojnim operacijama u ratnim uvjetima.

Izuzetno je profitabilno imati ovu vrstu postrojbi u području operacija zbog toga što pomažu u zamjenjivanju konvencionalnih vojnih postrojbi policijskim postrojbama vojnog statusa, spremnim i obučenim za provođenje stabilizacijskih operacija. Ove su postrojbe pokazale svu svoju učinkovitost i korisnost na Kosovu u ožujku 2004. godine. Sve MPSU postrojbe su izuzetno slične u svojoj strukturi i statusu.

Ovlasti koje imaju Vojni policajci koji se šalju u vojne misije u inozemstvu, povećale su se osnivanjem Specijalnih postrojbi. Rezultat svih ovih promjena, po prvi put u povijesti Vojne policije Poljske, VP postrojbe su bile ovlaštene samostalno formirati postrojbe za sudjelovanje u operacijama, poput one u EU vođenoj misiji u Demokratskoj republici Kongo (Polish Military Component in European Union Mission in the Democratic Republic of Congo).

Članak 18. Zakona o Vojnoj policiji ima važnu ulogu za Vojnu policiju. Premijer je ovlašten uporabiti postrojbe Vojne policije u potpori Civilne policije u situacijama kada su policijske snage nedostatne izvršiti tražene zadaće. Ovo idealno rješenje nije poznato u zakonodavstvima drugih zemalja. Općenito govoreći, poljska Vojna policija djeluje u sklopu Oružanih snaga, ali također može pružiti potporu policijskim snagama u izvršenju policijskih zadaća. Time su dobili široku paletu zadaća za izvršavanje i mogućnosti uporabe.

Sukladno Zakonu o Vojnoj policiji, vojni policajci u potpori policajaca imaju iste policijske ovlasti i šire područje djelovanja. To znači da žandari imaju istu ovlast uporabe sredstava prisile nad civilima kao i policijske snage.

Međunarodna suradnja poljske VP i NATO Multinacionalne bojne VP

Razvoj Vojne policije usko je vezan s međunarodnom kooperacijom s NATO i EU strukturama. Postrojbe Vojne policije surađuju na multilateralnim projektima poput Multinacionalne bojne Vojne policije, koja je namijenjena za izvršenje VP zadaća za potrebe NATO-a. Stvaranje postrojbe je proizišlo iz obaveza i manjkavosti prepoznatih na Samitu NATO-a u Pragu u studenom 2002. godine. Želim naglasiti da je poljska VP osnivač i vodeća nacija u Multinacionalnoj bojni VP.

Zapovjedništvo NATO MNMPBAT nalazi se u Gliwicama (Poljska). Osim Poljske u projektu sudjeluju još tri zemlje: Češka, Slovačka i Hrvatska.

Zaključak

Kao što je već rečeno, poljska Vojna policija prošla je kroz niz promjena u svojoj organizaciji kao i u zadaćama koje obnaša. Ove vojne postrojbe, potpuno opremljene i visoko obučene su nužno potrebne za ostvarivanje nacionalne i međunarodne sigurnosti svih građana i pripadnika poljskih Oružanih snaga.

Važno jest da Vojna policija nije velika postrojba – ukupan broj vojnika čini oko 3% cjelokupnih poljskih Oružanih snaga. Vojna policija postaje sve profesionalnija i učinkovitija. Vojni policajci opremljeni su najmodernijom opremom, vozilima i kvalitetnim sredstvima. Većina vojnih policajaca već govori engleski dosta dobro, i postaju sve bolji.

Nekada postrojba kojoj se nije vjerovalo, danas je Vojna policija međunarodno priznata i cijenjena grana, zbog sve većeg angažiranja u misijama i operacijama izvan nacionalnih granica. Slika Vojne policije se promijenila, ne samo u vojnom okruženju nego i u široj javnosti.

Štoviše, poljska Vojna policija je rangirana kao prva liga – the first league u usporedbi s ostalim europskim postrojbama i o njoj većina zapovjednika VP u svijetu ima pozitivno mišljenje.

 

Comments

comments

Pogledajte

2. Memorijalna hodnja “Alfred Hill” za žrtve Vukovara

Pripadnici Pukovnije vojne policije krenuli su na  pješačku hodnju od Zagreba do Vukovara u čast …